โรคกระดูกอักเสบเรื้อรัง

โรคกระดูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic Osteomyelitis) คือ จะเกิดตามหลังการอักเสบอย่างเฉียบพลัน แล้วไม่ได้รับการรักษา หรือได้รับการรักษาอย่างไม่ต่อเนื่อง บางครั้งการติดเชื้อเป็นแบบรองเฉียบพลัน (subacute) หรือเรื้อรังตั้งแต่เริ่ม

สาเหตุ โรคกระดูกอักเสบเรื้อรัง

เหมือนการอักเสบกระดูกอย่างเฉียบพลัน ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อสแตฟีย์ลอคคัส (Staphy- loccus) และแบคทีเรียชนิดอื่นๆ เป็นส่วนน้อย

อาการ โรคกระดูกอักเสบเรื้อรัง

พบหนองออกจากไซนัสของบริเวณกระดูกที่มีการอักเสบ และอาจมีความเจ็บปวดทำให้ผู้ป่วยมาหาแพทย์ หนองที่ออกมาอาจออกตลอดเวลาหรือเป็นพักๆ การเกิดซํ้าของไซนัส ซึ่งหายแล้วระยะหนึ่ง จะมีอาการนำล่วงหน้าคือการเจ็บปวดเฉพาะที่ไข้ และเกิดหนองแบบนี้เรียกว่า การติดเชื้อกำเริบขึ้น

การตรวจพบคลำกระดูกได้โตกว่าปกติ และมักพบแผลเป็น (scar) หรือไซนัสอยู่บนตำแหน่งกระดูกส่วนนั้น

การรักษา โรคกระดูกอักเสบเรื้อรัง

1. ให้ยาปฏิชีวนะ

2. ทำผ่าตัดขูดเอาซีเควสตรัมออก (Sequestrectomy) เพื่อให้เลือดมาเลี้ยงกระดูกได้ทั่วถึง

[Total: 0 Average: 0]