拉玛九世医院 荣获年度最佳泰国商业组织奖“ 2021年泰国最佳公司奖”

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARiP) จัดพิธีมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2021” โดยร่วมกันจัดอันดับสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น เพื่อสร้างดัชนีวัดผลความสำเร็จของภาคธุรกิจ เกณฑ์การวัดที่น่าเชื่อถือและเป็นแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทยให้มีการยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวของธุรกิจเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจไทยและประเทศไทย

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” (Conquering the business uncertainty) ต้องยอมรับว่า เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลให้ธุรกิจ ต้องหยุดชะงัก และต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เปลี่ยนไป นับเป็นความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ทว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี้ หลายธุรกิจกลับสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถยืดหยัดอยู่บนสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นนี้ได้ จึงนับได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง ในนามนิตยสาร Business+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคต

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021” เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” โดยในปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 29 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 8 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 21 รางวัล โดยทุกองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลถือเป็นองค์กรต้นแบบ เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแก่วงการธุรกิจไทย

รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ในครั้งนี้เป็นองค์กรธุรกิจทั้งระดับกิจการขนาดใหญ่ (กิจการที่มียอดขายเกินกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) และวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม หรือเอสเอ็มอี (กิจการที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท) ที่ครอบคลุมในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม และรางวัลแห่งความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ประกอบด้วย

โดยมีรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021” ได้แก่

รางวัลตามประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 8 รางวัล ดังนี้

  1. รางวัลอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร , ธนาคารกรุงไทย
  2. รางวัลอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง , บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
  3. รางวัลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ , บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด
  4. รางวัลอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ , บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
  5. รางวัลอุตสาหกรรมประกันภัย , องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  6. รางวัลอุตสาหกรรมพลังงาน , องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  7. รางวัลอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ , บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
  8. รางวัลอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ , องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รางวัลประเภทความเป็นเลิศ จำนวน 21 รางวัล ดังนี้

1.BEST BUSINESS INNOVATIVE AWARD , บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2.BEST BUSINESS PERFORMANCE AWARD , บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

3.BEST CROSS BORDER BUSINESS SERVICES AWARD , Bank of China (Thai) Public Company Limited

4.BEST CUSTOMER FOCUS AWARD , บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

5.BEST DIGITAL BANKING SERVICES OF THE YEAR AWARD , ธนาคารกรุงไทย

6.BEST DIGITAL TRANSFORMATION INFRASTRUCTURE AWARD , บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

7.BEST EFFECTIVE GOVERNANCE AWARD , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

8.BEST eSERVICE PROVIDER AWARD , บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

9.BEST INNOVATIVE FINANCIAL SERVICE AWARD , สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

10.BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY AWARD , บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

11.BEST SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT AWARD , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

12.CSR OF THE YEAR AWARD , บริษัท ธนชาต ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

13.FAST GROWING COMPANY AWARD , บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)

14.THE LEADERSHIP EXCELLENCE AWARD , บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

15.MOST ADMIRED COMPANY AWARD , บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

16.MOST POTENTIAL AWARD , บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด

17.MOST TRUSTED BRAND AWARD , บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

18.OUTSTANDING AWARD , บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

19.TOP BUSINESS STRATEGY AWARD , บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

20.TOP INNOVATIVE DIGITAL TRANSFORMATION AWARD , NTT (Thailand) Limited

21.TOP MANAGEMENT AWARD , บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เอ็มจี กวาดรางวัล 2 ปีซ้อน จาก THAILAND TOP COMPANY AWARDS ต่อยอดการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สู่การเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลงานโดดเด่น

บทพิสูจน์ทางด้านยอดขายข้างต้น ถือเป็นหนึ่งภาพสะท้อนความสำเร็จของแบรนด์เอ็มจี ในฐานะองค์กรที่มีเป้าหมายในการพัฒนา และยกระดับแบรนด์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จนได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากคนไทยมากยิ่งขึ้น และล่าสุดยังได้รับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ประจำปี 2564 ประเภทรางวัล “OUTSTANDING AWARDS” ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น ทั้งด้านผลประกอบการ ด้านนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ และด้านการบริการลูกค้าที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นการรับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ภายหลังจากการได้รับรางวัล ในประเภท “FAST – GROWING COMPANY AWARD” หรือองค์กรที่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อปีที่ผ่านมา

สำหรับปีนี้ไม่มีโรงพยาบาลได้รับรางวัลในสาขานี้

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply