ปวดไหล่

ความรู้สึกไม่สบายที่ไหล่ ซึ่งรวมถึงตัวข้อเองหรือกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นที่ยึดกล้ามเนื้อและกระดูก และเอ็นยึดที่ช่วยพยุงข้อ

สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดไหล่

การปวดไหล่อาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การใช้งานมากเกินไป การไม่ใช้งานเป็นเวลานาน เอ็นหรือกล้ามเนื้อยืดเกินไปหรือฉีกขาด หรือการนอนตะแคง

การรักษา ปวดไหล่ ด้วยตนเอง

การพักผ่อนและการหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดอาการปวดอาจช่วยบรรเทาความรู้สึกไม่สบายได้ การประคบน้ำแข็งในบริเวณที่ปวดและการใช้ยาแก้ปวด เช่น ไอบูโพรเฟน พาราเซตามอล หรือนาโพรเซน อาจช่วยได้เช่นกัน

ปวดไหล่ เมื่อไหร่ควรพบแพทย์

ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

 • ปวดอย่างต่อเนื่องหรือแย่ลงทั้งที่ดูแลรักษาตัวเองแล้ว
 • ทำงานหรือทำงานบ้านลำบาก
 • มีรอยแดงหรือบวม

ไปพบแพทย์ทันทีในกรณีต่อไปนี้

 • ปวดอย่างรุนแรง
 • บวมอย่างฉับพลัน
 • ขยับข้อหรือหัวไหล่ไม่ได้
 • มองเห็นการผิดรูป โดยเฉพาะหลังจากการบาดเจ็บ

โรคที่เกี่ยวกับ ปวดไหล่

กระดูกงอกทับเส้นเอ็นหัวไหล่

อาการปวดไหล่อันเนื่องมาจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (เส้นเอ็น) เสียดสีกับกระดูกสะบัก การแสดงอาการ:

 • อาการปวดไหล่
 • การจํากัดพิสัยการเคลื่อนไหว
 • ปวดคอ

ไหล่หลุด

การบาดเจ็บที่กระดูกแขนช่วงบนที่ออกมาจากเบ้ากระดูกสะบัก การแสดงอาการ:

 • อาการปวดไหล่
 • การเคลื่อนไหวที่จำกัดของข้อต่อ
 • ความผิดปกติทางกายภาพ

เบอร์ไซติส

การอักเสบของเยื่อบุที่มีของเหลว (ถุงลดเสียดสี) ที่ทำหน้าที่เป็นเบาะรองที่ข้อต่อ การแสดงอาการ:

อาการปวดเค้นหัวใจ

อาการเจ็บหน้าอกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเลือดไหลเข้าไปเลี้ยงหัวใจน้อยลง การแสดงอาการ:

ข้ออักเสบ

การอักเสบของข้อต่อ ซึ่งทำให้ปวดและเมื่อย โดยอาการจะแย่ลงเมื่ออายุมากขึ้น การแสดงอาการ:

 • พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อลดลง
 • ข้อแข็ง
 • มีอาการกดเจ็บที่ข้อต่อ
[Total: 0 Average: 0]