2022年最受消费者欢迎的5家最受欢迎的医院(2022年泰国最受尊敬的公司:医院)

สำหรับผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2022 ในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นกว่าเดิม อย่างการเปลี่ยนแปลงทางอันดับขึ้นลงที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปลี่ยนไปผลักดันให้ทุกคนต่างใช้อัตราเร่งมากกว่าเดิมในการปรับตัว นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแต่ละบริษัทจึงอยู่อันดับเดิมไม่ได้ และไม่ควรอยู่ นอกจากอันดับ 1 ซึ่งผลสำสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ได้วางตัวแปรที่จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง 6 อย่างด้วยกัน ประกอบด้วย คำถามที่ใช้ในการเจาะลึกจะเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  ขององค์กรความต่อเนื่องในการประดิษฐ์คิดค้น ความสามารถในการปรับปรุงสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation) 2. ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance)  การพิจารณาความสามารถในการทำกำไรขององค์กร   จำนวนทรัพย์สิน  การประกอบธุรกิจขององค์กรที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลก มีการขยายธุรกิจขององค์กรที่มีอยู่อย่างตลอดเวลา  การเติบโตของธุรกิจที่มีเป็นไปอย่างยั่งยืน  การเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีระบบควบคุมการตรวจสอบทุจริตที่ดี 3. ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Corporate Image) การเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง  เป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์  และเป็นแบรนด์ที่ประเมินเป็นทรัพย์สินแล้วมีมูลค่าสูง 4. การบริหารการจัดการ (Management) การเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาคนเก่งร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมงานผู้บริหารมีความสามารถ  ใส่ใจดูแลพนักงาน  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี  โดยสังคมภายนอกสามารถรับรู้ความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้บริหารระดับสูง  และมีการสร้างการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate继续阅读“2022年最受消费者欢迎的5家最受欢迎的医院(2022年泰国最受尊敬的公司:医院)”

โรงพยาบาลสมิติเวช: นำทัพรับรางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2022

โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD) หรือรางวัล PM Export Award ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 30 ภายใต้แนวคิด ““Proud Past-Inspried Future” ทั้งนี้ จากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าทั่วโลกในขณะนี้ ถือได้ว่ามีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้วางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการส่งออกของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดได้ในเวทีการค้าโลก ซึ่งรางวัล PM Export Award เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่มีความโดดเด่น รางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2022 มีจุดประสงค์เพื่อ เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าที่เป็น ของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกและออกแบบโดยคนไทย รวมทั้งสร้างชื่อเสียงทางการค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในตลาดต่างประเทศเพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Prime  Minister’s Export  Award 2022  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2   ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ BEST OF THE BEST &继续阅读“โรงพยาบาลสมิติเวช: นำทัพรับรางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2022”

Samitivej-Vechthani 荣获 2022 年亚洲医疗保健大奖

三美泰儿童医院 ★ 年度专科医院——泰国 三美泰公共有限公司 ★ 年度新冠病毒管理倡议——泰国 威他尼医院 ★ 年度最佳医院——泰国 找出谁赢得了 2022 年亚洲医疗保健奖。 享有盛誉的奖励计划实际上是从 4 月 25 日开始举行的。 随着世界开始从 COVID-19 大流行造成的大规模破坏中恢复过来,医疗保健行业已被证明能够抵御挑战,并有能力抵御为公民服务的任何障碍。 医疗保健提供者和公司 他们也在取得进展。感谢这个领域、产品和倡议的创意人士。COVID 管理框架可帮助每个人返回更安全的环境。 此外,他们正在将这些进步融入日常运营中。危机管理的有效性和为患者提供优质医疗服务。 为表彰过去一年在医疗保健行业取得长足进步的公司,Healthcare Asia 自豪地介绍其奖项计划的获奖者。通过酒店 虚拟演示 以及从 4 月 25 日开始的采访。 2022 年亚洲医疗保健奖、亚洲医疗保健奖、亚洲医疗保健医药奖和医疗保健亚洲医疗技术奖旨在表彰克服疫情带来的挑战并超越创新的行业参与者。 获奖公司还接受了采访,他们分享了他们对赢得享有盛誉的奖励计划的想法。  今年的提名由精英评审团选出,其中包括 Pureland Venture 合伙人 Chris Hardesty、安永帕台农神庙生命科学与医疗保健总监、战略主管 Partha Basumatary 和服务主管 Sarah Butler。 查看今年的获奖者: 2022 年亚洲医疗保健奖 Al-Futtaim 健康 Aster Al Raffah 医院,苏哈尔 紫苑医院 阿斯特萨纳德医院继续阅读“Samitivej-Vechthani 荣获 2022 年亚洲医疗保健大奖”

