ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน

ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉลียบพลัน (acute pyogenic arthritis) เป็นภาวะรุนแรงซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้ข้อพิการได้โรคนี้ในปัจจุบันพบได้ค่อนข้างน้อย

สาเหตุ ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน

เกิดจากการติดเชื้อต่าง ๆ โดยเฉพาะแบคทีเรีย เช่น เชื้อหนองใน สเตรปโตค็อกคัส สแตฟีโลค็อกคัสเมนิงโกค็อกคัส เป็นต้น เชื้อโรคเหล่านี้อาจเข้าไปในข้อ โดยตรง (เช่น จากบาดแผลที่บริเวณข้อ) หรือลุกลาม จากส่วนอื่น ๆ  ของร่างกายผ่านกระแสเลือดเข้าไปในข้อ

อาการ ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน

เกิดขึ้นฉับพลันทันทีด้วยอาการไข้  หนาวสั่น ข้อบวม  แดง  ร้อนและปวดมาก มักเป็นเพียง 1 - 2 ข้อใหญ่ ๆ เช่น  ข้อเข่า ข้อศอกข้อมือ ข้อเท้า เป็นต้น  บางรายอาจ  มีอาการปวดตามข้อต่าง ๆ นำมาก่อนหลายวัน

ผู้ป่วยอาจมีประวัติได้รับบาดเจ็บ  มีบาดแผลที่ บริเวณข้อ  หรือมีโรคติดเชื้อของส่วนอื่น ๆ ของร่างกายอยู่ก่อน  เช่น เป็นฝี  หนองในคออักเสบ ปอดอักเสบ ไตอักเสบ เยื่อบุมดลูกอักเสบ เป็นต้น

การรักษา ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน

หากสงสัย  ควรส่งโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง

 อาจต้องเอกซเรย์ข้อ  เจาะดูหนองจากข้อไปย้อม และเพาะหาเชื้อ และให้ยาปฏิชีวนะตามชนิดของเชื้อที่พบ อาจต้องเจาะระบายหนองออกบ่อย ๆ

นอกจากนี้ต้องให้ผู้ป่วยนอนพัก  ยกข้อที่อักเสบให้สูงไว้ และอาจต้องเข้าเผือกไม่ให้ข้อ เคลื่อนไหว เมื่ออาการอักเสบเริ่มทุเลา ควรแนะนำให้ผู้ป่วยบริหารข้อ เพื่อป้องกันข้อแข็งหรือพิการ

ผลการรักษา ถ้าเลือกใช้ยาปฏิชีวนะได้ถูกต้อง  ผู้ป่วยมักจะหายได้ภายใน 7- 10 วัน โดยไม่มีร่องรอยของความพิการ  แต่ถ้าได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง  ข้ออาจพิการได้

[Total: 2 Average: 5]