IQOS: รู้จักกับไอคอส 3 MULTI

IQOS คือ ข้อดี ข้อเสีย การใช้ ราคา ขาย ไอคอส บุหรี่ไฟฟ้า

วิธีใช้ IQOS 3 MULTI

คู่มือทีละขั้นตอนแบบย่อ:
1. ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์IQOS 3 MULTI ของคุณเปิดอยู่หรือไม่โดยกดปุ่มเป็นเวลา 1 วินาทีมีไฟแสดงที่ด้านล่างไหม? ถ้ามีก็ใช้งานได้เลย หากเครื่องไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิด IQOS 3 MULTI โดยกดปุ่ มค้างไว้ 4 วินาที หรือชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยสายไฟและอแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ IQOS
2. หมุนฝาของ IQOS 3 MULTI แล้วใส่แท่งยาสูบ HEETS เข้าไป ค่อย ๆ ดันเข้าไปจนถึงเส้นฟิลเตอร์(ห้ามบิดแท่งยาสูบ HEETS)
3. กดปุ่มค้างจนเครื่องสั่น ไฟจะเริ่มกะพริบขณะที่ IQOS 3 MULTI เริ่มร้อนขึ ้น
4. IQOS 3 MULTI ของคุณจะสั่นสองครั้ง และไฟจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนิ่งซึ่งหมายความว่าคุณใช้งานได้แล้ว!
5. เมื่อไฟเริ่มกะพริบและเครื่องสั่นสองครั้งอีก หมายความว่าเวลาในการใช้IQOS 3 MULTI จะหมดแล้ว
6. เมื่อไฟดับลง น าแท่งยาสูบ HEETS ที่ใช้แล้วออก และคุณก็สามารถใช้IQOS 3 MULTI อีกครั้งได้ตามต้องการ

วิธีชาร์จ IQOS 3 MULTI

1. กดปุ่มบน IQOS 3 MULTI เพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
2. แถบไฟที่ด้านล่างจะแสดงจ านวนพลังงานชาร์จที่เหลืออยู่ใน IQOS 3 MULTI ของคุณ
3. ถ้าแบตเตอรี่ IQOS 3 MULTI ของคุณแบตหมด ให้เสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเพื่อชาร์จด้วยสายไฟและอแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ IQOS (ดูว่าแถบไปกะพริบหรือไม่ เพราะจะช่วยให้แน่ใจว่า IQOS ของคุณกำลังชาร์จอยู่)
4. เมื่อแถบไฟเต็มอีกครั้ง คุณก็ใช้งานได้เลย!

วิธีทำความสะอาด IQOS 3 MULTI

การรักษาความสะอาดอุปกรณ์มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการที่จะได้รสชาติที่ดีเยี่ยม โชคดีที่คุณมีเครื่องมือท า
ความสะอาด IQOS 3 มาช่วยคุณประหยัดแรง:
1. ก่อนอื่นรอให้ด้าม IQOS 3 MULTI เย็นลงก่อน
2. เปิดฝา IQOS 3 MULTI ของคุณออกแล้วเคาะ MULTI เพื่อให้เศษใบยาสูบที่ติดอยู่ด้านในหลุดออก
3. เปิดฝาแท่งท าความสะอาดและค่อย ๆ ใส่เข้าไปใน IQOS 3 MULTI จากนั ้นหมุนแท่งทำความสะอาดสองสามครั้ง
4. เราแนะนำให้ใช้แท่งทำความสะอาด IQOS เป็นครั้งคราว ใช้อย่างเบามือและอย่าลืมท าความสะอาดในฝาด้วย ผลิตภัณฑ์ IQOS ที่สะอาดจะช่วยรักษารสชาติที่ดีของยาสูบแท้ ๆ ไว้

หากคุณพบปัญหากับอุปกรณ์ IQOS 3 MULTI ในขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าชาร์จไฟอุปกรณ์แล้วหรือยัง

วิธีตรวจสอบว่าอุปกรณ์ IQOS 3 MULTI ของคุณชาร์จแล้วหรือยัง ทำได้ดังนี้:

กดปุ่มบน IQOS 3 MULTI ของคุณ ไฟสถานะแบตเตอรี่ควรจะติด (ที่ด้านล่างของอุปกรณ์) หากไฟไม่ติด กดปุ่มค้างไว้ 4 วินาทีจนไฟดวงเล็กๆ ติด ไฟแบตเตอรี่ควรจะติดอยู่เมื่อคุณกดปุ่มอีกครั้ง

