เลเซอร์แก้ปัญหาสายตายาวตามอายุ (FemtoLASIK PRESBYOND)

FemtoLASIK PRESBYOND (เลเซอร์เฟมโตเลสิก เพรสบียอน) เดิมเทคนิคนี้เรียกกันว่า Laser Blended Vision (LBV) ถือเป็นเทคนิคการแก้ปัญหาสายตาที่ได้รับความนิยมและเหมาะมากสำหรับคนที่มีปัญหาสายตายาวตามอายุ แต่ไม่ต้องการที่จะสวมใส่แว่นสายตายาวเพื่อแก้ไข เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาสายตายาวตามอายุ สายตาสั้น สายตาเอียง และสายตายาวแต่กำเนิดพร้อมกันได้ในตาเดียว

ซึ่ง FemtoLASIK PRESBYOND ได้ดึงเอาเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีด (ใช้การเลเซอร์ในทุกขั้นตอน) เข้ามาช่วยเพิ่มความโค้งของกระจกตาแบบพิเศษ เรียกกันว่า Spherical Aberration เพื่อช่วยให้ความยาวโฟกัสเพิ่มมากขึ้นและกระจกโค้งมากขึ้น โดยข้อดีหลังการทำงาน FemtoLASIK PRESBYOND

สายตายาวตามวัย คือ

สายตายาวตามอายุ (Presbyopia) คนที่มีปัญหาสายตายาวเมื่อถึงวัย 40 ปีขึ้นไปหรือเรียกว่า สายตาผู้สูงอายุ เกิดจากการที่เลนส์แก้วตาแข็งขึ้น ความยืดหยุ่นน้อยลงตามอายุที่มากขึ้น ประกอบกับกล้ามเนื้อตาเสื่อมสภาพตามวัย อ่อนล้าลง ทำให้เลนส์แก้วตาไม่สามารถปรับตัวให้พองขึ้นหรือแบนลงเพื่อช่วยในการโฟกัสภาพได้เหมือนเดิมจึงไม่สามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้ได้ชัดเจน มีความยากลำบากในการมองระยะใกล้ อาทิ การอ่านหนังสือ เมนูอาหาร ป้ายราคาสินค้า การทานอาหาร เขี่ยก้างปลา การเขียนคิ้ว (Eyeliner) การใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ การขับรถ การเย็บผ้า เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถเพ่งมองใกล้ได้เหมือนตอนอายุยังน้อย

ด้วยเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีด (เลเซอร์ทุกขั้นตอน) โดยการเพิ่มความโค้งกระจกตาแบบพิเศษ ที่เรียกว่า Spherical Aberration เพื่อเพิ่มความยาวโฟกัสมากขึ้น Depth of Focus แล้วใช้เลเซอร์แก้ไขความโค้งกระจกตาบริเวณด้านนอกทั้ง 2 ข้างให้โค้งไม่เท่ากันเล็กน้อย

  • ตาข้างที่ถนัด (Dominant) จะปรับความโค้งกระจกตาเล็กน้อย เพื่อช่วยในการมองระยะกลาง ไม่ทำให้การมองระยะไกลลดลง
  • ตาข้างที่ไม่ถนัด (Non Dominant) จะปรับความโค้งกระจากมากกว่า เพื่อให้มองระยะใกล้และกลางได้ดี

ข้อดีหลังทำ FemtoLASIK PRESBYOND

  • มองเห็นได้ทั้งระยะใกล้ กลาง และไกลเมื่อมอง 2 ตาพร้อมกัน โดยไม่ต้องพึ่งแว่นสายตาสั้น
  • ด้วยข้อจำกัดที่ไม่สามารถปรับความโค้งของกระจกตาให้โค้งมาก ๆ เพราะจะทำให้มองไกลไม่ชัด จึงต้องปรับความโค้งกระจกตา 2 ข้างให้โค้งไม่เท่ากันเล็กน้อย การปรับกระจกตาให้โค้งจากเดิม ทำให้การมองไกลไม่ชัดที่สุด แต่จะไม่รู้สึกงง เพราะสายตาสองข้างต่างกันมากเกินเหมือน Monovision  ในบางคนอาจใส่แว่นตาเพื่อมองไกลช่วยเมื่อจำเป็น อาทิ ตอนขับรถ ฯลฯ
  • ผู้ที่เคยทำเลสิกสายตาสั้นมาก่อน แต่มองใกล้ไม่ชัด สามารถทำ FemtoLASIK PRESBYOND ได้ หากความหนาของกระจกตาหนาเพียงพอ

เนื่องจากความเสื่อมของกล้ามเนื้อตาและเลนส์แก้วตาภายในยังคงเสื่อมไปตามอายุ ในขณะที่ FemtoLASIK PRESBYOND สามารถเข้าไปแก้ไขความโค้งบริเวณด้านนอกของกระจกตา จึงคงประสิทธิภาพการมองระยะใกล้ได้ 7 – 8 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตาของแต่ละคน

ข้อจำกัด FemtoLASIK PRESBYOND

โดยการรักษาด้วยวิธีนี้ แพทย์จะเป็นผู้ตรวจสภาพสายตาและให้คนไข้ได้ลองเลนส์ (trial lens) เพื่อให้คนไข้ได้ทราบก่อนว่าหลังจากทำเสร็จแล้วจะสามารถมองระยะต่าง ๆ ได้ในลักษณะใด แต่การรักษาแพทย์ก็จะให้การรักษาที่เหมาะกับสภาพดวงตา และชีวิตประจำวันของแต่ละคน

ถึงอย่างไรการทำ FemtoLASIK PRESBYOND ก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าดวงตาเป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมไปตามอายุ จะไม่สามารถแก้ไขเลนส์ให้อ่อนนุ่มและไม่สามารถแก้ไขกล้ามเนื้อตาที่อ่อนล้าไปแล้ว ให้กลับมาแข็งแรงดังเดิมได้ ดังนั้นจึงจะสามารถคงประสิทธิภาพในการมองเห็นระยะใกล้ได้ประมาณ 7 – 8 ปีเท่านั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตาแต่ละคน

ค่าใช้จ่าย FemtoLASIK PRESBYOND

ส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่าย ก็อยู่ในเรทราคาที่ค่อนข้างสูง แต่หากถามว่าการทำ FemtoLASIK PRESBYOND คุ้มไหม ก็คงตอบว่าคุ้มมากเพราะถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาสายยาวแบบหนัก ๆ และไม่ต้องการจะสวมแว่นสายตา ที่สำคัญยังเป็นการรักษาที่ไม่ต้องอาศัยประกันสุขภาพเพื่อพักฟื้นที่โรงพยาบาล เมื่อทำเสร็จก็สามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ทันที

[Total: 0 Average: 0]