5 โรงพยาบาลสุดยอดครองใจผู้บริโภคปี 2561 (Thailand’s Most Admired Company 2018: Hospital)

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

สำหรับผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2018 ในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นกว่าเดิม

อย่างการเปลี่ยนแปลงทางอันดับขึ้นลงที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปลี่ยนไปผลักดันให้ทุกคนต่างใช้อัตราเร่งมากกว่าเดิมในการปรับตัว นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแต่ละบริษัทจึงอยู่อันดับเดิมไม่ได้ และไม่ควรอยู่ นอกจากอันดับ 1

ซึ่งผลสำสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ได้วางตัวแปรที่จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง 6 อย่างด้วยกัน ประกอบด้วย

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image)
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice)
 • การบริการ (Service)
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned)
 • ผู้บริหาร (Management)

เรามาดูโรงพยาบาลที่ได้ทั้ง 5 อันดับแรกกัน

อันดับที่ 5: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คะแนนเฉลี่ย: 6.12

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation):
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image):
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice):
 • การบริการ (Service):
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned):
 • ผู้บริหาร (Management):

อันดับที่ 4: เครือโรงพยาบาล BDMS

คะแนนเฉลี่ย: 6.14

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation):
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image):
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice):
 • การบริการ (Service):
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned):
 • ผู้บริหาร (Management):

อันดับที่ 3: โรงพยาบาลศิริราช

คะแนนเฉลี่ย: 6.18

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 6.47
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 6.04
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 6.05
 • การบริการ (Service): 6.12
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 6.15
 • ผู้บริหาร (Management): 6.23

อันดับที่ 2: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คะแนนเฉลี่ย: 6.46

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 6.80
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 6.32
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 6.39
 • การบริการ (Service): 6.40
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 6.51
 • ผู้บริหาร (Management): 6.37

อันดับ 1: โรงพยาบาลรามาธิบดี

คะแนนเฉลี่ย: 6.58

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 6.82
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 6.49
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 6.31
 • การบริการ (Service): 6.47
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 6.95
 • ผู้บริหาร (Management): 6.42

ที่มา: นิตยสาร Brandage

[Total: 9 Average: 1.9]

One thought on “5 โรงพยาบาลสุดยอดครองใจผู้บริโภคปี 2561 (Thailand’s Most Admired Company 2018: Hospital)

Leave a Reply