5 โรงพยาบาลสุดยอดครองใจผู้บริโภคปี 2562 (Thailand’s Most Admired Company 2019: Hospital)

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

สำหรับผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2019 ในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นกว่าเดิม

อย่างการเปลี่ยนแปลงทางอันดับขึ้นลงที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปลี่ยนไปผลักดันให้ทุกคนต่างใช้อัตราเร่งมากกว่าเดิมในการปรับตัว นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแต่ละบริษัทจึงอยู่อันดับเดิมไม่ได้ และไม่ควรอยู่ นอกจากอันดับ 1

ซึ่งผลสำสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ได้วางตัวแปรที่จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง 6 อย่างด้วยกัน ประกอบด้วย

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image)
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice)
 • การบริการ (Service)
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned)
 • ผู้บริหาร (Management)

เรามาดูโรงพยาบาลที่ได้ทั้ง 5 อันดับแรกกัน

อันดับที่ 5: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คะแนนเฉลี่ย: 6.11

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 6.38
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 5.98
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 6.01
 • การบริการ (Service): 6.18
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 6.02
 • ผู้บริหาร (Management): 6.14

อันดับที่ 4: เครือโรงพยาบาล BDMS

คะแนนเฉลี่ย: 6.15

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 6.51
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 6.01
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 5.93
 • การบริการ (Service): 6.18
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 6.21
 • ผู้บริหาร (Management): 6.05

อันดับที่ 3: โรงพยาบาลศิริราช

คะแนนเฉลี่ย: 6.17

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 6.46
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 6.04
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 6.04
 • การบริการ (Service): 6.13
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 6.09
 • ผู้บริหาร (Management): 6.24

อันดับที่ 2: โรงพยาบาลรามาธิบดี

คะแนนเฉลี่ย: 6.40

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 6.80
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 6.32
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 6.05
 • การบริการ (Service): 6.40
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 6.51
 • ผู้บริหาร (Management): 6.24

อันดับ 1: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คะแนนเฉลี่ย: 6.56

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 6.82
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 6.38
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 6.31
 • การบริการ (Service): 6.47
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 6.95
 • ผู้บริหาร (Management): 6.42

แต่ในส่วนนี้ก็เป็นเพียงการวัดในอีกมิติหนึ่งเท่านั้น ยังคงมีอีกหลายมิติที่ใช้วัดได้ เช่น

Thailand’s Most Admired Company 2019 หมวดธุรกิจอื่นๆ

 • AIS
 • BMW
 • AIA
 • AP Thai
 • Osotspa
 • Singha
 • BJC
 • ศุภาลัย
 • TCEB
 • Cp all
 • Ptt
 • Acer
 • ปูนซีเมนไทย
 • Kasikorn
 • เมืองไทยประกันชีวิต
 • Food passion
 • Thai samsung
 • เจริญโภคภัณฑ์​
 • รพ. จุฬา

THAILAND’S MOST ADMIRED COMPANY 2019 หลายปีติดต่อกัน (2555-2562)

แชมป์ของหมวด 8 ปีติดต่อกัน

 • ธนาคารกสิกรไทย (หมวดธนาคาร)
 • บมจ เอสซีจี (หมวดวัสดุก่อสร้าง)
 • ปตท (หมวดพลังงาน)
 • AIS (หมวดโทรคมนาคม)

แชมป์ของหมวด 7 ปีติดต่อกัน

 • AIA

ที่มา Thailand’s Most Admired Company 2019: Hospital: นิตยสาร Brandage

[Total: 1 Average: 5]

4 thoughts on “5 โรงพยาบาลสุดยอดครองใจผู้บริโภคปี 2562 (Thailand’s Most Admired Company 2019: Hospital)

Leave a Reply