สาเหตุ ปัสสาวะเป็นเลือด

การอักเสบติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เช่น ท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ กรวยไตอักเสบ
นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
ภาวะไตอักเสบ
ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ
โรคเนื้องอกหรือมะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
อุบัติเหตุต่อระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น การกระแทกรุนแรงบริเวณไตหรือกระเพาะปัสสาวะ การฉีกขาดของท่อปัสสาวะ
ภาวะที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เช่น โรคเกร็ดเลือดต่ำ การรับประทานยาละลายลิ่มเลือด/ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

[Total: 0 Average: 0]