Bumrungrad ได้รับการคัดเลือกให้เป็น แบรนด์โรงพยาบาลที่ดีที่สุด ปี2022 โดย Global Brands Magazine Award

GLOBAL BRAND AWARDS ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและให้รางวัลแก่บริษัทในภาคส่วนต่างๆ รางวัลนี้เชิดชูเกียรติบริษัทที่มีผลงานดีเยี่ยมในด้านการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยี รางวัลนี้มอบให้เพื่อรับทราบผู้เล่นหลักที่มุ่งมั่นเพื่อความละเอียดและเป็นเวทีสำหรับการยอมรับ รางวัลนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม และให้รางวัลกับผลงานของพวกเขาด้วยการยอมรับระดับโลกขั้นสูงสุด นอกเหนือจากการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยีแล้ว เรายังให้รางวัลในด้านการบริการ ด้านประสิทธิภาพ แบบฝึกหัดการสร้างแบรนด์ ซึ่งบริษัทต่างๆ ดำเนินการเพื่อให้เหนือกว่าส่วนที่เหลือ การเสนอชื่อเป็นที่ยอมรับสำหรับประเทศและภูมิภาคต่างๆ จากบริษัทต่างๆ ตลอดทั้งปีในหลากหลายหมวดหมู่ การเสนอชื่อที่ได้รับในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องจะถูกตัดสินโดยหน่วยงานวิจัยอิสระภายนอก เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับรางวัล บริษัทต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทีมร้องขอ โดยในปี 2022 Global Brands Magazine Award ได้เลือกให้ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Bumrungrad International Hospital) เป็น แบรนด์โรงพยาบาลที่ดีที่สุด (Best Hospital Brand) ซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับเลือกใน ปี 2018 Best Hospital Brand ปี 2017 Most Advanced Hospital Brand ปี 2016 Best继续阅读“Bumrungrad ได้รับการคัดเลือกให้เป็น แบรนด์โรงพยาบาลที่ดีที่สุด ปี2022 โดย Global Brands Magazine Award”

Maharaj Nakorn 清迈医院被《新闻周刊》评为泰国最佳地区医院第一名

Maharaj Nakorn 清迈医院 已被评为第 12 位“2022 年泰国最佳医院”,被认为是最佳医院。在国家的区域一级 来自美国新闻周刊《新闻周刊》 2022年全球最佳医院排名。         Prof. (Special Expertise) Dr. Bannakit Lojanapiwat, 医学院院长 清迈大学透露,Maharaj Nakorn 清迈医院 已位列第 12 位“2022 年泰国最佳医院”被认为是该国地区最佳医院第 1 名。今年,泰国共有 30 家医院被分类,其中最多其中有私立医院。Maharaj Nakorn 清迈医院 医学院 清迈大学 以75分排在第12位。03% 是泰国最好的区域医院的第一名 在美国每周新闻杂志《新闻周刊》中,2022 年世界最佳医院或 2022 年世界最佳医院。此类选择的标准是基于生活水平、预期寿命、规模等比较因素。人口医院数量 和信息的可用性 每家医院的评级来自三个来源:医生、医院经理和医院经理等医疗专业人员的建议。80岁以上的医疗保健专业人员,全球 000 人的患者体验和满意度调查结果 以及医院的医疗效率指标,例如专科护理的质量。卫生措施 患者安全 以及每位医生和护士的患者人数等,仅与同一国家的医院之间的得分进行比较。并发送到国际医疗媒体网络 包括世界知名医学专家小组 检查排名的正确性          医学院 清迈大学 受监管的主要医院有 3 家,即斯里帕特中心医院、医学卓越中心医院。和 Maharaj Nakorn 清迈医院 (Suan Dok Hospital),这是北方的一家大型医院。每年门诊病人约150万人次,住院病人约5万人次。作者:Maharaj Nakorn 清迈医院 致力于让所有患者和民众接受治疗服务 注意安全 获得最有效的治疗 在这家医院接受治疗后能够最大限度地恢复正常生活 [Total: 1 Average: 5]

