ปกติคนที่มีสายตาสั้นจะเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 50

โดยเฉลี่ยแล้วคงที่หลังอายุ 16 ปี เพราะตาโตเต็มที่

ถ้าสายตาสั้นแต่เด็กโอกาสที่สายตาสั้นมากสูง กรณีของกรรมพันธุ์พบได้ในคนที่พ่อแม่หรือครอบครัวมีสายตาสั้นมากๆ เป็น 1,000 ขึ้นไป

สายตาสั้น (Myopia) เป็นความผิดปกติที่เกิดจากกำลังการรวมแสงของตามากเกินไป เมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา

อาจเกิดจากการที่กระจกตาโค้งมากเกินไป หรือขนาดลูกตายาวเกินไป

เมื่อมองวัตถุที่อยู่ไกลแสงจึงรวมก่อนถึงจอประสาทตา ทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลไม่ชัดเจน

ในทางตรงกันข้ามแสงจากวัตถุที่อยู่ใกล้ จะรวมใกล้จอประสาทตา ทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ชัดเจนกว่า

ผู้ที่มีสายตาสั้นสามารถมองใกล้ได้ชัดกว่ามองไกล

การแก้ไขปัญหาสายตาสั้นสามารถทำได้โดยใช้เลนส์เว้าช่วยลดกำลังการรวมแสงที่มีมากเกินไปเพื่อให้สามารถมองไกลได้ดี

การเพ่งมองหน้าจอดิจิตอลเป็นระยะเวลานานกว่า 5 ช.ม ต่อวัน เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นได้เร็วและมากขึ้นในเด็ก

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply