IQOS: รู้จักกับไอคอส DUO

IQOS คือ ข้อดี ข้อเสีย การใช้ ราคา ขาย ไอคอส บุหรี่ไฟฟ้า

IQOS 3 DUO

ผลิตภัณฑ์ IQOS 3 DUO ของคุณชาร์จเต็มช้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายไฟและอแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ IQOS โดยเฉพาะ การชาร์จ IQOS ของคุณจากพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์แทนที่จะใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าของแท้ อาจให้ประสิทธิภาพน้อยกว่าถึง 4 เท่า และในทำนองเดียวกัน การใช้สายไฟอื่นนอกเหนือจากที่ให้มาอาจมีประสิทธิภาพในการชาร์จน้อยกว่าถึง 5 เท่า

หากที่ชาร์จ IQOS 3 DUO ของคุณชาร์จเต็มแล้ว เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ไฟสถานะสุดท้ายอาจจะกะพริบ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่ได้แปลว่าที่ชาร์จของคุณชาร์จไม่ได้แต่อย่างใด และในทางกลับกัน หากที่ชาร์จ IQOS 3 DUO แบตหมดเกลี้ยง อาจต้องนำไปเสียบกับอแดปเตอร์ไฟฟ้าของแท้นานถึง 20 นาที ไฟแสดงสถานะจึงจะปรากฎขึ้น

วิธีใช้งาน IQOS 3 DUO

(1) แตะปุ่มที่ชาร์จIQOS 3 DUO เพื่อตรวจสอบระดับของแบตเตอรี่ เสียบอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับโดยใช้อแดปเตอร์และสายไฟกระแสสลับ IQOS โดยเฉพาะ
(2) หากต้องการเปิดหรือปิดที่ชาร์จIQOS 3 DUO ให้กดปุ่มด้านบนค้างไว้4 วินาทีตรวจสอบไฟแสดงสถานะบนด้าม IQOS ของคุณเพื่อดูระดับแบตเตอรี่ ไฟสองดวงหมายความว่าชาร์จเต็มแล้วและคุณสามารถใช้งานได้สองครั้ง ไฟดวงเดียวหมายถึงใช้งานได้หนึ่งครั้ง ไม่มีไฟขึ ้นเลยหมายความว่าถึงเวลาต้องชาร์จด้ามแล้ว
(3) ในการใช้ด้าม IQOS 3 DUO ค่อย ๆ ใส่แท่งยาสูบ HEETS ห้ามบิดแท่ง HEETS ถ้าบิดแท่งยาสูบ แผ่นให้ความร้อนอาจเสียหายได้ หลังจากที่คุณใส่แท่งยาสูบ HEETS แล้วให้กดปุ่มที่ด้ามค้างไว้ คุณจะรู้สึกว่าเครื่องสั่นและไฟจะกะพริบช้าลง นั่นหมายความว่าตัวด้ามก าลังเตรียมพร้อม เมื่อคุณรู้สึกว่าเครื่องสั่น 2 ครั้งและไฟสถานะทั้งสองดวงสว่างขึ ้น นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้งานได้เลย
(4) ถ้าคุณรู้สึกว่าเครื่องสั่นอีกครั้ง นั่นหมายความว่าเวลาในการใช้IQOS ใกล้หมดแล้ว เลื่อนเปิดด้าม IQOS 3 DUO นำแท่งยาสูบ HEETS ออกแล้วเลื่อนปิด แตะปุ่มที่ตัวด้ามเพื่อดูสถานะของอุปกรณ์ ข้อควรจำ: ไฟหนึ่งดวงหมายถึงเหลือการใช้งานอีกหนึ่งครั้ง คุณสามารถเพลิดเพลินกับการใช้งานผลิตภัณฑ์IQOS อีกครั้ง หรือใส่ด้ามกลับเข้าไปในที่ชาร์จ
(5) เมื่อด้าม IQOS 3 DUO ของคุณอยู่ในที่ชาร์จ ให้ดูสัญญาณไฟที่ด้านบนของที่ชาร์จไฟกะพริบหมายถึงกำลังชาร์จด้ามอยู่เมื่อไฟติดนิ่ง หมายความว่าคุณสามารถน าด้ามออกจากที่ชาร์จได้แล้ว

วิธีชาร์จ IQOS 3 DUO

  1. แตะปุ่มที่ชาร์จIQOS 3 DUO เพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ ไฟกะพริบที่ด้านบนของที่ชาร์จหมายถึงแบตเตอรี่เหลือน้อยให้เสียบที่ชาร์จ IQOS 3 DUO เข้ากับเต้ารับโดยใช้อแดปเตอร์และสายไฟกระแสสลับ IQOS โดยเฉพาะซึ่งไฟกะพริบแสดงว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ เมื่อแถบสถานะเต็มนั่นหมายความว่าชาร์จเต็มแล้ว ซึ่งจะใช้งานสูงสุด 20 ครั้ง
  2. ตรวจสอบไฟแสดงสถานะบนตัวด้าม IQOS 3 DUO ของคุณ ไฟสองดวงหมายความว่าที่ชาร์จนั้นชาร์จเต็มแล้วและคุณสามารถใช้งานได้สองครั้ง ไฟดวงเดียวหมายความว่าคุณเหลือการใช้งานเพียงครั้งเดียว ไม่มีไฟขึ้นเลยหมายความว่าถึงเวลาต้องชาร์จตัวด้ามแล้ว
  3. เลื่อนเปิดด้าม IQOS 3 DUO น าแท่งยาสูบ HEETS ออกแล้วเลื่อนปิด ใส่ด้าม IQOS 3 DUO เข้าไปในที่ ตรวจสอบไฟดวงเล็กสองดวงที่ด้านบนของที่ชาร์จ เมื่อไฟกะพริบหมายความว่าด้าม IQOS 3 DUO กำลังชาร์จอยู่ เมื่อไฟนิ่งหมายความว่าด้าม IQOS 3 DUO พร้อมใช้งานแล้ว

