อีโคไล (E. Coli Infection)

อีโคไล E. coli (escherichia coli) คือแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม อีโคไลชนิด O157:H7 (E. coli O157:H7) สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในลำไส้ได้ อีโคไลชนิด O157:H7 และชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบถูกเรียกว่า Shiga toxin–producing E. coli (STEC) ตามที่พวกมันมีความสามารถในการสร้างท็อกซิน

อาการของภาวะติดเชื้อในลำไส้ คือ ท้องเสีย ปวดท้อง และ มีไข้

ในกรณีที่รุนแรง ผู็ป่วยอาจมีอาการ ถ่ายเป็นเลือด เกิดภาวะขาดน้ำ หรือ ไตล้มเหลว

ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน

โดยส่วนมาก การติดเชื้อในลำไส้นั้นมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน อาหารที่ปรุงสุก สะอาด สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดการติดเชื้อในลำไส้ได้

อาการป่วยจากการติดเชื้อในลำไส้จากเชื้ออีโคไลส่วนใหญ่สามารถดูแลรักษาได้ที่บ้าน โดยอาการจะดีขึ้นภายใน 2-3 วัน หรือภายใน 1 สัปดาห์

สาเหตุของการติดเชื้ออีโคไล

โดยปกตินั้น คนและสัตว์จะมีแบคทีเรียนอีโคไลอาศัยอยู่ในลำไส้อยู่แล้ว แต่อีโคไลบางชนิดกลับสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ แบคทีเรียนอีโคไลชนดที่ทำให้ติดเชื้อนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้หลากหลายทาง ดังนี้:

การจัดการอาหารที่ไม่เหมาะสม

ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารที่บ้าน ร้านอาหาร หรือ ร้านขายของชำ การจัดการหรือการเตรียมอาหารที่ไม่ปลอดภัยทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ สาเหตุทั่วไปของการปนเปื้อนในอาหารมีดังนี้:

 • ไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนการเตรียมหรือรับประทานอาหาร
 • ใช้เครื่องครัว เขียง หรือจานที่ไม่สะอาด ทำให้เกิดการปนเปื้อนข้ามของสิ่งแปลกปลอม
 • รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของนม เช่น มายองเนส ที่ถูกทิ้งไว้ข้างนอกตู้เย็นนานเกินไป
 • รับประทานอาหารที่ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
 • รับประทานอาหารที่ไม่ได้ถูกปรุงด้วยอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะ เนื้อประเภทต่าง ๆ และสัตว์ปีก
 • รับประทานอาหารทะเลดิบ ๆ
 • ดื่มนมที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ
 • รับประทานอาหารดิบที่ไม่ได้ถูกล้างอย่างถูกต้อง

การแปรรูปอาหาร

ระหว่างขั้นตอนการฆ่า ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกและเนื้อต่าง ๆ สามารถได้รับแบคทีเรียมาจากลำไส้ของสัตว์เหล่านั้นได้

นำ้ที่ปนเปื้อน

การมีสุขอนามัยที่ไม่ดีสามารถทำให้น้ำถูกปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียนจากสิ่งปฏิกูลของคนหรือสัตว์ได้ เราสามารถติดเชื้อจากน้ำที่ปนเปื้อนได้ทั้งจากการดื่มหรือการว่ายน้ำในน้ำนั้น

จากคนสู่คน

เชื้ออีโคไลสามารถแพร่ได้หากคนที่ติดเชื้อไม่ได้ล้างมือหลังจากขับถ่ายแล้วไปจับผู้อื่นหรือจับอย่างอื่น เช่น อาหาร สถานที่ที่เสี่ยงแก่การติดต่อจากคนสู่คนของเชื้อนี้ คือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียน และสถานเลี้ยงเด็ก

อาการ อีโคไล

โดยปกติแล้ว อาการของการติดเชื้อในลำไส้จะเริ่มแสดงอาการใน 1-10 วันหลังจากได้รับเชื้อ ซึ่งระยะนี้ ถูกเรียกว่าระยะฟักเชื้อ เมื่อแสดงอาการแล้ว จะมีอาการอยู่ประมาณ 5-10 วัน

อาการต่าง ๆ ได้แก่:

อาการเหล่านี้สามารถมีได้ตั้งแต่ 2-3 วัน ไปจนถึงมากกว่า 1 สัปดาห์

อาการจากการติดเชื้ออีโลคไลอย่างรุนแรงอาจมีดังนี้:

ติดต่อแพทย์ทันทีเมื่อคุณมีอาการที่รุนแรงข้างต้นนี้

การรักษา อีโคไล

การติดเชื้อในลำไส้สามารถทำให้เกิดภาวะขาดน้ำและภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้ เช่น ไตวาย และในบางครั้งอาจถึงตาย หากไม่ได้รับการรักษา คุณควรจะพบแพทย์เมื่อ:

 • มีอาการท้องเสียและไม่ดีขึ้นหลังจากมีอาการ 4 วัน หรือ 2 วันสำหรับทารกและเด็ก
 • มีไข้ และท้องเสีย
 • อาการปวดท้องไม่ดีขึ้นหลังจากการถ่ายออกไป
 • มีน้ำหนองหรือเลือดปนอยู่ในอุจจาระ
 • อาเจียนมากกว่า 12 ชั่วโมง สำหรับทารกที่อายุต่ำกว่า 3 เดือน ให้ติดต่อกุมารแพทย์ในทันที
 • มีอาการของภาวะติดเชื้อในลำไส้ และกลับมาจากต่างประเทศ
 • มีอาการของภาวะขาดน้ำ เช่น ปัสสาวะน้อย กระหายน้ำมาก เวียนหัว

แพทย์สามารถยืนยันได้ว่าติดเชื้อจากอีโคไลหรือไม่จากการตรวจตัวอย่างอุจจาระ

[Total: 0 Average: 0]