Bumrungrad 医院:赢得了泰国首个 2021 年 YouTube 作品奖,该奖项是“小预算,大成果”类别。

YouTube 作品奖今年首次在泰国举行。它促进和表彰脱颖而出并产生业务成果的广告。通过与 Kantar Thailand 合作,作为获胜者确定过程的官方合作伙伴,并由各个营销领域的专家小组进行评判。 YouTube Works 获奖作品是创意活动。无论是在媒体策划领域 讲故事 使用 YouTube 的数据和工具,包括与创作者合作 这使得有效接触受众并产生业务成果成为可能。  康民医院当地英雄的广告 展示了外国人被拒绝接受本国治疗的真实故事。以及医疗团队为不放弃将患者带到治疗中的障碍所做的努力 通过触动人心的故事,成功地与国内外观众产生情感。这项工作清楚地传达了医院准备提供的服务。也就是说,以高标准的心态提供医疗保健服务。因此,它可以流式传输平均观看次数的 6 倍以上的观看次数。即使预算有限,成本也比平均水平低 3 倍。并且只有一个视频剪辑 小预算大结果的赢家:康民国际医院 战役:本地英雄 品牌:康民国际医院 创意机构:内部和 Changkidwittaya 销售的艺术 从创造性的讲故事 营销人员的职责之一是 让客户感受到品牌的一部分 通过让观众感受到与他们观看的广告相关的情绪和感受。在进入决赛的活动中,超过一半的重点是通过讲故事来建立情感联系,让观众感到参与了活动。 康民医院 可以和观众一起营造气氛 通过模拟外国患者被送往医院治疗的真实事件的叙述。这使得视频的观看次数比平均观看次数多 6 倍,成本降低 3 倍,最高观看次数达到 330 万次(这是去年全球医院观看次数最高的一次)。 与医院相比 Bumrungrad 被认为是泰国 YouTube订阅用户排名第一的医院和世界第四大医院。 第一次来泰国!YouTube Works Awards 设有展示技能的舞台 在 YouTube 上找到最酷的广告创意。 因为工艺和创造力 泰国广告人 得到了国际舞台的认可。直到获得无数奖项 当创意如此出色时,  YouTube 首次在泰国 通过YouTube 作品奖计划打开了寻找真正广告行业的舞台 。奖励营销人员、媒体、创意人员和创意机构。 由于这个时代的广告趋势专注于​​数字媒体,YouTube选择与Kantar Thailand作为官方合作伙伴推出YouTube Works Awards计划,以通过符合条件的广告来确定各个类别的获奖者。必须是在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 5 月 31继续阅读“Bumrungrad 医院:赢得了泰国首个 2021 年 YouTube 作品奖,该奖项是“小预算,大成果”类别。”

โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในยุโรป (Europe’s Best Smart Hospitals 2021) โดย Newsweek