วิธีทำความสะอาด IQOS 3 DUO

การทำความสะอาดไม่ควรจะยุ่งยาก ดังนั ้นเราจึงมีเครื่องมือท าความสะอาดที่ช่วยให้การทำความสะอาดนั้นง่ายขึ้น
(1) ไม่มีของเหลวเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการท าความสะอาดนี ้เมื่อด้าม IQOS 3 DUO ของคุณเย็นลงหลังจากใช้งานครั้ง
ล่าสุดอย่างน้อย 30 วินาทีคุณสามารถเลื่อนเปิดฝาออกได้
(2) เคาะใบยาสูบที่ตกค้างภายใน IQOS 3 DUO ของคุณ ตรวจสอบว่าเครื่องมือท าความสะอาดอยู่ในสภาพดี จากนั้นใส่ไปที่ส่วนปลายของด้าม IQOS 3 DUO อย่าเพิ่งบิด! เมื่อแท่งท าความสะอาดอยู่ในด้ามแล้วค่อยบิดตัวท าความสะอาดเบา ๆ สองหรือสามครั้ง เสร็จแล้วให้ถอดแท่งท าความสะอาดออกอย่างระมัดระวัง
(3) คุณสามารถใช้แท่งท าความสะอาด IQOS เพื่อท าความสะอาดภายในตัวด้าม IQOS 3 DUO ของคุณได้เป็นครั้งคราวอย่าลืมหลีกเลี่ยงแผ่นให้ความร้อนขณะท าความสะอาด และทำความสะอาดฝาทั้งด้านบนและด้านล่างด้วยผลิตภัณฑ์IQOS ที่สะอาดหมายถึงคุณจะได้รับรสชาติที่ดีเยี่ยมขณะใช้งาน

ไฟสถานะของ IQOS 3 DUO ของคุณกะพริบ

หากไฟสีขาวกะพริบสองครั้ง: ผลิตภัณฑ์ IQOS 3 DUO ของคุณอาจอยู่นอกช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (0-50 องศาเซลเซียส) หรือไม่คุณอาจต้องนำด้าม IQOS 3 DUO ใส่เข้าไปในที่ชาร์จ IQOS 3 DUO แล้วปิดฝาเพื่อทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ

หากเป็นไฟแดงกะพริบ: ให้รีเซ็ต IQOS 3 DUO หากยังเห็นไฟแดงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

การรีเซ็ต IQOS 3 DUO

หาก IQOS 3 DUO ชาร์จได้แต่ใช้งานไม่ได้ คุณอาจต้องรีเซ็ตเครื่อง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้กดปุ่มบนที่ชาร์จจนกระทั่งไฟดับลงจากนั้นจึงปล่อยปุ่ม ไฟสถานะทั้งหมดจะดับลง กะพริบสองครั้งจากนั้นค่อย ๆ ดับลงเพื่อยืนยันการรีเซ็ต

มีปัญหาในการสูดไอจากแท่งยาสูบ HEETS

ลองทำความสะอาดด้าม IQOS 3 DUO ของคุณ รอให้อุปกรณ์เย็นลงจากนั้นเลื่อนฝาขึ้นเพื่อถอดออก ใส่เครื่องมือทำความสะอาด IQOS แล้วหมุนเบา ๆ การทำเช่นนี้เป็นประจำจะช่วยลดการสะสมสิ่งตกค้างในอุปกรณ์

โปรดทราบว่าเครื่องมือทำความสะอาดจะไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของช่องและอุปกรณ์ให้ความร้อน สำหรับจุดที่เข้าถึงยากเหล่านี้ ให้ใช้แท่งทำความสะอาด IQOS ระวังอย่าหมุนแรงเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นให้ความร้อนแตกหักหรือเสียหาย

แผ่นให้ความร้อนหรือส่วนอื่นของผลิตภัณฑ์ IQOS 3 DUO แตกหักเสียหาย

ตรวจสอบว่า IQOS 3 DUO ของคุณมีแผ่นให้ความร้อนแตกหักหรือความเสียหายทางกายภาพอื่น ๆ หรือไม่ ถ้ามี เราต้องขออภัยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและเราจะให้ความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหานี้

บางครั้งการทำความสะอาดตัวด้าม IQOS 3 DUO อาจทำให้แผ่นให้ความร้อนภายในด้าม IQOS 3 DUO ของคุณเสียหายได้ ระวังอย่าออกแรงกดไปที่แผ่นให้ความร้อนขณะทำความสะอาดด้าม IQOS 3 DUO ของคุณ นอกจากนี้คุณต้องไม่บิดแท่งยาสูบ HEETS ขณะที่อยู่ในด้าม การบิดแท่งยาสูบอาจทำให้แผ่นให้ความร้อนเสียหายและเป็นปัญหาในการใช้งาน IQOS

[Total: 6 Average: 4.8]

2 thoughts on “IQOS: รู้จักกับไอคอส DUO

Leave a Reply