อาการ ท่อน้ำดีอักเสบ

มีไข้สูง 
หนาวสั่นคล้ายมาลาเรีย 
ตาเหลือง ตัวเหลือง (ดีซ่าน)
ปวดบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือชายโครงข้างขวา
อาการปวดท้องอาจมีลักษณะปวดรุนแรงเป็นพักๆ คล้ายนิ่วในถุงน้ำดี

[Total: 0 Average: 0]