โรงพยาบาลแห่รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2562 (Kincentric Best Employers Thailand) 2019

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

โดยรางวัลนี้จัดโดย Kincentric บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 และ Best Employers Insight 2019 ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการมายาวนานกว่า 19 ปี

4 Character ของสุดยอดนายจ้างดีเด่น ต้องสามารถสร้างความผูกพันธ์กับพนักงาน

 1. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (High Employee Engagement)
 2. การทำงานที่พร้อมปรับตัวและเปลี่ยนแปลง (Agile Working Environment)
 3. ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ(Engaging Leadership)
 4. การสร้างศักยภาพของพนักงาน (Strong Talent Focus)

โดยปีนี้มีโรงพยาบาลติดมาถึง 3 อันดับ

 • บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น จำกัด
 • บริษัทในเครือโรงพยาบาลพญาไท ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด, บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
 • บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด, บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด หรือ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ
เว็ปโรงพยาบาลพญาไท สีสันสดใส ดีที่สุด

รายชื่อ 13 องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2562 ได้แก่

 1. บริษัท AIA จำกัด
 2. บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
 3. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด
 4. บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป
 5. กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด, บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด,
 6. บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 7. บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 8. บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
 9. บริษัทในเครือโรงพยาบาลพญาไท ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด, บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
 10. บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด, บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด หรือ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ
 11. บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 12. Tesco Lotus
 13. The Coffee Club ประเทศไทย

โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ส่วน คือ พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารระดับสูง ทั้งวิธีการทำแบบสอบถามและการสัมภาษณ์

[Total: 7 Average: 5]

7 thoughts on “โรงพยาบาลแห่รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2562 (Kincentric Best Employers Thailand) 2019

 1. Pingback: นิรนาม

Leave a Reply