การผ่าตัดรักษาสายตา

ปัจจุบันเทคนิคการผ่าตัดเพื่อแก้ค่าสายตามีหลายแบบ ชื่อที่พบได้บ่อยๆ เช่น เลสิก (LASIK), เฟมโตเลสิก (Femto LASIK), รีเล็ก (ReLEx), PRK เทคนิคเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร มีข้อจำกัดหรือความเสี่ยงอะไรบ้าง ใครเหมาะกับเทคนิคไหน

เทคนิคผ่าตัดแก้ค่าสายตา 4 แบบ PRK, เลสิก, เฟมโตเลสิก, รีเล็ก หลักๆ แล้ว ขั้นตอนที่มีเหมือนกัน ได้แก่

  • ก่อนเริ่มผ่าตัดแพทย์จะหยอดยาชา เพื่อไม่ให้รู้สึกเจ็บ แต่อาจมีความรู้สึกถูกกดหรือไม่สบายตาได้บ้าง
  • มีการใช้เลเซอร์ยิงปรับแต่งความโค้งของกระจกตาชั้นกลาง เพื่อทำให้ค่าสายตาเป็นปกติ
  • ไม่มีการเย็บแผล แผลจะค่อยๆ สมานตัวเอง
  • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด สามารถกลับบ้านได้เลย
  • สามารถมองเห็นได้ทันทีหลังผ่าตัด แต่จะค่อยๆ ชัดขึ้นในระยะเวลาแตกต่างกัน

ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไป เช่น เทคนิคการแยกชั้นกระจกตา ขนาดของแผล ซึ่งทำให้ผลข้างเคียง ระยะเวลาพักฟื้น และวิธีดูแลตัวเองหลังผ่าตัดแตกต่างกันออกไป

การผ่าตัดรักษาสายตาด้วย Femto LASIK

FemtoLASIK คือ การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค ที่มีความแตกต่างจากการรักษาเลสิคแบบเดิม คือ ในขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตาจะใช้แสงเลเซอร์แทนการใช้ใบมีด (Bladeless LASIK) ด้วยเครื่อง Femtosecond Laser รุ่น VisuMax ของ Carl Zeiss ซึ่ง เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้แยกชั้นกระจกตาได้อย่างสมบูรณ์แบบ เลเซอร์สามารถ Focus ลงไปใต้ผิวกระจกตาด้วยความแม่นยำสูง โดยเลเซอร์จะสแกนไปตามความโค้งของกระจกตา มีการสัมผัสผิวกระจกตาอย่างอ่อนโยน นอกจากผู้เข้ารับการรักษาจะรู้สึกสบายตาในระหว่างการผ่าตัดแล้วการใช้ VisuMax Femtosecond Laser ยังสามารถ ลดความคลาดเคลื่อนการแยกชั้นกระจกตา ลดปัญหาผิวกระจกตาถลอก กระจกตาที่แยกได้มีความเรียบ ใช้เวลาในการรักษาน้อย กระจกตาสมานตัวเร็ว การพักฟื้นสั้น ทำให้คุณภาพการมองเห็นหลังการรักษากลับมาเต็มประสิทธิภาพเร็ว

การผ่าตัดรักษาสายตาด้วย LASIK

เลสิค หรือ LASIK ย่อมาจากคำว่า Laser In Situ Keratomileusis เป็นวิวัฒนาการในการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาที่ผิดปกติ ทั้งสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง โดยการใช้เลเซอร์ที่เรียกว่า เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นสั้นในระดับอัลตราไวโอเลต โดยจะทำปฏิกิริยากับพื้นผิวที่สัมผัสเท่านั้น ไม่กระจายออกไปด้านข้างหรือทะลุผ่านเข้าไปภายในลูกตา ซึ่งโรงพยาบาลยันฮีพร้อมที่จะให้การผ่าตัดรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ Wavefront เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดความแม่นยำสูงสุดในปัจจุบัน การรักษาใช้ร่วมกับเครื่องมือแยกชั้นกระจกตาที่เรียกว่า ไมโครเคอราโตม (Microkeratome) ซึ่งการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาที่ผิดปกติด้วยเลสิค เป็นการรักษาที่แน่นอนและแม่นยำที่สุด และให้ผลการรักษาที่ดีมากในปัจจุบัน

การผ่าตัดรักษาสายตาด้วย PRK

PRK เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง) แบบถาวรวิธีหนึ่ง โดยการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุด (ที่เรียกว่า Epithelium) ของกระจกตาออกก่อน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายผิวถลอก แล้วใช้ Excimer Laser ปรับแต่งความโค้งของผิวกระจกตาโดยตรง วิธีนี้เป็นวิธีที่มีมาก่อนเลสิค หลายสิบปี และยังใช้จนถึงปัจจุบัน

การผ่าตัดรักษาสายตาด้วย ReLEx SMILE

ReLEx SMILE (Refractive Lenticule Extraction, Small Incision Lenticule Extradition) เป็นเทคโนโลยีการรักษาภาวะสายตาผิดปกติล่าสุด จะเป็นการรักษาโดยใช้การปรับแต่งเนื้อเยื่อกระจกตาภายในชั้น stroma โดยไม่ต้องทำการแยกชั้นกระจกตาเป็น flap เหมือนในวิธีเลสิก แต่จะใช้การคํานวนค่าชิ้นเนื้อในชั้น stroma แบบ 3 มิติ ที่เรียกว่า Lenticule แล้วทำการตัดแยกชิ้น Lenticule ดังกล่าวออกจาก stroma ด้านใน โดยใช้ Femtosecond Laser หลังจากนั้นจะนํา Lenticule ออกจากกระจกตาผ่านแผลขนาดเล็กประมาณ 3 มม. ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นการปรับเปลี่ยนความโค้งกระจกตาเพื่อแก้ไขสายตาสั้นและเอียง โดยรบกวนกระจกตาน้อยที่สุด ส่งผลให้โครงสร้างของกระจกตาหลังผ่าตัดมีความแข็งแรงมากกว่าวิธี LASIK

[Total: 0 Average: 0]