สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

สิ่งแปลกปลอมเข้าตา คือ เช่น ผงดิน ทราย เศษเหล็ก สะเก็ดหิน ปูนซีเมนต์ เศษไม้เล็กๆ แมลง เป็นต้น เมื่อเข้าตาจะทำให้มีอาการเคืองตา ปวดตา น้ำตาไหล  ตาแดงและอาจติดเชื้ออักเสบเป็นหนองได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจทำให้กลายเป็นแผลกระจกตา หรือเชื้อโรคอาจลุกลามเข้าไปในลูกตา ทำให้ลูกตาอักเสบทั่วไป (panophthalmitis) ตาเสียได้

การรักษา สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

  1. ถ้ามีเศษผงเล็กๆไม่ฝังอยู่ในเนื้อตา อย่าขยี้ตาให้ลืมตาในน้ำสะอาด หรือล้างตาด้วยน้ำสุก (ที่เย็นแล้ว) หรือน้ำยาล้างตา (บอริก 3% ) ถ้าผงติดอยู่ในเปลือกตาบนให้ปลิ้นเปลือกตา แล้วใช้สำลี ผ้าก๊อช หรือผ้าเช็ดหน้าบิดปลายให้แหลมเขี่ยผงออกถ้าตาแดงอักเสบให้ป้ายหรือหยอดยาที่เข้ายาปฏิชีวนะ 
  2. ถ้าไม่ดีขึ้นหรือมีเศษผงฝังในกระจกตาหรือเยื่อตาขาวให้ป้ายยาปฏิชีวนะ และให้ผู้ป่วยหลับตาใช้ผ้า ก๊อซ หรือก้อนสำลีวางบนเปลือกตาที่หลับปิดปลาสเตอร์ เพื่อกันไม่ให้กะพริบตาหรือเคลื่อนไหวลูกตา แล้วส่งโรงพยาบาล อาจต้องหยอดยาชาที่ตา แล้วป้ายยาปฏิชีวนะและปิดตาไว้ อาการเคืองตา ตาอักเสบมักจะ ดีขึ้นภายใน  2-3 วัน

[Total: 24 Average: 5]