โรคระบาดทำให้โรงพยาบาลผ่านการทดสอบความเครียดขั้นสุดท้าย การบังคับให้พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับคลื่นของผู้ป่วย COVID-19 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษา ห่วงโซ่อุปทานที่สะดุด และการเปิดตัววัคซีนขนาดใหญ่ เพื่อระบุความท้าทายเพียงไม่กี่ข้อในปีที่ผ่านมา การระบาดของโรคได้ผลักดันความสำคัญของเทคโนโลยีขั้นสูง โรงพยาบาลที่ฝ่าฟันวิกฤตได้ดีที่สุดคือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเมื่อพร้อมให้บริการ บทเรียนนี้อาจกลายเป็นผลกระทบที่ลึกซึ้งและยั่งยืนที่สุดประการหนึ่งของการระบาดใหญ่ ปัจจุบัน โรงพยาบาลทั่วโลกมีความเร่งด่วนในการนำเสนอบริการสุขภาพทางไกลที่มีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลตามเวลาจริงเพื่อจัดสรรเจ้าหน้าที่และทรัพยากรอื่นๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามที่จำเป็นที่สุด และติดตามการไหลของผู้ป่วยตามเส้นทางการดูแลในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด ในแง่นี้ การระบาดใหญ่ได้เร่งแนวโน้มที่มีมานานหลายปี เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออื่นๆ ที่ทำให้โรงพยาบาล “ฉลาดขึ้น” ได้กลายเป็นตัวสร้างความแตกต่างอย่างมากในตลาดการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่แล้ว ไม่น่าแปลกใจเลยที่ตลาดสำหรับเทคโนโลยีโรงพยาบาลอัจฉริยะจะมีมูลค่าถึง 35 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 และเพิ่มขึ้นเป็น 83 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 การเติมเชื้อเพลิงให้กับธุรกิจใหม่นี้คือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและสูงวัย ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ป่วยในการเข้าถึง การดูแลที่มีคุณภาพและประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น และเพิ่มแรงกดดันให้มีค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่พุ่งสูงขึ้น เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโรงพยาบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ แต่อาจเป็นวิธีเดียว ที่ด้านบนของรายการเทคโนโลยีที่โรงพยาบาลต้องการคือ telehealth ความสามารถในการให้บริการ ติดตามผู้ป่วย และสื่อสารกับพวกเขาจากระยะไกลได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประเมินค่าไม่ได้ในช่วงการระบาดใหญ่ Telehealth สามารถเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและผู้ป่วยในรูปแบบอื่น การช่วยเหลือผู้ป่วยขณะอยู่ในบ้านช่วยลดต้นทุน จับปัญหาได้เร็วขึ้น ลดการติดเชื้อ และทำให้การดูแลสุขภาพสะดวกสบายและสะดวกยิ่งขึ้น ดร. Eyal Zimlichman หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมของ Sheba Medical Center ในอิสราเอลกล่าวว่าการย้ายการพักฟื้นที่บ้านจะทำให้ผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น ความสามารถเหล่านั้นจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถลดขนาดสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพที่มีราคาแพงแม้ในขณะที่ปรับปรุงและขยายการดูแล การตรวจติดตามระยะไกลก็มีความสำคัญสำหรับการดูแลผู้ป่วยในเช่นกัน การให้อุปกรณ์สวมใส่แก่ผู้ป่วยช่วยให้แพทย์สามารถจับตาดูอย่างใกล้ชิดขณะเดินไปรอบๆ ห้องและทางเดิน ผู้ป่วยสามารถนำอุปกรณ์สวมใส่ออกจากโรงพยาบาลและเข้าไปในบ้าน ที่ทำงาน และที่กลางแจ้งได้ ข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยเตือนล่วงหน้าถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแพทย์มักจะสามารถจัดการกับคำแนะนำและใบสั่งยาได้จากระยะไกล แทนที่จะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น แมชชีนเลิร์นนิงและปัญญาประดิษฐ์รูปแบบอื่นๆ (AI) กำลังเริ่มเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการดูแล แพทย์ไม่สามารถใช้เวลาทั้งวันในการดูสตรีมข้อมูลผู้ป่วย และไม่สามารถละทิ้งทุกอย่างเพื่อมุ่งเน้นไปที่ทุกการสะดุดและสะดุดในสตรีมข้อมูลจำนวนมากจากผู้ป่วยจำนวนมาก แต่อัลกอริธึมแมชชีนเลิร์นนิงสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมด继续阅读“โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในยุโรป (Europe’s Best Smart Hospitals 2021) โดย Newsweek”

โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในเอเชีย (Asia’s Best Smart Hospitals 2021) โดย Newsweek

