ประกาศผลรางวัลงาน 11th Thailand Social Awards 2023 บทสรุปของโลกโซเชียลแห่งปี 2566

Thailand Social Awards Zocial 2023 TZA TSA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2566 โซเชี่ยว อวอร์ด Wisesight

งานประกาศรางวัลโซเชียลมีเดียประจำปี 2566 หรือ Thailand Social Awards 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ที่ปีนี้จัดใหญ่กันถึงสองวันโดยแบ่งเป็น

 • วันประกาศรางวัล (22 กุมภาพันธ์ 2566) ผ่าน FB LIVE เพื่อเชิดชูและสร้างบรรทัดฐานของการใช้โซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

งานประกาศรางวัลโซเชียล
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

ที่ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11
โดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด

ในครั้งนี้ได้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานประกาศรางวัล THAILAND SOCIAL AWARDS ในหลายๆ ส่วน ตั้งแต่การเปลี่ยน “Z” ในชื่องานเป็น “S”
 เพื่อความชัดเจนในการสื่อสารเรื่องราวของงานประกาศรางวัล และได้ทำการปรับเปลี่ยนโลโก้งานประกาศรางวัลในรอบ 10 ปี จากรูปมงกุฏ มาใช้ตัวอักษร “S”
ของคำว่า “Social” เพื่อให้ดูทันสมัย มีความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

เป็นสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด Building Blocks ที่สื่อถึงเสียงสะท้อนที่มาจากมหาชน นำมาวัดผลเทียบกันอย่างมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน บวกกับแนวคิด Outstanding ที่สื่อถึงความโดดเด่น ควรค่าแก่การได้รับรางวัล

สำหรับปี 2023 มาร่วมลุ้นกันในงาน Thailand Social awards 2566 #TSA2023 มาด้วยคอนเซ็ปต์ “Building Blocks” เพื่อที่จะบอกว่า ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และตลอดเวลา ทำให้ “การยกระดับ” การทำงานกับโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้ “ออสการ์แห่งวงการโซเชียล”

รางวัลแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมตามกลุ่มธุรกิจ (Best Brand Performances on Social Media) จำนวน 27 รางวัลที่ดีที่สุด ซึ่ง 1 ในนั้นคือหมวด ‘โรงพยาบาล’ ในงาน Awards Day (22 กุมภาพันธ์ 2566) ซึ่งต้องมาลุ้นกันว่าจะออกหัวเป็น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับรางวัล Thailand Social awards 2023 เป็นปีที่ห้าติดต่อกันจากปีที่แล้ว Thailand Zocial Awards 2022, Thailand Zocial Awards 2021, Thailand Zocial Awards 2020 และ Thailand Zocial Awards 2019 หรือจะมีโรงพยาบาลใดมาแรงพุ่งแซงขึ้นมาชิงไปได้

Thailand Social Awards คือ

Thailand Social Awards คือ งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียที่นับวันจะยิ่งมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจมากขึ้นในยุคที่เราขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล เพื่อยกระดับบรรทัดฐานการใช้โซเชียลมีเดีย

ดู 5 SOCIAL MEDIA โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทย 2565

สรุปรางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS (TZA) สาขาโรงพยาบาล โดย WISESIGHT (ไวซ์ไซท์) ของปีก่อนๆ

 • ปี 2018 > โรงพยาบาลกรุงเทพ, สมิติเวช, สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปี 2019 > โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลสินแพทย์
 • ปี 2020 > โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลสมิติเวช
 • ปี 2021 > Masterpiece Hospital, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, Lerlux
 • ปี 2022 > โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลราชวิถี
 • ปี 2023 > คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงพยาบาลยันฮี

Wisesight Metric 2023

เพื่อวัดประสิทธิภาพความสามารถในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม Wisesight จึงได้ พัฒนาดัชนีชี้วัดที่เรียกว่า “WISESIGHT METRIC” สำหรับการวัดผลบนโซเชียลมีเดียที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ในประเทศไทย ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยวัดผลใน 4 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube

งานนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อีกทั้งยังร่วมส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียล
ด้วยการมอบรางวัลเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ

โดยได้พัฒนา “METRIC” เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การวัดผล ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายแวดวงเพื่อความสมบูรณ์ของผลการตัดสิน

