เม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด

 เม็ดเล็ดแดงแตกในทารกแรกเกิด เป็นภาวะ ที่พบได้ไม่บ่อยนัก มีสาเหตุมาจากหมู่เลือดของทารก และมารดาเข้ากันไม่ได้ (blood  group incompatability) เนื่องจากมารดามีสารภูมิต้านทานต่อเลือดของทารกซึ่ง ผ่านรกเข้าไปทำลายเม็ดเลือดแดงในทารกระหว่างที่อยู่ในครรภ์   เป็นสาเหตุให้ทารกคลอดออกมามีอาการซีดเหลือง

                อาจะมีประวัติว่ามารดาเคยได้รับการถ่ายเลือดมาก่อน หรือบุตรคนก่อนมีอาการซีดเหลืองและต้องถ่ายเลือด 

                มักเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีเลือดหมู่โอ (และทารกมีเลือดหมู่เอหรือบี) หรือหมู่อาร์เอช (Rh) ลบ (และทารกที่มีหมู่อาร์เอชบวก)

อาการ เม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด

                ทารกมีอาการซีดและตาเหลืองตัวเหลืองซึ่งเกิดขึ้นภายใน 2-3  ชั่วโมงหลังคลอด (หรือไม่เกิน 48 ชั่วโมงหลังคลอด) ตับและม้ามอาจโต
                ถ้าตัวเหลืองมาก อาจทำให้ซึม ไม่ดูดนม หรือเกิดภาวะสารบิลิรูบินสะสมในสมอง (kernicterus) สมองพิการได้

การป้องกัน เม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด

ถ้าพบว่าหญิงตั้งครรภ์รายใดมีประวัติเคยได้รับการถ่ายเลือดมาก่อน หรือเคยมีบุตรที่มีอาการตัวเหลืองและต้องถ่ายเลือด ควรแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาล เพื่อการตรวจวินิจฉัยและหาทางป้องกันมิให้เกิดภาวะนี้ต่อไป

การรักษา เม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด

หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง อาจต้องให้เลือด ทำการฉายแสง (phototherapy) ด้วยเครื่องฉายแสง

ถ้าเป็นรุนแรงอาจต้องทำการเปลี่ยนถ่ายเลือด (exchange transfusion) หรือฉีดอิมมูนสารอิมโกลบูลินเข้าหลอดเลือดดำ (intravenous immunoglobulin/IVIG)

[Total: 0 Average: 0]