logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

“Meta Med”与“Synphaet Hospital and Metaverse Thailand”联手推出泰国首个替代医疗中心 在虚拟世界

Health Me Now / 医院  / 医院新闻  / “Meta Med”与“Synphaet Hospital and Metaverse Thailand”联手推出泰国首个替代医疗中心 在虚拟世界
health me now blog best website covid 19 time โรงพยาบาลที่ดีที่สุด

“Meta Med”与“Synphaet Hospital and Metaverse Thailand”联手推出泰国首个替代医疗中心 在虚拟世界

Meta World Co., Ltd. 旗下的 Meta Med 迈向医疗领域的革命,踏入元界地区的新服务, 与 Synphaet 医院和泰国元界联手 推出医疗中心。在泰国 专注于回答客户在数字世界中的需求  本次合作以“Move life beyond”为理念 加强响应VR(虚拟现实)世界热趋势的第一医疗服务。它配备了咨询,实验室(Lab),想象中心,药店等综合医疗服务。在无国界的虚拟世界中为患者和治疗系统解决问题,创建新的生态系统并为患者创造体验。迎接数字颠覆时代的更多便利

Thanapong Somkitrungroj 少校,医学博士。 Meta Med 高管表示:“Metaverse 是一种无缝技术,使用户能够通过不同的技术平台增强他们的虚拟世界体验。在元界或数字系统上的虚拟世界上推出泰国第一个替代医疗中心。这是医学领域的开端。已经变成了更现代的 以想要接触目标受众为目标 并且可以轻松、方便、快速地访问服务,是此次合作的核心 为了让感兴趣的人学习和了解 Meta Med,有一份通俗易懂的白皮书供读者阅读。当今世界飞速发展,科技驱动,元界有很多机会,尤其是泰国的产业,像 Meta Med 一样紧跟大趋势,无论是老龄化社会,健康科技,创新和绿色,我认为有很多机会。而且因为它是新的 他是第一个定义和使用元宇宙的人。

Meta Med  ,我们看到了带来技术来帮助解决医疗服务问题的机会。以一种超越传统远程医疗的方式,  为两位患者提供“虚拟世界与现实世界之间的无缝连接” 医务人员 支持部分简称为 Telemedicine Plus 。

Meta Med 不仅仅是一家医院,它还是一个提供综合医疗服务的平台,包括患者跟踪等支持。管理医院资源、药物输送和医疗设备,但在第一阶段将开通远程医疗Plus的部分,这是通过元界进行的咨询,未来患者将能够在最近的医院接受治疗。因为 Meta med 将成为一个将医务人员、药房和想象中心聚集在一起的中心,在全国任何地方,都能让患者得到快速治疗。更舒适 目前,还有很多其他业务有兴趣成为合作伙伴,如房地产业务、保险业务、运输业务、电信业务等,这些业务在未来以最大的效率为消费者带来利益。

开放新的替代医疗中心的管理 在元节区域 覆盖 Synphaet 集团的所有医院 这是一家现代化的优质医院,长期以来一直与泰国人民并肩作战。有很多网络 最重要的是,高管们有一个愿景,即通过创新来不断改进服务。为了服务接受者和工作团队的利益 Meta Med推出后,引起了包括领先医院在内的企业家的关注。我想在全国更多地加入这个项目。这一现象在医疗行业创造了一个值得关注的新维度。

早期的主要目标群体是那些不能轻易来医院的人,比如 COVID-19 的人,以及已经经常使用技术的人,或者我们所说的数字优先的人,比如 Y 一代、Z 一代、正在扩大的群体。快速的样品和非常高的购买力

Thanapong 博士  补充说 “管理团队 Meta Med未来在医疗领域的目标是成为一个提供综合医疗服务的Mega Platform,是大家需要医疗服务时首先想到的地方。由于它是从第一天开始就考虑走向全球的平台,我们将使泰国医疗中心的梦想成真,最重要的是,看到患者得到更好的服务。进来的人将获得即时、便捷、优质的全新体验。最重要的是,它是安全的,我们按照“Move Life Beyond”的理念严格遵守PDPA或信息安全 。服务升级 为了患者的最大利益 以及那些接受医疗服务的人, ”医学博士 Thanapong 少校 说。

 Synphaet医院执行主任Thiti Chanapai先生说:“这次握手 Synphaet 医院集团 目的是带来技术,帮助患者获得更好的治疗和服务体验。兼具便利性和现代性 与 Meta Med 的合作不仅是 Synphaet 医院的重要一步。还包括用技术和创新用心驱动的新一代医疗服务 根据我们的口号 “治疗背后的一切都是关怀”  为了未来的目标,Synphaet 医院希望成为 Metaverse第一家领先的医院,通过虚拟世界和现实世界之间的创新无缝连接,让患者获得优质服务,量身定制治疗,Meta Med和Metaverse Thailand随时准备回答。接受泰国医疗中心的政策和趋势基于我们今天合作的工作概念的老龄化社会和健康科技,超越生命。”

 Metaverse Thailand 董事总经理Prin Sathianpakironkon 先生表示:“此次合作在 Metaverse 开设新的医疗中心是新举措的良好开端。同时创造社会 有了元界医务人员的存在,我们就可以看到 Telemed 未来的发展方向,无论是远程会诊还是去远程手术,都是必须跟进的事情。 , MID 未来应该参与接受服务和合作。”

对于那些有兴趣使用该服务的人 或者访问元界上的 Synphaet 医院,只要有一个可以像手机一样连接到互联网的设备。就像这样,您可以轻松访问该服务。如果您想增强体验,只需通过 VR/AR 使用眼镜即可获得比以往更高效的新体验。

[Total: 1 Average: 5]

No Comments

Leave a Reply