การผ่าตัดรักษาสายตาด้วย PRK

PRK เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง) แบบถาวรวิธีหนึ่ง โดยการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุด (ที่เรียกว่า Epithelium) ของกระจกตาออกก่อน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายผิวถลอก แล้วใช้ Excimer Laser ปรับแต่งความโค้งของผิวกระจกตาโดยตรง วิธีนี้เป็นวิธีที่มีมาก่อนเลสิค หลายสิบปี และยังใช้จนถึงปัจจุบัน

วิธี PRK ถึงแม้จะไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากเป็นวิธีที่หลังทำจะมีอาการปวดตามาก ลืมตาไม่ขึ้น น้ำตาไหลพราก 2-3 วันเลยทีเดียว แต่ก็เป็นวิธีที่คนไข้บางกลุ่มจำเป็นต้องทำด้วยวิธีนี้เช่น คนไข้ที่ต้องการทำไปสอบทหาร ตำรวจ นักบิน หรือคนไข้ที่ไม่สามารถทำ Femto Lasik หรือ ReLEx SMILE ได้เพราะกระจกตาบาง

ผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาวิธี PRK

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี
 • หากผู้เข้ารับการรักษาอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
 • ไม่เป็นโรคตาชนิดอื่น เช่น โรคกระจกตาย้วย , ตาแห้งอย่างรุนแรง , ต้อหิน , จอประสาทตาเสื่อม
 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE, โรค Sjogren’s syndrome, โรคสะเก็ดเงิน, โรคภูมิคุ้มกันเกินอื่นๆ รวมทั้งเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
 • ไม่อยู่ในช่วงใช้ยารักษาสิว เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotret ต้องหยุดยาก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา และก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนเต็ม เนื่องจากยาชนิดนี้ ส่งผลให้เยื่อบุต่างๆ แห้งกว่าปกติ รวมถึงผิวกระจกตาด้วย
  หากใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ ใดอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ เช่น เบาหวาน, ความดัน, ไขมัน, ยาธัยรอยด์ และยานอนหลับทุกชนิด แต่ท่านยังคงใช้ยาได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดยาใดๆ ในวันตรวจ
 • สตรีไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร (กรณีประจำเดือนกลับมาแล้ว 2 รอบ สามารถทำได้)
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ยาในการรักษาอาการทางจิตเวช
 • ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ว่าสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้ารับการรักษาด้วย PRK ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธี PRK อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง

จะทำ PRK ในกรณีใด แพทย์จะพิจารณาทำ PRK ในคนไข้ที่สายตาสั้น และเอียงไม่เกิน 800 แต่กระจกตาบาง

 • มีประวัติกระจกตาถลอกง่าย หรือมี Recurrent Erosion
 • มีภาวะตาแห้งกว่าปกติและรักษายาก
 • เหตุผลทางอาชีพ เช่น สอบเป็นนักบิน
 • ผู้ที่เป็นโรคต้อหินในบางราย ซึ่งแพทย์เฉพาะทางต้อหินพิจารณาแล้วว่าสามารถรักษาสายตาผิดปกติได้
 • ผู้ที่มีความโค้งกระจกตาผิดรูปไม่เหมาะที่จะแยกชั้นกระจกตา

การทำเลสิคแบบ PRK จะเป็นการทำเลสิคเพียงวิธีเดียวที่อนุญาต สำหรับผู้ที่จะสอบเป็นนักบิน

ข้อดี การผ่าตัดสายตาแบบ PRK

 • เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างถาวร
 • มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย
 • ไม่ต้องฉีดยาชา เพียงแต่ใช้ยาชาหยอดตา และไม่มีการเย็บแผล
 • กลับบ้านได้ทันทีหลังการผ่่าตัด

คุณภาพชีวิตที่ดี การผ่าตัดสายตาแบบ PRK

 • PRK เปิดอิสระแห่งการมองเห็น ลดการพึ่งพาแว่นและคอนแทคเลนส์
 • PRK เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพบางอาชีพ เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส ทหาร ตำรวจ เป็นต้น
 • PRK เพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแว่นหรือคอนแทคเลนส์
 • PRK เพิ่มความคล่องตัวในการประกอบกิจกรรม งานอดิเรกหรือกีฬา โดยเฉพาะกีฬา ทางน้ำ และกีฬากลางแจ้ง
 • PRK เสริมสร้างบุคลิกภาพ

การรักษาทางเลือก การผ่าตัดสายตาแบบ PRK

[Total: 0 Average: 0]