อาเจียนเป็นเลือด

การอาเจียนสิ่งที่อยู่ในกระเพาะซึ่งปะปนกับเลือด หรือการสำรอกเลือดออกมาอย่างเดียว

สาเหตุ อาเจียนเป็นเลือด

อาการอาเจียนเป็นเลือดเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

อาเจียนเป็นเลือดจากโรคทางเดินอาหาร เป็นความผิดปกติที่เกิดจากการมีเลือดออกส่วนใดส่วนหนึ่งภายในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นอย่างหลอดอาหาร ช่องท้อง หรือลำไส้เล็กส่วนต้น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก

 • แผลในกระเพาะอาหารหรือโรคกระเพาะอาหารขั้นรุนแรง (Stomach Ulcer/Severe Gastritis) เป็นภาวะที่เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงและกลายเป็นแผลขึ้นในกระเพาะอาหาร ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobacter Pylori) การใช้ยาต้านการอักเสบมากเกินขนาด ความเครียด การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ปัจจัยเหล่านี้ทำให้มีแผลในกระเพาะอาหารและเกิดเลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหารได้ง่าย ผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดแสบท้องร่วมกับการอาเจียนเป็นเลือดได้บ่อย
 • การโป่งพองของหลอดเลือดในหลอดอาหาร (Oesophageal Varices) เป็นภาวะที่มีการโป่งพอง บวม และขยายใหญ่ขึ้นของหลอดเลือดบริเวณผนังในหลอดอาหารส่วนล่าง ทำให้เกิดเลือดออกอยู่ภายในแต่มักไม่ก่อให้เกิดอาการปวด ส่วนใหญ่มักพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็ง โดยเฉพาะตับแข็งจากแอลกอฮอล์
 • โรคกรดไหลย้อนแบบรุนแรง (Gastro-oesophageal Reflux Disease: GORD) เกิดจากกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้เกิดการระคายเคืองที่เยื่อบุหลอดอาหารจนเกิดเลือดออก
 • หลอดอาหารเกิดการฉีกขาด (Mallory-Weiss Syndrome) เป็นภาวะที่เกิดการฉีกขาดบริเวณเยื่อบุระหว่างหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร โดยอาจมีสาเหตุมาจากความดันที่เพิ่มสูงขึ้นในกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร การขย้อน เช่น การอาเจียนซ้ำ ๆ การสะอึกหรือไออย่างรุนแรง
 • โรคมะเร็งหลอดอาหาร หรือโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไปและน้ำหนักตัวเยอะ
 • การกลืนเลือดเข้าไปในบางสภาวะ เช่น กลืนเลือดกำเดาหลังจากเกิดเลือดกำเดาไหลอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำให้พบเลือดในอุจจาระ ลักษณะอุจจาระเป็นสีดำ

อาเจียนเป็นเลือดจากสาเหตุอื่น อาการอาเจียนเป็นเลือด อาจเกิดจากความผิดปกติอื่น ๆแต่พบได้ค่อนข้างน้อย เช่น

 • การกลืนสารพิษ สารกัดกร่อน หรือสารกัมมันตรังสี
 • ความผิดปกติของเลือด เช่น ภาวะเกล็ดเลือดต่ำหรือการลดลงของเกล็ดเลือด โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) ฮีโมฟิเลีย (Hemophilia) ซึ่งทำให้มีเลือดออกทางเดินอาหารได้ง่าย
 • ในบางรายไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชัดเจน

อาการ อาเจียนเป็นเลือด

อาจมีอาการหลายอย่างร่วมกับอาเจียนเป็นเลือด อาการเหล่านี้ได้แก่

 • คลื่นไส้
 • ไม่สบายท้อง
 • อาการปวดท้อง
 • อาเจียนอาหารออกมา

การอาเจียนเป็นเลือดสามารถบ่งบอกถึงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ร้ายแรง โปรดพบแพทย์โดยเร่งด่วนหากพบอาการดังต่อไปนี้

การรักษา อาเจียนเป็นเลือด

มองหาการดูแลทางการแพทย์

ไปพบแพทย์ทันทีในกรณีต่อไปนี้

ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้อง อาเจียนเป็นเลือด

โรคกระเพาะ

แผลในเยื่อบุหลอดอาหาร กระเพาะ หรือลำไส้เล็ก
การแสดงอาการ
การอาเจียนเป็นเลือด

หลอดเลือดขอดในหลอดอาหาร

หลอดเลือดดำผิดปกติในท่อส่วนล่างบริเวณลำคอไปจนถึงท้อง
การแสดงอาการ
การอาเจียนเป็นเลือด

การใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด

รูปแบบการดื่มที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในแต่ละวัน

โรคเลือด

ภาวะที่เลือดแข็งตัวได้น้อยลงกว่าปกติ

[Total: 0 Average: 0]