โรครังไข่

รังไข่ มี 2 อัน อยู่คนละข้างของมดลูก มีขนาดประมาณเท่านิ้วหัวแม่มือ หนักประมาณ 2-3 กรัม ทำหน้าที่ผลิตไข่และผลิตฮอร์โมนเพศหญิง

หน้าที่ของรังไข่

1. สร้างไข่สุกเดือนละ 1 เซลล์ โดยมีการตกไข่ (Ovulation) ทุก ๆ 28 วัน โดยเริ่มจากรังไข่ซ้ายก่อนแล้วสลับด้วยรังไข่ขวา ในเด็กหญิงแรกเกิดมีไข่ในรังไข่ ประมาณ 5 แสนเซลล์ แต่ไข่ที่สุกและสามารถตกไข่ได้ประมาณ 400 เซลล์ เท่านั้น ที่เหลือจะฝ่อไป

2. สร้างฮอร์โมน 2 ชนิด คือ เอสโทรเจน ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของเพศหญิง เช่น การตกไข่ สะโพกผาย เสียงแหลม และ โปรเจสเตอโรน ทำหน้าที่กระตุ้นมดลูกให้เตรียมรับไข่

โรคที่เกี่ยวข้องกับ โรครังไข่

  1. ฝีในรังไข่
  2. เนื้องอกรังไข่
  3. มะเร็งรังไข่
  4. กลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่ชนิดหลายถุง/พีซีโอเอส

[Total: 0 Average: 0]