มะเร็งรังไข่

มะเร็งรังไข่ คือ โรคพบเป็นอันดับที่ 6 ของมะเร็งในผู้หญิง พบมากในช่วงอายุ 40-60 ปี มะเร็งรังไข่บางชนิดอาจพบในเด็กก่อนหรือหลัง อายุ10 ปี

สาเหตุ มะเร็งรังไข่

                ยังไม่ทราบแน่ชัด พบว่ามีปัจจัยเสี่ยง เช่น การไม่มี บุตรหรือมีบุตรน้อย การใช้ฮอร์โมนเอสโทรเจนทดแทน หลังวัยหมดประจำเดือนติดต่อกันนานเกิน 5 ปี การมีภาวะอัวนตั้งแต่วัย 18 ปี การมีประวัติว่ามีมารดา พี่ น้องหรือบุตรเป็นมะเร็งรังไข่ เต้านม เยื่อบุมดลูกหรือ ลำไส้ใหญ่

อาการ มะเร็งรังไข่

ระยะแรกมักไม่มีอาการแสดง  ต่อมามีอาการ คล้ายโรคของกระเพาะปัสสาวะและทางเดินอาหารทั่วไป เช่น แน่นท้อง ท้องอืด มีลมในท้อง  คลื่นไส้  รู้สึกปวด  ปัสสาวะที่ต้องรีบเข้าห้องน้ำ ปัสสาวะบ่อย ปวดท้องน้อย การขับถ่ายผิดปกติไปจากเดิม (เช่น ท้องผูก ท้องเดิน) เบื่ออาหาร  อ่อนเพลีย น้ำหนักลดหรือขึ้นโดยไม่  ทราบสาเหตุปวดหลังส่วนล่าง เจ็บปวดขณะร่วมเพศ เป็นต้น  ซึ่งมักจะมีอากาการอย่างต่อเนื่องและค่อยๆ มากขึ้นทีละน้อย

บางรายอาจมีประจำเดือนผิดปกติ เช่น ปวด ประจำเดือน หรือเลือดออกกะปริดกะปรอย บางรายอาจมีอาการปวดท้องเฉียบพลันแบบถุงน้ำรังไข่ที่มีขั้วบิด

ในระยะท้ายจะมีอาการคลำได้ก้อนในท้อง ท้องมาน (ท้องบวมหรือเสื้อผ้าคับท้องหรือเอว) และอาหาร ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากมะเร็งลุกลามไปยังบริเวณข้างเคียงและ/หรือไปยังปอดและตับ (เช่น ดีซ่าน ตับโต ไอเรื้อรัง หายใจหอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก เป็นต้น)

การป้องกัน มะเร็งรังไข่

1. หลังอายุ 40 ปี ควรได้รับการตรวจภายในช่อง คลอดและตรวจอัลตราซาวนด์ปีละครั้ง พร้อมกับการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะช่วยให้สามารถตรวจพบมะเร็ง รังไข่ระยะแรกและรักษาให้หายขาดได้

2. ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีประวัติมะเร็งรังไข่ในครอบครัว ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันโรคนี้ ในรายที่มีอายุมากกกว่า 35 ปี และมีบุตรแล้ว แพทย์อาจแนะนำให้ผ่าตัดรังไข่ออกไป

การรักษา มะเร็งรังไข่

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล แพทย์จะทำการ วินิจฉัยโดยการตรวจภายในช่องคลอด ซึ่งมักคลำได้ ก้อนรังไข่ และทำการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น อัลตราซาวนด์  ถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ การใช้กล้องส่องเข้าช่องท้อง (laparoscopy) เพื่อตรวจดูรังไข่และตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์

                เมื่อพบว่าเป็นโรคนี้ก็จะให้การรักษาด้วยการผ่าตัด ร่วมกับรังสีบำบัด และ/หรือเคมีบำบัด

                ผลการรักษา เนื่องจากมะเร็งรังไข่มักตรวจพบใน ระยะท้ายที่มะเร็งลุกลามไปไกลแล้ว การรักษาจึงได้ผลไม่สู้ดี แต่ถ้าตรวจพบระยะแรกก็มักจะสามารถรักษาให้หายขาดได้

[Total: 0 Average: 0]