โดยใช้เกณฑ์ดังนี้

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาค่าชี้วัด BRAND SCORE ผ่านเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และการพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย หรือ WISESIGHT BRAND METRIC ร่วมกับคณะที่ปรึกษาในหลากหลายแวดวงโดยจะทำการวัดผลประสิทธิภาพการสื่อสาร และการถูกพูดถึงแบรนด์ใน 4 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube โดยให้ความสำคัญในสองมุมมองหลักคือ 1) การวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ และ 2) การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ

การวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ (Quantity Performance)

 • Fan growth – จำนวนผู้ติดตาม
 • Interactions – ปฏิสัมพันธ์จากผู้ติดตามในทุกช่องทาง
 • Interaction – จำนวนความสนใจที่บุคคลมีต่อเนื้อหาของแบรนด์
 • Social Mention – จำนวนการพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย

การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ (Quality Performance)

 • Comment & Share Ratio สัดส่วนของการแสดงความคิดเห็น และการส่งต่อเนื้อหาของแบรนด์
 • Advocacy การสนับสนุนเนื้อหาของแบรนด์โดยการแนะนำให้กับบุคคลอื่น
 • Intention จำนวนเนื้อหาที่แสดงความสนใจซื้อที่มีต่อแบรนด์
 • Sentiment กระแสตอบรับและความคิดเห็นลูกค้าต่อแบรนด์
 • Brand Love ความชื่นชอบในเนื้อหาของแบรนด์

Innovative – ความมีไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆ


10 อันดับแบรนด์
ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุดในครึ่งปีแรก 2022 (Half-year)

ทีมงาน Thailand Zocial Awards ได้จัดอันดับแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียได้ดีเยี่ยม 10 อันดับแรก (เรียงโดยลำดับตัวอักษร) ของ 27 กลุ่มธุรกิจ โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากช่องทางหลักของแบรนด์ต่างๆ คือ  Facebook Instagram YouTube และ Twitter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2022 และใช้ ZOCIAL METRIC ในการวัดผล 3 อันดับแรกซึ่งเรียงอันดับตามรายชื่อด้านล่างนี้

ประกาศผลรางวัลแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม Thailand Social Awards 2023

ประกาศผลรางวัลแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมตามกลุ่มธุรกิจ (Best Brand Performances on Social Media) จำนวน 81 รางวัล ได้แก่

HOSPITAL

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลยันฮี

AUTOMOTIVE

 • Ford
 • Honda (Car)
 • Honda (Motorcycle)
 • Nissan
 • Toyota Motor

BANK

 • KBank
 • Krungsri
 • Krungthai
 • SCB
 • ttb bank

BEVERAGE

 • Coca Cola
 • LEO
 • NESCAFÉ
 • Ovaltine
 • Pepsi

BROADCASTING

 • 3 HD
 • Amarin TV
 • Ch7HD
 • one31
 • Workpoint

CONSTRUCTION MATERIAL

 • COTTO
 • HÄFELE
 • SCG
 • TOA
 • จระเข้

COSMETICS

 • 4U2 Cosmetics
 • Cathy Doll
 • L’oréal Paris
 • LANEIGE
 • Maybelline

DELIVERY

 • foodpanda
 • Grab
 • HappyFresh
 • LINE MAN
 • Robinhood
 • ShopeeFood

FINANCIAL SERVICE (CREDIT CARD)

 • AEON Thana Sinsap
 • Citibank
 • Krungsri Credit Card
 • Krungsri First Choice
 • KTC

FINANCIAL SERVICE (LEASING)

 • Krungsri Auto
 • เงินติดล้อ
 • เงินเทอร์โบ
 • ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ
 • สมหวัง เงินสั่งได้

FOOD & SNACKS

 • CP
 • Farmhouse
 • Lay’s
 • MAMA
 • Taokaenoi

GOLD & JEWELRY

 • Aurora
 • Pandora
 • RAVIPA
 • ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
 • ฮั่ว เซ่ง เฮง

GOVERNMENT & STATE ENTERPRISE

 • กรมควบคุมโรค
 • กรมอุทยานแห่งชาติ
  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • กระทรวง
  การต่างประเทศ
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • วุฒิสภา
 • สำนักงานตำรวจ
  แห่งชาติ

HOME & DECORATION

 • HomePro
 • IKEA
 • Index Living Mall
 • SB Design Square
 • Thai Watsadu

HOSPITALITY & TRAVEL AGENCY

 • Centara Grand at CentralWorld
 • InterContinental
 • Love Andaman
 • Sri panwa
 • บ้านไร่ ไออรุณ

