กล้ามเนื้อ (แขนขา) อ่อนแรง

อาการกล้ามกล้ามเนื้อ (แขนขา) อ่อนแรง (Amyotrophic Lateral Sclerosis) หรือที่มักจะเรียกกันว่าโรค ALS คือ โรคที่ไม่ได้เกิดกับกล้ามเนื้อโดยตรง แต่เกิดจากเซลล์ประสาทส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพหรือถูกทำลาย ทำให้กล้ามเนื้อไม่มีเซลล์ประสาทควบคุม จนทำให้เกิดเป็นอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง 

สาเหตุ กล้ามเนื้อ (แขนขา) อ่อนแรง

สาเหตุที่พบบ่อย กล้ามเนื้ออ่อนแรงอาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น สภาพร่างกายที่ไม่ดี การออกกำลังกายอย่างหนัก การฟื้นฟูจากการออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อ หรือการขาดสารอาหาร

อาการ กล้ามเนื้อ (แขนขา) อ่อนแรง

โรคนี้สามารถเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อได้ทุกส่วนของร่างกาย โดยอาจเริ่มจากที่มือ เท้า หรือแขน จากนั้นจะค่อย ๆ ไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยสามารถสังเกตอาการได้ ดังนี้

  • กล้ามเนื้อแขน ทำให้แขนไม่มีแรง กำมือไม่ได้ข้างใดข้างหนึ่ง จากนั้นแขนจะเริ่มลีบลง แล้วจะลามไปยังแขนอีกข้างหนึ่ง
  • รู้สึกปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรงลง อาจเกิดอาการกระตุก รวมทั้งบริเวณแขน ไหล่ และลิ้นอาจมีอาการแข็งเกร็ง ทำให้ไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้ บางรายอาจมีอาการหนักจนไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้
  • ไม่สามารถควบคุมกระบังลมได้จึงทำให้หายใจไม่สะดวก
  • กล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งสามารถเกิดได้ทุกส่วนของร่างกาย แต่ส่วนใหญ่มักเกิดกับมือ แขน ขา และเท้า โดยจะเริ่มจะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง แล้วลามไปเรื่อย ๆ
  • กล้ามเนื้อเกร็ง กระตุก ปวด หรือลีบเล็กลง
  • เดินลำบาก สะดุดล้มบ่อย หกล้มบ่อย หยิบจับของไม่ได้เหมือนเคย
  • พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง กลืนลำบาก หรือน้ำลายไหลไม่สะดวก จนเกิดการสำลักบ่อย ๆ
  • เหนื่อยง่าย โดยเฉพาะเวลานอนราบ ในบางรายมักจะตื่นกลางดึกเพราะหายใจไม่สะดวก
  • กล้ามเนื้อคออ่อนแรง ไม่สามารถพยุงลำคอได้ ทำให้คอตก

การรักษา กล้ามเนื้อ (แขนขา) อ่อนแรง ด้วยตนเอง

การฝึกและการออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงอาจช่วยพัฒนากล้ามเนื้อได้

มองหาการดูแลทางการแพทย์

ไปพบแพทย์ทันทีในกรณีต่อไปนี้

กล้ามเนื้ออ่อนแรงฉับพลัน
มีอาการอื่นๆ เกี่ยวกับระบบประสาท เช่น อาการชา
การมองเห็นเปลี่ยนไป
มีปัญหาในการพูด

ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

มีอาการหลังเจ็บป่วยจากเชื้อไวรัส
มีอาการอ่อนแรงต่อเนื่องหรือไม่ทราบสาเหตุ
มีอาการอ่อนแรงที่ส่งผลต่อร่างกายเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง

ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้อง

อ่อนเพลีย

ความล้า หรือ ความอ่อนล้า เป็นความรู้สึกเหนื่อยเชิงจิตวิสัย ซึ่งแตกต่างจากความอ่อนแอ และมีการตั้งต้นทีละน้อย ความล้าสามารถบรรเทาได้โดยได้รับการพักผ่อนชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งต่างจากความอ่อนแอ ความล้าอาจมีสาเหตุทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้ ความล้าทางกายภาพเป็นสภาพที่กล้ามเนื้อไม่สามารถธำรงสมรรถภาพทางกายภาพเหมาะสมได้ชั่วคราว และกิจกรรมทางกายอย่างหักโหมยิ่งทำให้ความล้ารุนแรงขึ้น ความล้าทางจิตใจเป็นการลดสมรรถภาพการรู้สูงสุดไปชั่วคราว อันเป็นผลมาจากกิจกรรมการคิดยาวนาน ความล้าสามารถแสดงออกมาเป็นอาการง่วงซึม ภาวะง่วงงุน หรือความล้ามุ่งประเด็นตั้งใจ

โรคกล้ามเนื้อเสื่อม

กลุ่มโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ร่างกายอ่อนแรงลงเรื่อยๆ และสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ
การแสดงอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย

ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเหนื่อยล้าอย่างรวดเร็วภายใต้อำนาจจิตใจ
การแสดงอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง

การติดเชื้อ

โรคนี้เกิดจากจุลชีพที่โจมตีเนื้อเยื่อ

กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร

ภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเส้นประสาท
การแสดงอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง

[Total: 0 Average: 0]