โรคระบาดทำให้โรงพยาบาลผ่านการทดสอบความเครียดขั้นสุดท้าย การบังคับให้พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับคลื่นของผู้ป่วย COVID-19 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษา ห่วงโซ่อุปทานที่สะดุด และการเปิดตัววัคซีนขนาดใหญ่ เพื่อระบุความท้าทายเพียงไม่กี่ข้อในปีที่ผ่านมา การระบาดของโรคได้ผลักดันความสำคัญของเทคโนโลยีขั้นสูง โรงพยาบาลที่ฝ่าฟันวิกฤตได้ดีที่สุดคือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเมื่อพร้อมให้บริการ บทเรียนนี้อาจกลายเป็นผลกระทบที่ลึกซึ้งและยั่งยืนที่สุดประการหนึ่งของการระบาดใหญ่ ปัจจุบัน โรงพยาบาลทั่วโลกมีความเร่งด่วนในการนำเสนอบริการสุขภาพทางไกลที่มีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลตามเวลาจริงเพื่อจัดสรรเจ้าหน้าที่และทรัพยากรอื่นๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามที่จำเป็นที่สุด และติดตามการไหลของผู้ป่วยตามเส้นทางการดูแลในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด ในแง่นี้ การระบาดใหญ่ได้เร่งแนวโน้มที่มีมานานหลายปี เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออื่นๆ ที่ทำให้โรงพยาบาล “ฉลาดขึ้น” ได้กลายเป็นตัวสร้างความแตกต่างอย่างมากในตลาดการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่แล้ว ไม่น่าแปลกใจเลยที่ตลาดสำหรับเทคโนโลยีโรงพยาบาลอัจฉริยะจะมีมูลค่าถึง 35 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 และเพิ่มขึ้นเป็น 83 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 การเติมเชื้อเพลิงให้กับธุรกิจใหม่นี้คือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและสูงวัย ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ป่วยในการเข้าถึง การดูแลที่มีคุณภาพและประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น และเพิ่มแรงกดดันให้มีค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่พุ่งสูงขึ้น เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโรงพยาบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ แต่อาจเป็นวิธีเดียว ที่ด้านบนของรายการเทคโนโลยีที่โรงพยาบาลต้องการคือ telehealth ความสามารถในการให้บริการ ติดตามผู้ป่วย และสื่อสารกับพวกเขาจากระยะไกลได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประเมินค่าไม่ได้ในช่วงการระบาดใหญ่ Telehealth สามารถเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและผู้ป่วยในรูปแบบอื่น การช่วยเหลือผู้ป่วยขณะอยู่ในบ้านช่วยลดต้นทุน จับปัญหาได้เร็วขึ้น ลดการติดเชื้อ และทำให้การดูแลสุขภาพสะดวกสบายและสะดวกยิ่งขึ้น ดร. Eyal Zimlichman หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมของ Sheba Medical Center ในอิสราเอลกล่าวว่าการย้ายการพักฟื้นที่บ้านจะทำให้ผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น ความสามารถเหล่านั้นจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถลดขนาดสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพที่มีราคาแพงแม้ในขณะที่ปรับปรุงและขยายการดูแล การตรวจติดตามระยะไกลก็มีความสำคัญสำหรับการดูแลผู้ป่วยในเช่นกัน การให้อุปกรณ์สวมใส่แก่ผู้ป่วยช่วยให้แพทย์สามารถจับตาดูอย่างใกล้ชิดขณะเดินไปรอบๆ ห้องและทางเดิน ผู้ป่วยสามารถนำอุปกรณ์สวมใส่ออกจากโรงพยาบาลและเข้าไปในบ้าน ที่ทำงาน และที่กลางแจ้งได้ ข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยเตือนล่วงหน้าถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแพทย์มักจะสามารถจัดการกับคำแนะนำและใบสั่งยาได้จากระยะไกล แทนที่จะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น แมชชีนเลิร์นนิงและปัญญาประดิษฐ์รูปแบบอื่นๆ (AI) กำลังเริ่มเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการดูแล แพทย์ไม่สามารถใช้เวลาทั้งวันในการดูสตรีมข้อมูลผู้ป่วย และไม่สามารถละทิ้งทุกอย่างเพื่อมุ่งเน้นไปที่ทุกการสะดุดและสะดุดในสตรีมข้อมูลจำนวนมากจากผู้ป่วยจำนวนมาก แต่อัลกอริธึมแมชชีนเลิร์นนิงสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมด继续阅读“โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในเอเชีย (Asia’s Best Smart Hospitals 2021) โดย Newsweek”

โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Smart Hospitals 2021) โดย Newsweek

