logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

Trend อาหารและโภชนาการ 2020

Health Me Now / อาหารและโภชนาการ  / Trend อาหารและโภชนาการ 2020
Trend อาหารและโภชนาการ 2020 คือ

Trend อาหารและโภชนาการ 2020

จะมีอะไรใหม่ๆ มาให้การทานอาหารของเราสนุกและได้ประโยชน์บ้าง มีอะไร Wow จนน่าตื่นเต้น มาลองดูกันเถอะกับเทรนด์อาหารของปีหน้า ปี 2020 จากการทำข้อมูลทุกปี ของ Fi Asia 2019

แหล่งโปรตีนใหม่

โปรตีนจาก พืช และนมพืช เพื่อทดแทน เนื้อสัตว์ ทั้งสาหร่าย หรือถั่ว เนื้อไร้เนื้อ Plant based food ซึ่งผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ลดน้ำตาล

เพราะกระแสรักสุขภาพของประชาชนและภาครัฐ ทั้งอาหารและเครื่องดื่มปรับสูตรน้ำตาล ค้นหาแหล่งความหวานทางเลือกที่ไม่ทำร้ายสุขภาพ

พร้อมเพื่อสุขภาพ

Trend อาหารและโภชนาการ 2020 คือ

อาหารผู้สูงอายุ

วัตถุดิบท้องถิ่น

ใสๆ ไม่ไร้กลิ่นรส

ดื่มเพื่อสุขภาพ

มะพร้าวพร้อมดื่ม

แมลงแปรรูป

[Total: 9 Average: 5]

No Comments

Leave a Reply