แมวข่วน (Cat Scratch Fever)

แมวข่วน (Cat Scratch Fever) คือ การติดเชื้อแบคทีเรีย โรคนี้ได้รับชื่อนี้เนื่องจากผู้ป่วยจะติดเชื้อจากแมวที่ติดเชื้อแบคทีเรีย Bartonella henselae

สาเหตุของไข้แมวข่วน

ผู้ป่วยได้รับเชื้อจากการโดนกัดหรือข่วนจากแมวที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถติดโรคได้จากการที่น้ำลายจากแมวที่ติดเชื้อเข้าไปในแผลเปิด หรือสัมผัสกับตา แต่โรคนี้จะไม่แพร่จากคนสู่คน

อาการของไข้แมวข่วน

แมวเป็นพาหะของ B. henselae ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วแมวจะไม่ป่วยจากแบคทีเรียชนิดนี้ ทำให้เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าแมวตัวไหนเป็นพาหะนำเชื้อโรคนี้ แมวนั้นได้รับแบคทีเรียจากหมัดที่ติดเชื้อ การที่คนจะได้รับแบคทีเรียโดยตรงนั้นเป็นไปได้น้อยมาก

อาการของไข้แมวข่วนได้แก่

  • ตุ่มพุพองบริเวณที่โดนแมวข่วนหรือกัด
  • ต่อมน้ำเหลืองบริเวณที่ถูกกัดหรือข่วนบวม
  • อ่อนเพลีย
  • ปวดศีรษะ
  • ไข้ต่ำๆ ประมาณ 37 องศาเซลเซียส
  • ปวดเมื่อยตามร่างกาย

อาการอื่นๆ ของไข้แมวข่วนที่พบได้น้อย

อาการรุนแรงที่พบในแมวข่วน

ผู้ป่วยจะมีตุ่มขึ้นที่ผิวหนังบริเวณที่ติดเชื้อ 3-10 วันหลังสัมผัสกับการโดนแมวกัดหรือข่วน อาการอื่น ๆ เช่น ต่อมน้ำเหลืองบวมอาจไม่เกิดขึ้นทันที อาจจะเกิดในสัปดาห์ที่ 3 ของการติดเชื้อ

โรคอื่นๆ ที่มีอาการใกล้เคียงกับไข้แมวข่วน คือ

  • Lymphadenitis ต่อมน้ำเหลือมอักเสบและบวม
  • Brucellosis เป็นการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และต่อมน้ำเหลืองบวม
  • Lymphogranuloma venereum เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) ที่ส่งผลให้เกิดแผลที่ผิวหนังบริเวณที่ติดเชื้อ รอบๆแผลจะมีลักษณะเป็นตุ่มและต่อมน้ำเหลืองบวม
  • Lyme เป็นผื่นและอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่

สาเหตุของไข้แมวข่วน

ผู้ป่วยได้รับเชื้อจากการโดนกัดหรือข่วนจากแมวที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถติดโรคได้จากการที่น้ำลายจากแมวที่ติดเชื้อเข้าไปในแผลเปิด หรือสัมผัสกับตา แต่โรคนี้จะไม่แพร่จากคนสู่คน

การรักษาไข้แมวข่วน

ไข้แมวข่วนไม่ใช่โรคร้ายแรง และไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา กรณีที่ได้รับการรักษา จะทำการรักษาโดยยาปฏิชีวนะสามารถบรรเทาอาการได้

Azithromycin (Zithromax) ใช้เพื่อลดอาการบวมของต่อมน้ำเหลืองอย่างรวดเร็ว และยาอื่นๆ ที่ใช้ในการรักษาได้แก่

เวลาที่ใช้ในการรักษา และปริมาณยาปฏิชีวนะที่ได้รับจะแตกต่างกันไปตามแต่อาการและความรุนแรง หากพบผลข้างเคียงจากการใช้ยาโปรดปรึกษาแพทย์

ตุ่มจากแมวข่วนสามารถอยู่ได้นาน 1-3 สัปดาห์ โดยต่อมน้ำเหลืองที่บวมจะหายภายใน 2-4 เดือน แต่ในบางกรณีสามารถเป็นได้นานกว่า 1 ปี

[Total: 0 Average: 0]