การผ่าตัดรักษาสายตาด้วย Femto LASIK

FemtoLASIK คือ การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค ที่มีความแตกต่างจากการรักษาเลสิคแบบเดิม คือ ในขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตาจะใช้แสงเลเซอร์แทนการใช้ใบมีด (Bladeless LASIK) ด้วยเครื่อง Femtosecond Laser รุ่น VisuMax ของ Carl Zeiss ซึ่ง เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้แยกชั้นกระจกตาได้อย่างสมบูรณ์แบบ เลเซอร์สามารถ Focus ลงไปใต้ผิวกระจกตาด้วยความแม่นยำสูง โดยเลเซอร์จะสแกนไปตามความโค้งของกระจกตา มีการสัมผัสผิวกระจกตาอย่างอ่อนโยน นอกจากผู้เข้ารับการรักษาจะรู้สึกสบายตาในระหว่างการผ่าตัดแล้วการใช้ VisuMax Femtosecond Laser ยังสามารถ ลดความคลาดเคลื่อนการแยกชั้นกระจกตา ลดปัญหาผิวกระจกตาถลอก กระจกตาที่แยกได้มีความเรียบ ใช้เวลาในการรักษาน้อย กระจกตาสมานตัวเร็ว การพักฟื้นสั้น ทำให้คุณภาพการมองเห็นหลังการรักษากลับมาเต็มประสิทธิภาพเร็ว

ข้อดีของการแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์

 • มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากแสงเลเซอร์มีระดับพลังงานต่ำมาก
 • มีความแม่นยำสูง สามารถกำหนดความหนาของชั้นกระจกตาได้ในระดับไมครอน
 • แผลหายเร็ว เนื่องจากการแยกชั้นกระจกตาได้เรียบสม่ำเสมอ
 • ใช้เวลาสั้นในการแยกชั้นกระจกตา ลดความเจ็บปวดไม่สบายตาขณะผ่าตัด

Femto LASIK กับผู้ที่มีสายตายาวตามอายุ 

สามารถทำได้ 3 วิธีหลักๆ ดังนี้คือ

 1. Full correction เป็นการแก้ไขสายตาเพื่อให้มองไกลชัดเป็นปกติเหมือนที่เคยใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์แต่ผู้ป่วยยังคงต้องใส่แว่นเวลามองใกล้
 2. Monovision โดยการทดสอบว่าตาข้างใดเป็นตาเด่นและข้างใดเป็นตาด้อย เพื่อทำการแก้ไขตาข้างเด่นให้มองไกลชัด ส่วนตาข้างด้อยจะยิงเลเซอร์เพื่อใช้สำหรับมองใกล้ ช่วยให้ผู้ป่วยลดความจำเป็นในการใช้แว่นสายตาได้ ผลการรักษาจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี เมื่อผู้ป่วยมีอายุมากขึ้นค่าสายตายาวตามอายุก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องกลับมาใช้แว่นตาเวลามองใกล้อีกครั้ง
 3. Laser Blended Vision (LBV) เป็นนวัตกรรมใหม่ในการรักษาสายตายาวตามอายุ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเลเซอร์รุ่น MEL-80 ที่ทางศูนย์เลสิกกรุงเทพเลือกใช้ โดยหลังผ่าตัดแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถมองระยะไกล ระยะกลางและระยะใกล้ ได้ดีขึ้นกว่าการทำเลสิกแบบ Monovision นอกจากนี้ LBV ยังสามารถใช้รักษากลุ่มคนที่มีปัญหาสายตายาวตามอายุเพียงอย่างเดียวได้อีกด้วย (Near vision LASIK) โดยการรักษาตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างแล้วแต่ค่าสายตาของผู้รับการรักษา เพื่อลดความจำเป็นในการพึ่งพาแว่นสายตา

ผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาวิธี Femto Lasik

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี
 • หากผู้เข้ารับการรักษาอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
 • ไม่เป็นโรคตาชนิดอื่น เช่น โรคกระจกตาย้วย , ตาแห้งอย่างรุนแรง , ต้อหิน , จอประสาทตาเสื่อม
 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE, โรค Sjogren’s syndrome, โรคสะเก็ดเงิน, โรคภูมิคุ้มกันเกินอื่นๆ รวมทั้งเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
 • ไม่อยู่ในช่วงใช้ยารักษาสิว เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotret ต้องหยุดยาก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา และก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนเต็ม เนื่องจากยาชนิดนี้ ส่งผลให้เยื่อบุต่างๆ แห้งกว่าปกติ รวมถึงผิวกระจกตาด้วย
  หากใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ ใดอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิต, ไขมันในเลือด, ยาธัยรอยด์ และยานอนหลับทุกชนิด แต่ท่านยังคงใช้ยาได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดยาใดๆ ในวันตรวจ
 • สตรีไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร (กรณีประจำเดือนกลับมาแล้ว 2 รอบ สามารถทำได้)
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ยาในการรักษาอาการทางจิตเวช
 • ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ว่าสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้ารับการรักษาด้วย Femto Lasik ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธี Femto Lasik อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง

การดูแลหลังผ่าตัด Femto LASIK

ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้การทำ FemtoLASIK เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ กล่าวคือหลังการทำเลสิกคนไข้อาจมีอาการระคายเคืองบ้าง ควรพักสายตาเป็นระยะเมื่อมีการใช้งาน ใส่ฝาครอบก่อนนอนทุกคืน ระวังไม่ให้น้ำเข้าตาโดยเด็ดขาดราว 1 สัปดาห์จนกว่าแพทย์จะอนุญาต หยอดยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หมั่นหยอดน้ำตาเทียมเพื่อลดอาการตาแห้งหรือระคายเคือง งดแต่งหน้าบริเวณรอบดวงตา ห้ามว่ายน้ำเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ห้ามดำน้ำและห้ามขยี้ตาเป็นเวลา 1 เดือน และควรมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาตามที่นัด รวมถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

การรักษาทางเลือก

[Total: 0 Average: 0]