โรคระบาดทำให้โรงพยาบาลผ่านการทดสอบความเครียดขั้นสุดท้าย การบังคับให้พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับคลื่นของผู้ป่วย COVID-19 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษา ห่วงโซ่อุปทานที่สะดุด และการเปิดตัววัคซีนขนาดใหญ่ เพื่อระบุความท้าทายเพียงไม่กี่ข้อในปีที่ผ่านมา การระบาดของโรคได้ผลักดันความสำคัญของเทคโนโลยีขั้นสูง โรงพยาบาลที่ฝ่าฟันวิกฤตได้ดีที่สุดคือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเมื่อพร้อมให้บริการ บทเรียนนี้อาจกลายเป็นผลกระทบที่ลึกซึ้งและยั่งยืนที่สุดประการหนึ่งของการระบาดใหญ่ ปัจจุบัน โรงพยาบาลทั่วโลกมีความเร่งด่วนในการนำเสนอบริการสุขภาพทางไกลที่มีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลตามเวลาจริงเพื่อจัดสรรเจ้าหน้าที่และทรัพยากรอื่นๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามที่จำเป็นที่สุด และติดตามการไหลของผู้ป่วยตามเส้นทางการดูแลในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด ในแง่นี้ การระบาดใหญ่ได้เร่งแนวโน้มที่มีมานานหลายปี เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออื่นๆ ที่ทำให้โรงพยาบาล “ฉลาดขึ้น” ได้กลายเป็นตัวสร้างความแตกต่างอย่างมากในตลาดการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่แล้ว ไม่น่าแปลกใจเลยที่ตลาดสำหรับเทคโนโลยีโรงพยาบาลอัจฉริยะจะมีมูลค่าถึง 35 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 และเพิ่มขึ้นเป็น 83 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 การเติมเชื้อเพลิงให้กับธุรกิจใหม่นี้คือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและสูงวัย ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ป่วยในการเข้าถึง การดูแลที่มีคุณภาพและประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น และเพิ่มแรงกดดันให้มีค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่พุ่งสูงขึ้น เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโรงพยาบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ แต่อาจเป็นวิธีเดียว ที่ด้านบนของรายการเทคโนโลยีที่โรงพยาบาลต้องการคือ telehealth ความสามารถในการให้บริการ ติดตามผู้ป่วย และสื่อสารกับพวกเขาจากระยะไกลได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประเมินค่าไม่ได้ในช่วงการระบาดใหญ่ Telehealth สามารถเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและผู้ป่วยในรูปแบบอื่น การช่วยเหลือผู้ป่วยขณะอยู่ในบ้านช่วยลดต้นทุน จับปัญหาได้เร็วขึ้น ลดการติดเชื้อ และทำให้การดูแลสุขภาพสะดวกสบายและสะดวกยิ่งขึ้น ดร. Eyal Zimlichman หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมของ Sheba Medical Center ในอิสราเอลกล่าวว่าการย้ายการพักฟื้นที่บ้านจะทำให้ผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น ความสามารถเหล่านั้นจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถลดขนาดสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพที่มีราคาแพงแม้ในขณะที่ปรับปรุงและขยายการดูแล การตรวจติดตามระยะไกลก็มีความสำคัญสำหรับการดูแลผู้ป่วยในเช่นกัน การให้อุปกรณ์สวมใส่แก่ผู้ป่วยช่วยให้แพทย์สามารถจับตาดูอย่างใกล้ชิดขณะเดินไปรอบๆ ห้องและทางเดิน ผู้ป่วยสามารถนำอุปกรณ์สวมใส่ออกจากโรงพยาบาลและเข้าไปในบ้าน ที่ทำงาน และที่กลางแจ้งได้ ข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยเตือนล่วงหน้าถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแพทย์มักจะสามารถจัดการกับคำแนะนำและใบสั่งยาได้จากระยะไกล แทนที่จะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น แมชชีนเลิร์นนิงและปัญญาประดิษฐ์รูปแบบอื่นๆ (AI) กำลังเริ่มเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการดูแล แพทย์ไม่สามารถใช้เวลาทั้งวันในการดูสตรีมข้อมูลผู้ป่วย และไม่สามารถละทิ้งทุกอย่างเพื่อมุ่งเน้นไปที่ทุกการสะดุดและสะดุดในสตรีมข้อมูลจำนวนมากจากผู้ป่วยจำนวนมาก แต่อัลกอริธึมแมชชีนเลิร์นนิงสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมด继续阅读“โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Smart Hospitals 2021) โดย Newsweek”

Bangkok Hospital 医院被评为2021年消费者心动性最佳组织第一名

นิตยสารแบรนด์เอจ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564 เปิดผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2021 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค โดยผลสำรวจในกลุ่มโรงพยาบาล ประจำปี 2564 “ โรงพยาบาลกรุงเทพ ” ได้อันดับ 1  Thailand’s Most Admired Company 2021 มีผลการวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 7.12 และเฉลี่ยรวมในแต่ละกลุ่มตัวแปรย่อย ดังนี้ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 7.48 ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 6.74 การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 6.92 การบริการ (Service): 7.04 ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 7.49 ผู้บริหาร (Management): 7.03 ทั้งนี้ นิตยสารแบรนด์เอจ ได้ทำผลสำรวจ继续阅读“Bangkok Hospital 医院被评为2021年消费者心动性最佳组织第一名”

2021年最受消费者欢迎的5家最受欢迎的医院(2021年泰国最受尊敬的公司:医院)

