โรคฮิสทีเรีย

โรคฮิสทีเรีย (Hysteria) คือโรคจิตเวชทางด้านประสาทชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง โดยผู้ที่เป็นโรคนี้มักจะควบคุมอารมณ์หรือความวิตกกังวลไม่ค่อยได้ อีกทั้งความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมก็ทำได้ไม่ดีเท่าคนปกติ

สาเหตุ โรคฮิสทีเรีย

ในปัจจุบันแพทย์ยังไม่อาจอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดบุคลิกภาพผิดปกติแบบฮิสทีเรียได้อย่างแน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องบางประการ ได้แก่

 • พันธุกรรม ผู้ที่บุคคลในครอบครัวมีบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียอาจเสี่ยงมีบุคลิกภาพเช่นเดียวกันนี้มากกว่าคนอื่น ๆ
 • การเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็กที่สมาชิกในครอบครัวมีบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย อาจเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัว
 • ลักษณะการเลี้ยงดู เด็กที่เติบโตโดยไม่ได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมหรือไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร อาจเสี่ยงมีบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียได้ เช่น เด็กที่ไม่เคยถูกตักเตือนหรือลงโทษเมื่อทำผิด เด็กที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างสม่่ำเสมอ เป็นต้น
 • ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ลักษณะทางจิตวิทยา วิธีจัดการกับอารมณ์และความเครียดของแต่ละคน เป็นต้น

อาการ โรคฮิสทีเรีย

อาการของโรคแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

โรคประสาทฮิสทีเรีย (Conversation Reaction)

เป็นอาการของผู้ที่มีความเครียด หรือความขัดแย้งในใจ มักเกิดจากความผิดปกติที่ระบบการเคลื่อนไหวและรับรู้ ในเวลาที่มีอาการเครียดหรือผิดหวังอย่างรุนแรง เช่น มีอาการชาตามแขน ขา เป็นอัมพาต เสียการทรงตัว จมูกไม่ได้กลิ่น บางรายมีอาการสมองเสื่อมอย่างกะทันหัน

ตรวจพบยาก เพราะไม่พบอาการผิดปกติ หรือสาเหตุที่ส่งผลให้ร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งผู้ที่เป็นโรคนี้ก็อาจไม่รู้ตัวว่าเป็นอาการทางจิต และไม่ได้แกล้งทำ

โรคบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย (Histrionic Personality Disorder: HPD)

เป็นอาการของผู้ที่พยายามทำตัวโดดเด่น หรือพยายามเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นตลอดเวลา และมักแสดงออกมากจนเกินไปเหมือนกับเล่นละครเสแสร้ง รวมทั้งมักจะไม่สบายใจและรู้สึกไม่มั่นใจ หากตนเองไม่ได้เป็นจุดเด่นหรือไม่ได้เป็นจุดดึงดูดความสนใจของคนอื่น

ในบางครั้งอาจจะดูเหมือนยั่วยวนเพศตรงข้ามเพื่อเรียกร้องให้คนอื่นมาสนใจ หรือมีอารมณ์แปรปรวน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาดความรักในวัยเด็ก ไม่รู้จักพอในความรัก ซึ่งไม่ได้เกิดจากความใคร่อย่างที่เข้าใจกัน

ฮิสทีเรียไม่ใช่โรคทางจิตใจที่ร้ายแรง คนส่วนใหญ่มีอาการฮิสทีเรีย หรือ HPD ประสบความสำเร็จในสังคมและที่ทำงาน มักจะมีทักษะที่ยอดเยี่ยม แต่พวกเขามักใช้ทักษะเหล่านี้ เพื่อทำร้ายผู้อื่น อาการบ่งบอกว่าเป็นฮิสทีเรียมีดังนี้

 • รู้สึกไม่สบายใจในเมื่อไม่ได้รับความสนใจจากคนรอบข้าง
 • มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยมีพฤติกรรมยั่วยุทางเพศที่ไม่เหมาะสม
 • อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • ดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นด้วยพฤติกรรมทางกาย
 • พูดเพื่อสร้างความประทับใจอย่างเกินจริง
 • เสแสร้ง แสดงละครและแสดงออกทางอารมณ์ที่เกินจริง
 • ถูกครอบงำจากผู้อื่นได้ง่าย
 • รู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกว่าที่เป็นจริง

การรักษา โรคฮิสทีเรีย

โรคฮิสทีเรียเป็นโรคความผิดปกติทางบุคลิกที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยเท่าไร ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีอาการป่วย หรือมีความผิดปกติที่ควรต้องรักษา ทั้งที่จริงแล้วหากผู้ป่วยยอมรับและยอมเข้ารับการรักษา แพทย์จะมีวิธีการรักษาโรคฮิสทีเรีย 3 แนวทางด้วยกัน ดังนี้

          1. จิตบำบัดอย่างลึก

          2. จิตบำบัดเฉพาะตัว

          3. จิตบำบัดแบบกลุ่ม

ทั้งนี้การรักษาโรคฮิสทีเรียจะมุ่งเน้นการบำบัดจิตใจ ด้วยขั้นตอนการรักษาของจิตแพทย์และนักจิตวิทยา แต่หากมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น มีอาการซึมเศร้า แพทย์จะใช้ยาบำบัดร่วมด้วย อย่างไรก็ดี การรักษาฮิสทีเรียจะได้ผลก็ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยเองด้วย

[Total: 2 Average: 3]