ฝีในสมอง

ฝีในสมอง เป็นการสะสมของฝีหนองทั้งที่มีถุงหุ้มและไม่มีถุงหุ้ม ซึ่งพบได้ทั้งนอกเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก ( Extradural abscess ) หรือใต้เยื่อหุ้มดูรามาเตอร์และในเนื้อสมองเอง เชื้อที่พบบ่อย คือ เชื้อแบคทีเรีย ซึ่งรุกรานโดยตรงหรือโดยอ้อม จุลินทรีย์จะเข้าสู่สมองทางหู โพรงอากาศเซลล์มาสตอยด์ เข้าไปตามหลอดเลือดดำของสมองจึงสามารถกระจายได้ทั่วสมอง จุลินทรีย์จากหูทำให้กระดูกพรุนอักเสบเป็นหนองเข้าสู่สมองได้ง่าย เอมโบไลติดเชื้อ ( Infectious emboli) ที่หลุดลอยจากหัวใจ ปอด ฟัน หรือฝีรอบทอนซิลที่แตกออกจะเข้าสู่ระบบไหลเวียนได้ เชื้อที่พบบ่อยสุด คือ สเตรปโตคอคคัสที่ไม่ต้องการออกซิเจน

สาเหตุ ฝีในสมอง

สำหรับสาเหตุของการเกิดฝีในสมองนั้น มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่สมอง ซึ่งเราสามารถแยกสามเหตุหลักๆ ได้ 3 ประการ คือ การติดเชื้อที่อวัยวะที่ใกล้และเกี่ยวข้องกับสมอง การติดเชื้อในกระแสเลือด และการติดเชื้อที่สมองโดยตรง

อาการ ฝีในสมอง

  1. มีไข้สูง
  2. มีอาการปวดศีรษะบริเวณด้านข้าง
  3. คลื่นไส้ อาเจียน
  4. สมองบวม
  5. ชักกระตุก
  6. มีอาการอัมพาตชั่วคราว

อาการ และอาการแสดงในผู้ป่วยที่เป็นฝีในสมองนั้น ไม่มีกลุ่มอาการที่จ าเพาะเจาะจง ทั้งนี้อาการที่พบในผู้ป่วยฝีในสมองมักเป็นอาการที่เกิดจากการเสียหน้าที่ของสมอง อันอาจเกิดจากการทำลายเนื้อสมอง หรือการกดเบียดเนื้อสมองจากก้อนฝีภาวะสมองบวมที่เกิดจากฝีนั้นจะก่อให้เกิด การผิดปกติของการทำงานของสมอง และก่อให้เกิดภาวะความดันสูงในกะโหลกศีรษะ

วิธีป้องกัน ฝีในสมอง

หลีกเลี่ยงการกินขนมหวาน น้ำอัดลม ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ฟันผุได้ง่าย หมั่นไปตรวจสุขภาพฟันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และหากพบว่ามีฟันผุควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการอุดฟันป้องกันเชื้อโรคกระจายสู่สมอง เมื่อป่วยเป็นไซนัสและหูน้ำหนวกควรรีบรักษาให้หายขาด เพื่อ ป้องกันเชื้อแพร่กระจายสู่สมอง ออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย

การรักษา ฝีในสมอง

เจาะนํ้าไขสันหลังส่งตรวจเพาะเชื้อ และส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองบริเวณที่เป็นฝีจะดูดซึมรังสีไว้มาก และการเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์นี้สามารถตรวจหาตำแหน่งของฝี ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 ซ.ม. ถ้าเป็นฝีที่กลีบขมับ การฉีดสีเข้าหลอดเลือดแดงจะบอกตำแหน่งฝีได้ ในรายที่มีความดันในสมองสูงห้ามเจาะหลัง เมื่อวินิจฉัยได้แล้วจึงค่อยส่งผ่าตัด เพื่อขจัดเอาก้อนฝีหรือระบายออก และให้ยาปฏิชีวนะตามที่พบในก้อนฝีนั้น

[Total: 7 Average: 5]