今年的泰国最受赞赏公司2021年调查结果反映了很多事情。比以往更 就像排名中的较大变化一样 这是竞争环境不断变化的结果,这种竞争迫使每个人都使用更多的加速度来适应。这就是为什么每个公司的排名都不能相同的原因。并且不应为1 对泰国最受赞赏公司的调查结果列出了六个变量,这些变量将增强组织的实力,如下所示: 创新能力 (Innovation)。 深入的问题与创新潜力有关。在组织中,发明的连续性 将旧事物改进为新事物的能力和创造力 (Creativity) 带来了创新 (Innovation)。 2.经营业绩  确定企业的盈利能力 资产数量 在全球范围内进行多元化投资的组织的业务运营。该组织的业务在不断扩展。可持续业务增长 作为信誉良好的组织,有一个很好的系统可以控制欺诈检测。 3. 公司更名 (公司形象)。 强大的品牌所有权 这是一个不断发展的品牌。这是一个客户对其品牌有良好感觉的品牌。并且是一个被视为高价值资产的品牌 4.管理 作为一家注重员工不断发展以提高自身能力的企业 能够保持优秀人才持续工作 而且,管理团队有能力 照顾员工 很好地应对变化 外部社会能够认识到高级管理人员的杰出成就。创造可持续的业务增长 5. 企业社会责任 良好组织的量度 对社区和社会负责 或者是重视通过各种活动帮助社会和环境的组织 6.卓越的服务良好的服务。    测量标准将确定所提供产品的适用性。产品种类繁多 存在大量服务地点。轻松访问服务 员工有服务意识。尊敬客户 让我们来看看排名前5位的医院。 第5名:康民医院 平均评分: 创新能力 (创新):7.57 企业形象和社会责任(企业社会责任形象):6.79 商业运作 与业务成就与实践:7.04 服务:7.31 拥有品牌的形象:7.89 管理:7.12 第四名:BDMS连锁医院 平均评分: 创新能力 (创新):7.82 企业形象和社会责任(企业社会责任形象):6.97 商业运作 与业务成就与实践:6.93 服务:6.93 拥有品牌的形象:7.76 管理:7.33 第三名:Ramathibodi医院 平均评分: 创新能力 (创新):7.67 企业形象和社会责任(企业社会责任形象):7.34 商业运作 与成功(业务成就与实践):6.99 服务(Service):7.14 拥有品牌的形象:7.57 管理:7.48 第二名:朱拉隆功医院 平均评分: 创新能力 (创新):7.77 企业形象和社会责任(企业社会责任形象):7.11 商业运作 与业务成就与实践:7.11 服务:7.51 拥有品牌的形象:7.87 管理:7.30 第一名:Siriraj医院 平均评分: 创新能力 (创新):7.96 企业形象和社会责任(企业社会责任形象):7.56 商业运作 与业务成就与实践:7.08 服务:7.45继续阅读“2021年最受消费者欢迎的5家最受欢迎的医院(2021年泰国最受尊敬的公司:医院)”

RankRed 2022年全球12家最佳医院

ที่ RankRed เรามักจะกล่าวถึงความก้าวหน้าล่าสุดในด้านการแพทย์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและ เราจึงได้รวบรวมรายชื่อ 12 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2020 มาให้ดูกัน

拉玛九世医院 荣获年度最佳泰国商业组织奖“ 2021年泰国最佳公司奖”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARiP) จัดพิธีมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2021” โดยร่วมกันจัดอันดับสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น เพื่อสร้างดัชนีวัดผลความสำเร็จของภาคธุรกิจ เกณฑ์การวัดที่น่าเชื่อถือและเป็นแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทยให้มีการยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวของธุรกิจเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจไทยและประเทศไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” (Conquering the business uncertainty) ต้องยอมรับว่า เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลให้ธุรกิจ ต้องหยุดชะงัก และต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เปลี่ยนไป นับเป็นความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ทว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี้ หลายธุรกิจกลับสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถยืดหยัดอยู่บนสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นนี้ได้ จึงนับได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง ในนามนิตยสาร Business+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคต继续阅读“拉玛九世医院 荣获年度最佳泰国商业组织奖“ 2021年泰国最佳公司奖””