หากคุณไม่เห็นไฟใด ๆ ให้ชาร์จ IQOS 3 MULTI โดยปิดฝาแล้วใช้สายไฟและอแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ IQOS โดยเฉพาะ โดยชาร์จอย่างน้อย 20 นาที* เราขอแนะนำให้คุณชาร์จ IQOS 3 MULTI ให้เต็ม ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 75 นาที เมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะดับลง

* โปรดทราบว่าพอร์ต USB ของแล็ปท็อปอาจมีพลังงานไม่เพียงพอที่จะชาร์จ IQOS 3 MULTI ของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้เต้ารับไฟฟ้าแทน

การรีเซ็ตอุปกรณ์ IQOS 3 MULTI ของคุณ

หาก IQOS 3 MULTI ของคุณชาร์จได้แต่ใช้งานไม่ได้ ขั้นต่อไปให้รีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ

กดค้างปุ่มของอุปกรณ์ IQOS ประมาณ 10 วินาที พอไฟดับลง ให้กดปุ่มค้างไว้อีก 2 วินาที เมื่อคุณปล่อยปุ่ม คุณจะเห็นไฟทั้งหมดกะพริบเป็นสีขาวแว่บหนึ่ง

การทำความสะอาดอุปกรณ์ IQOS 3 MULTI สามารถช่วยแก้ปัญหาหลายประการที่คุณอาจพบ

รู้สึกว่าสูด HEETS เข้าไปได้ค่อนข้างยากในขณะใช้ IQOS 3 MULTI หรือไม่? ได้รับไอละอองไม่เพียงพอขณะใช้ IQOS 3 MULTI ใช่หรือไม่? ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้เครื่องมือทำความสะอาดและแท่งทำความสะอาด IQOS

การทำความสะอาด IQOS 3 MULTI ของคุณเป็นประจำด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมไม่เพียงแต่จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าคุณจะได้รับรสชาติยาสูบที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังสามารถแก้ปัญหาบางอย่างที่คุณอาจพบขณะใช้งาน IQOS 3 MULTI ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ IQOS 3 MULTI ของคุณเปิดไม่ติดใช่ไหม?

ถ้าอุปกรณ์ IQOS 3 MULTI ไม่ทำงาน บางทีอาจเป็นเพราะปัญหาเศษยาสูบที่ตกค้างอยู่ ให้เปิดฝาออกและทำความสะอาดพื้นผิวเรียบ ๆ ที่อยู่ติดกับแผ่นให้ความร้อน รวมทั้งทำความสะอาดภายในฝาโดยใช้แท่งทำความสะอาด IQOS

ปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิของ IQOS 3 MULTI

อุปกรณ์ IQOS 3 MULTI ชองคุณมีไฟกะพริบสีแดงหรือไฟสีขาวกะพริบสองครั้ง?

ปัญหานี้อาจเป็นเพราะ IQOS 3 MULTI ของคุณเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไป IQOS 3 MULTI ทำงานในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิโดยรอบต่ำ ลองทำให้ด้าม IQOS 3 อุ่นขึ้นด้วยมือของคุณเป็นเวลาอย่างน้อย 1 นาที หากด้ามร้อนเกินไปให้นำติดตัวไปในที่ที่เย็นกว่า และอุปกรณ์จะใช้งานได้อีกครั้งเมื่อเย็นลง

แผ่นให้ความร้อนหรือส่วนอื่นของผลิตภัณฑ์ IQOS 3 MULTI แตกหักเสียหายหรือไม่?

ตรวจสอบว่า IQOS 3 MULTI ของคุณมีแผ่นให้ความร้อนแตกหักหรือความเสียหายทางกายภาพอื่น ๆ หรือไม่ ถ้ามี เราต้องขออภัยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและเราจะให้ความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหานี้

บางครั้งการทำความสะอาด IQOS 3 MULTI อาจทำให้แผ่นให้ความร้อนภายใน IQOS 3 MULTI ของคุณเสียหายได้ ระวังอย่าออกแรงกดไปที่แผ่นให้ความร้อนขณะทำความสะอาด IQOS 3 MULTI ของคุณ นอกจากนี้คุณต้องไม่บิดแท่งยาสูบ HEETS ขณะที่อยู่ในด้าม การบิดแท่งยาสูบอาจทำให้แผ่นให้ความร้อนเสียหายและเป็นปัญหาในการใช้งาน IQOS

[Total: 7 Average: 4.7]

One thought on “IQOS: รู้จักกับไอคอส 3 MULTI

Leave a Reply