มาทำความรู้จัก อาหารเฉพาะบุคคล

มาทำความรู้จัก อาหารเฉพาะบุคคล

อาหารเฉพาะบุคคล คือ อาหารที่ออกแบบให้เหมาะสมกับร่างกายของแต่ล่ะบุคคล โดยคำนึงจากการใช้ชีวิต สารอาหารและสุขภาพ เพื่อตอบรับกระแสรักสุขภาพยุคเมลิเนี่ยมและดูแลผู้สูงอายุแบบรายบุคคล

ปัจจุบันอาหารและยาจะถูกทำขึ้นเพื่อทุกคน เรียกว่า One fit all แต่ในอนาคตอันใกล้กำลังจะมีอาหาร (Personalize food) และยา (Precision medicine) เฉพาะบุคคล ซึ่งคือการนำ ยีนเฉพาะบุคคลมารวมกับสารอาหารเฉพาะบุคคล ซึ่งจะช่วยรักษาเฉพาะแต่ล่ะบุคคลนั้นๆ นำไปสู่การควบคุมสุขภาพให้ดี แข็งแรงในทุกช่วงวัย

เทรนด์ในอนาคตจากเรื่อง อาหาร (Personalize food) และยา (Precision medicine) เฉพาะบุคคลในอีก 25 ปีข้างหน้าจะมีการจัดอันดับพันธุกรรมของประชากรกว่าครึ่งโลกเพื่อสร้างบุคคลเพื่องานเฉพาะทางและกำจัดโรคทางพันธุกรรม ได้แก่

  • เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้
  • หุ่นยนต์ประจำบ้าน
  • เครื่องปริ้น 4 มิติ
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
  • จักรกลอัจฉริยะ

มาทำความรู้จัก อาหารเฉพาะบุคคล

อาหาร (Personalize food) คือ การนำยีน อายุ อาการแพ้และโรค รวมถึงสารอาหารเพิ่มเติมมาประสานรวมกัน

[Total: 1 Average: 4]

Leave a Reply