泰国医院拥抱脖子横扫2016年全球健康亚太奖

BDMS 集团在今年的亚太级别获得了 2 个奖项,包括:   泰国年度医院 年度牙科服务提供商 因此,这加强了医院的护理和服务质量标准,使其在国外和亚太地区被更多人接受。过去,曼谷医院的政策旨在促进​​和专注于健康检查。尤其是在预防保健(Preventive)和抗衰老医学方面。这是一个新的趋势,世界各地的人们。尤其是亚洲市场 亚太地区继续更加关注 这符合 BDMS 集团旨在促进健康人群的政策和意图。这是 BDMS 及其附属医院一直关注的问题。” Samitivej与 BNH 合作被授予年度整容手术和美容服务提供商。 此外,康民医院及其附属机构获得了4个奖项。 亚太地区年度医疗旅游医院 年度骨科服务提供商 康民医院 荣获最高奖项,2016 年亚太地区年度医疗旅游医院,巩固其在国际医疗保健领域的领导地位 这两个奖项已连续第二年被亚太地区领先的健康和旅游商业推广杂志 Global Health and Travel 授予。基于来自世界各地读者的调查汇编的评判标准。包括来自可靠来源的参考 以及来自健康和旅游业专家小组的判断 这些奖项证明了我们提供创新、整体、全球医疗保健的愿景。通过本次颁奖典礼 在 2016 年亚太地区医疗保健和医疗旅游会议之后举行。 [Total: 1 Average: 4]

Samitivej 医院:泰国在 2021 年“虚拟医院”产品创新奖中处于领先地位

在商业世界的竞争中 传统产品的开发已不能满足消费者的需求。由于技术进步和不断变化的消费者行为 任何发明满足客户需求的“创新”的组织。将获得商业成功 以《商业+》杂志进入第32个年头为契机,与管理学院院长进行了合作。玛希隆大学调查在创新中脱颖而出的服务、品牌或组织。 选择被创新认可的最好的产品和服务 通过消费者的选择 提高商业组织的意识 发明市场上需要的创新产品或服务。 授予具有杰出创造力的2021年最佳创新组织。能够响应2021年新世界消费者的需求 2021年最佳创新组织“2021年 产品创新奖” 通过网络媒体对消费者的受欢迎程度进行了调查,共14602个样本。三月和五月之间 然后进入评分流程。选择最杰出的品牌或组织。制作宣传内容 同时为今年8月的颁奖典礼做准备。 随着科技的进步 和改变消费者行为 这促使商业组织创新能够满足客户需求并提供产品和服务体验的新产品和服务。在市场上有需求,在商业上取得成功,这是产品和服务创新成功的标志。 虽然整体健康产业(Healthcare)在过去一年。将面临冠状病毒(COVID-19)爆发的影响,包括技术的中断,不亚于其他行业,但如果说在这种充满挑战的情况下表现最出色的医院 那家医院是 三美泰医院集团 和 BNH 医院 三美泰医院集团首席执行官 Chairat Panthuraamporn 博士 而 BNH 医院 表示,由于 COVID-19 的影响,包括新技术的到来,整体健康业务运营整体有所下降,但认为这是一个新的机会。也会发生。 “为了我 对于通常会进入 OPD 并随后进行更传统的 admid IPD 的患者的治疗方案可能会保持这种方式一段时间。但与此同时,它需要寻找新的增长途径来支持传统收入的流失。” 2019年3月,三美泰医院集团与商业伙伴合作推出三美泰虚拟医院,这是一家24小时在线虚拟医院,利用远程医疗等技术与现有医疗服务对接,打造新型医疗服务 从服务开始 远程会诊 允许患者通过视频通话接受医生的咨询 还有一个 Test @Home 服务,以防您的医生决定您需要验血。家里会有采血服务。并立即被带到实验室 包括送药服务,以防用户需要取药。 “未来客户的行为不会像现在一样来医院。因此,我们必须以平台为生态系统,以虚拟医院的形式创建远程医疗,这是服务对象的整体解决方案。这是未来商业模式的一部分 考虑到我们是国内第一家提供如此全面的服务。另一个亮点是 我们的医院与保险公司有联系。包括银行在内,这使我们的客户可以轻松付款。我们第一次开通虚拟医院的时候,只有大约500名用户。但在第一轮和第二轮冠状病毒爆发后,用户数量增加了 4,000 人,而第三轮用户预计会有相当大的增长。” 三美泰医院集团首席执行官 Chairat Panthuraamporn 博士 和 BNH 医院 Chairat 博士补充说,远程医疗的趋势肯定会增长,这取决于它是慢还是快。关键因素是人们能多快地敞开心扉。医院的这项服务可以通过医院的网站、Samitivej Plus应用程序作为主要渠道和LINE以及所有合作伙伴的应用程序访问,无论是Advanced Info Service Co., Ltd.(Public Company Limited)还是AIS、Sansiri Public Company Limited 和 Muang Thai Life Assurance Public继续阅读“Samitivej 医院:泰国在 2021 年“虚拟医院”产品创新奖中处于领先地位”