HYPERMARKET & SUPERMARKET

 • Big C
 • Gourmet Market
 • Lotus’s
 • makro
 • Tops

INSURANCE & ASSURANCE

 • AIA
 • FWD
 • Krungthai-Axa
 • Muang Thai Life
 • ทิพยประกันภัย
 • ไทยประกันชีวิต

LOGISTICS

 • DHL
 • Flash Express
 • J&T Express
 • Kerry Express
 • ไปรษณีย์ไทย

MARKETPLACE &
E-COMMERCE

 • Konvy
 • Lazada
 • LINE SHOPPING
 • NocNoc.com
 • ShopAt24.com
 • Shopee

MASS TRANSIT

 • AirAsia
 • BTS
 • MRT
 • Nok Air
 • Thai Airways

MOBILE & CONSUMER ELECTRONICS

 • Huawei
 • oppo
 • Samsung
 • Sony
 • vivo

MOM & BABY

 • Babi Mild
 • BabyLove
 • BEAR BRAND
 • D-nee
 • MamyPoko
 • S-26

OUT OF HOME ENTERTAINMENT

 • Dream World
 • Lido Connect
 • Major Cineplex
 • SF Cinema
 • Siam Amazing Park

PERSONAL CARE

 • DENTISTE’
 • LOLANE
 • NIVEA
 • Sunsilk
 • Vaseline
 • Yves Rocher

RESIDENTIAL REAL ESTATE

 • AP Thai
 • PRUKSA
 • SANSIRI
 • SC ASSET
 • SUPALAI

RESTAURANT

 • Cafe’ Amazon
 • KFC
 • Starbucks
 • Swensen’s
 • The Pizza Company

SHOPPING CENTER & DEPARTMENT STORE

 • Central Department Store
 • centralwOrld
 • ICONSIAM
 • Robinson Department Store
 • Siam Paragon
 • The Mall

SKINCARE

 • Eucerin
 • GIFFARINE
 • Kiehl’s
 • La Roche-Posay
 • LANEIGE (Skin Care)
 • Sulwhasoo

TELECOMMUNICATION

 • 3BB
 • AIS
 • dtac
 • TrueOnline
 • TrueMove H

………

รวมถึงมาร่วมลุ้นกันว่าแบรนด์เหล่านี้ จะเป็นผู้ได้รางวัล 7 สมัยซ้อน (ตั้งแต่ Thailand Zocial Awards 2017) หรือไม่ ได้แก่
 • KFC
ร่วมลุ้นกันว่าแบรนด์เหล่านี้ จะเป็นผู้ได้รางวัล 6 สมัยซ้อน (ตั้งแต่ Thailand Zocial Awards 2018) หรือไม่ ได้แก่
 • AIS
ร่วมลุ้นกันว่าแบรนด์เหล่านี้ จะเป็นผู้ได้รางวัล 5 สมัยซ้อน (ตั้งแต่ Thailand Zocial Awards 2019) หรือไม่ ได้แก่
 • Shopee

ร่วมลุ้นกันว่าแบรนด์เหล่านี้ จะเป็นผู้ได้รางวัล 4 สมัยซ้อน (ตั้งแต่ THAILAND ZOCIAL AWARDS 2020) หรือไม่ ได้แก่

 • Samsung
 • Krungsri First Choice
 • Aurora Design
 • Muang Thai Life

และร่วมลุ้นกันว่าแบรนด์เหล่านี้ จะเป็นผู้ได้รางวัล 3 สมัยซ้อน (ตั้งแต่ THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021) หรือไม่ ได้แก่

 • Grab
 • Workpoint
 • Toyota

และร่วมลุ้นกันว่าแบรนด์เหล่านี้ จะเป็นผู้ได้รางวัล 2 สมัยซ้อน (ตั้งแต่ THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022) หรือไม่ ได้แก่

 • Major Cineplex
 • Big C
 • LANEIGE
 • Sansiri
 • Yves Rocher
 • BEAR BRAND
 • Sri panwa
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • IKEA
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • MAMA
 • เงินติดล้อ
 • centralwOrld
 • Bobbi Brown
 • Vivo
 • SCG
 • NESCAFÉ
 • SCB

Thailand Social Awards 2023 – Teaser

งาน Thailand Social Awards 2023 Live (22 กุมภาพันธ์ 2566) #TSA2023 #TZA2023

[Total: 26 Average: 3.3]

5 thoughts on “ประกาศผลรางวัลงาน 11th Thailand Social Awards 2023 บทสรุปของโลกโซเชียลแห่งปี 2566

Leave a Reply