โรงพยาบาลสมิติเวช: นำทัพรับรางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2021

โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD)  หรือรางวัล PM Export Award ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 30 ภายใต้แนวคิด “SUCCEED BEYOND SUCCESS ก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จที่มากกว่า” ทั้งนี้ จากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าทั่วโลกในขณะนี้ ถือได้ว่ามีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้วางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการส่งออกของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดได้ในเวทีการค้าโลก ซึ่งรางวัล PM Export Award  เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่มีความโดดเด่น

รางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2021 มีจุดประสงค์เพื่อ

 • เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าที่เป็น ของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกและออกแบบโดยคนไทย รวมทั้งสร้างชื่อเสียงทางการค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในตลาดต่างประเทศ
 • เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง

แบ่งออก 7 ประเภทรางวัลเป็น

 • Best Exporter (รางวัลผู้ส่งออกธุรกิจยอดเยี่ยม) – DE Smit Food International Co., Ltd.
 • Best Innovation (รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม) – Hillkoff Co., Ltd.
  • Aspiring Innovation
 • Best Thai Brand (รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม) – New Arriva Co., Ltd.
  • Emerging Brand
 • Best Design (รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม) – Hydro Sanitary (Thailand) Co., Ltd.
 • Best Service Enterprise (รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม)
  • Health & Wellness – Samitivej Sukhumvit Hospital
  • Printing – TPN Food Packaging Co., Ltd.
  • Digital Content & Software – Yggdrazil Group
  • ELMA – PACIFIC COLD STORAGE CO., LTD.
 • Best OTOP (รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม) – J.T.SILK CO., LTD
 • Best Halal (รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม) – Ereky Co.,Ltd.

สำหรับโรงพยาบาลสมิติเวช ได้รับรางวัลในสาขา Best Service Enterprise (Health & Wellness) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางคลินิก ความเห็นอกเห็นใจ มีคุณธรรม และการต้อนรับแบบไทย (ค่านิยมหลัก BDMS) เพื่อเป็นแรงผลักดันหลักสำหรับองค์กรของเราในการจัดหาการรักษาพยาบาลและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของเราในการนำเสนอการรักษาทางการแพทย์ขั้นสูงแก่ผู้ป่วยในประเทศและทั่วโลก วิสัยทัศน์จาก CEO ของเราคือการเน้นการป้องกันการเจ็บป่วยมากกว่าที่จะมุ่งเน้นเฉพาะการรักษาโรค นวัตกรรมของเราในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งแบบกำหนดเป้าหมายได้ช่วยลดการสูญเสียชีวิตในขณะที่การคัดกรองทางพันธุกรรมทางการแพทย์ในการตั้งครรภ์ของเราได้ช่วยปรับปรุงสุขภาพของทารกแรกเกิด นโยบายสนับสนุนแพทย์ให้ก้าวหน้าทางวิชาการได้ส่งเสริมทักษะและความมั่นใจของผู้ป่วย แม้ว่า Covid-19 จะสร้างภาระมหาศาลให้กับเรา แต่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีทางการแพทย์และการแพทย์ทางไกลของเราสนับสนุนสังคม


การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลในแต่ละปี มีขั้นตอนดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เป็นระบบ และโปร่งใส โดยคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมั่นใจได้ว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ล้วนแล้วแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ในการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ

สำหรับในปี 2564 นี้ ซึ่งเป็นปีที่ 30 กรมฯ ยังได้เพิ่มรางวัลพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มีความสามารถก้าวกระโดดได้เข้าร่วม คือ รางวัลผู้ประกอบการนวัตกรรมดาวเด่น Aspiring Innovation ผู้ที่ไม่มีผลประกอบการส่งออก แต่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศชัดเจน และในสาขารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ประเภทรางวัล Emerging Brand เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างแบรนด์ และมีหลักฐานชัดเจนแสดงถึงการมุ่งการค้าระหว่างประเทศ

 ทั้งนี้ บริษัทที่ผ่านการพิจารณาและผ่านเกณฑ์การตัดสินจะได้รับโล่และเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี พร้อมได้รับสิทธิพิเศษกับกรมทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น โอกาสในการร่วมกิจกรรมเจรจาการค้า ร่วมออกบูทในต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา ขายของออนไลน์บน Thaitrade.com พร้อมทั้งยังได้รับการประชาสัมพันธ์ โดยรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะถูกเผยแพร่ผ่านสื่อทั้งในและต่างประเทศและกระจายไปยังผู้ซื้อทั่วโลกผ่านสำนักงานทูตพาณิชย์ 58 แห่งและเครือข่าย นอกจากนี้ สามารถใช้ตรา PM Export Award ในการส่งเสริมการขายได้อีกด้วย

[Total: 4 Average: 4]

3 thoughts on “โรงพยาบาลสมิติเวช: นำทัพรับรางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2021

Leave a Reply