หมดสติ

หมดสติ คือ ภาวะร้ายแรง ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาได้ทันท่วงที มักจะตายได้รวดเร็ว  

สาเหตุ หมดสติ

มีสาเหตุได้มากมาย เช่น ศีรษะได้รับบาดเจ็บ จมน้ำ ไฟฟ้าช็อต กินยาพิษ แพ้ยา ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ มาลาเรียขึ้นสมอง หลอดเลือดฝอยในสมองแตก ตับแข็ง เบาหวาน ภาวะไตวาย เป็นต้น

ผู้ป่วยมักมีประวัติได้รับอุบัติเหตุตั้งใจกินยาหรือเสพยาเกินขนาดหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ก่อนที่จะมีอาการหมดสติ

อาการ หมดสติ

ผู้ป่วยจะมีอาการหมดสติและหมดความรู้สึกทุกอย่างปลุกอย่างไรก็ไม่ยอมตื่น

นอกจากนี้ยังอาจมีอาการหายใจไม่ปกติ (เช่น หอบ หายใจไม่สะดวก) อาจมีอาการอัมพาตของแขนขา ปากเบี้ยว ตัวเกร็ง ชักกระตุก คอแข็ง หรือมีไข้สูง ถ้าเป็นรุนแรง อาจหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น

การป้องกัน หมดสติ

ผู้ป่วยที่มีการหมดสติ ควรนำส่งโรงพยาบาลทุกราย ยกเว้นในรายที่สงสัยจะมีสาเหตุจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น มีประวัติอดข้าว ดื่มแอลกอฮอล์จัดหรือใช้ยาเบาหวาน อาจให้การรักษาเบื้องต้นด้วยการฉีดกลูโคสชนิด 50 % จำนวน 50 มล.เข้าทางหลอดเลือดดำอาจช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นคืนสติภายใน 1-30 นาทีถ้าไม่ได้ผลควรส่งโรงพยาบาลทันที

การรักษา หมดสติ

จำเป็นต้องรับตัวผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล เพื่อตรวจหาสาเหตุ โดยการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์และตรวจพิเศษอื่นๆ และให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ ขณะเดียวกันก็ต้องรีบช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วย การใช้เครื่องช่วยหายใจ (อาจเป็นต้องเจาะคอถ้าอยู่โรงพยาบาลนานวัน) ให้น้ำเกลือ ให้ออกซิเจน ให้เลือดถ้าเสียเลือด ล้างท้องถ้าเกิดจากการกินสารพิษ

[Total: 5 Average: 5]