โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา (US’ Best Smart Hospitals 2023) โดย Newsweek

โรงพยาบาลอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อคิดใหม่โดยพContinue reading “โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา (US’ Best Smart Hospitals 2023) โดย Newsweek”

โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในเอเชีย (Asia’s Best Smart Hospitals 2023) โดย Newsweek

ในช่วงเก้าทศวรรษของเราNewsweekครอบคลุมทุกด้านของการดูแลContinue reading “โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในเอเชีย (Asia’s Best Smart Hospitals 2023) โดย Newsweek”

โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลก 2023 (World’s Best Specialized Hospitals 2023) – Gastroenterology

วยความมุ่งมั่นของ Newsweek ที่จะครอบคลุมทุกด้านของสุขภาContinue reading “โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลก 2023 (World’s Best Specialized Hospitals 2023) – Gastroenterology”

โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลก 2023 (World’s Best Specialized Hospitals 2023) – Endocrinology

ด้วยความมุ่งมั่นของ Newsweek ที่จะครอบคลุมทุกด้านของสุขContinue reading “โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลก 2023 (World’s Best Specialized Hospitals 2023) – Endocrinology”

โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลก 2023 (World’s Best Specialized Hospitals 2023) – Cardiology

วยความมุ่งมั่นของ Newsweek ที่จะครอบคลุมทุกด้านของสุขภาContinue reading “โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลก 2023 (World’s Best Specialized Hospitals 2023) – Cardiology”

โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลก 2023 (World’s Best Specialized Hospitals 2023) – Cardiac Surgery

วยความมุ่งมั่นของ Newsweek ที่จะครอบคลุมทุกด้านของสุขภาContinue reading “โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลก 2023 (World’s Best Specialized Hospitals 2023) – Cardiac Surgery”

โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลก 2023 (World’s Best Specialized Hospitals 2023) – Oncology

วยความมุ่งมั่นของ Newsweek ที่จะครอบคลุมทุกด้านของสุขภาContinue reading “โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลก 2023 (World’s Best Specialized Hospitals 2023) – Oncology”

โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Smart Hospitals 2023) โดย Newsweek

Smart Hospitals ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อทบทวนพื้นฐานวิธContinue reading “โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Smart Hospitals 2023) โดย Newsweek”

คลีฟแลนด์คลินิกและพันธมิตรเปิดศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ในโอไฮโอ

ศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้จะให้บริการเฉพาะทาง การดูแลเบื้Continue reading “คลีฟแลนด์คลินิกและพันธมิตรเปิดศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ในโอไฮโอ”

อันดับ: สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลที่ดีที่สุด

หมวดหมู่เน้นบริษัทที่กำลังดำเนินโครงการที่ลดผลกระทบต่อสContinue reading “อันดับ: สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลที่ดีที่สุด”

อันดับ: ความหลากหลาย ของโรงพยาบาลในโลกโดย Hospital Management

ในหมวดหมู่นี้ เราพิจารณาโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงความหContinue reading “อันดับ: ความหลากหลาย ของโรงพยาบาลในโลกโดย Hospital Management”

แบรนด์โรงพยาบาลที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุด 10 อันดับในช่วงครึ่งปีแรก 2565

Thailand Zocial Awards เป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลทContinue reading “แบรนด์โรงพยาบาลที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุด 10 อันดับในช่วงครึ่งปีแรก 2565”

2021 年马里兰州按床位大小排列的十大医院

巴尔的摩都会区是美国马里兰州十家最大的综合急症医院中的六家的所在地。其余前四家医院位于蒙哥马利县和安妮阿伦德尔Continue reading “2021 年马里兰州按床位大小排列的十大医院”

เปิดโรงพยาบาลพิเศษมูลค่า 751 ล้านดอลลาร์ในอินเดีย

โรงพยาบาล Amrita ใน Faridabad จะมีเตียงทั้งหมด 2,600 เตContinue reading “เปิดโรงพยาบาลพิเศษมูลค่า 751 ล้านดอลลาร์ในอินเดีย”

โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกในไอโอวาตามขนาดเตียงในปี 2564

Hospital Management ได้ระบุรายชื่อโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุContinue reading “โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกในไอโอวาตามขนาดเตียงในปี 2564”