โรคหัวใจ: ความรุนแรงที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตแบบฉับพลัน

อาการ มะเร็งหัวใจ

 จากการศึกษาโรคหัวใจสามารถคร่าชีวิตคนทั่วโลกได้สูงถึง 12,000,000 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ความเครียด การสูบบุหรี่ หรือการมีโรคประจำตัวอื่นๆ ฉะนั้นครอบครัวใดที่มีบุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาว่ามีอาการใดที่เข้าข่าย อาการโรคหัวใจ หรือไม่ เพื่อที่จะได้หาแนวทางการรักษาอย่างทันท่วงที

โรคหัวใจ มีกี่ชนิด ? และอาการของโรคหัวใจแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร

       โรคหัวใจ หมายถึง โรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ เช่น การสูบบุหรี่ หรือการที่มีคอเลสเตอรอลในร่างกายสูงเกินไป ซึ่งอาการของโรคหัวใจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละชนิดของโรค

       ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั้น ได้แก่ คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นโรคหัวใจ หรือเรื่องเพศ มีงานวิจัยออกมาว่าเพศชายมีความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าเพศหญิง และผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

      โรคหัวใจสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

  1. โรคหลอดเลือดหัวใจ
  2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
  3. โรคลิ้นหัวใจ
  4. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  5. โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
  6. โรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ
  7. โรคหัวใจรูห์มาติค

อาการของผู้ป่วยโรคหัวใจแต่ละชนิด

      อาการของโรคหัวใจในผู้ป่วยแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นในส่วนของหัวใจและสาเหตุของการเกิดโรคที่แตกต่างกัน ดังนั้นวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจจึงเป็นเรื่องที่คนในครอบครัวต้องให้ความสำคัญเพื่อจะได้เลือกวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอาการของโรคหัวใจแต่ละชนิด ดังนี้

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลได้ หากท่านมีความกังวล และต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม แนะนำให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

     โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดนี้มักจะมีอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอก ร้าวไปถึงสันกราม แขน ลำคอ ท้อง หรือบริเวณหลัง และบางครั้งอาจมีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรงร่วมด้วย หรือหนักสุดอาจหมดสติไปเลยก็มี

     โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ผู้ป่วยมักมีอาการเหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่ทั่วท้อง และมีอาการมากขึ้นเมื่อต้องออกแรงหนักๆ และเมื่อภาวะโรคกล้ามเนื้อหัวใจมีระดับรุนแรงมากขึ้น จะทำให้มีอาการเหนื่อยแม้จะนั่งอยู่เฉยๆ รวมทั้งมีอาการบวมตามแขน ขา หนังตา ร่วมกับอาการอ่อนเพลียนอนราบไม่ได้ และตื่นขึ้นมาไอในตอนกลางคืน

    โรคลิ้นหัวใจ อาการของโรคจะขึ้นอยู่กับความผิดปกติของลิ้นหัวใจ ในกลุ่มที่มีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยอาจไม่แสดงอาการใดๆเลย หรืออาจได้ยินแค่เสียงผิดปกติเมื่อมีการไปตรวจร่างกายเท่านั้น แต่หากมีความผิดปกติของลิ้นหัวใจมากก็จะทำให้เหนื่อยง่าย และเกิดภาวะหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดได้

     โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ มีอาการผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจ อาจเต้นเร็วผิดปกติ ช้าผิดปกติ หรือเต้นไม่สม่ำเสมอ ทำให้รู้สึกใจสั่น แต่บางครั้งอาจแสดงอาการเหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก เวียนศีรษะ หรือคล้ายจะเป็นลมได้เช่นกัน

     โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคนี้เป็นโรคที่เกิดกับทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยอาจแสดงอาการทันทีเมื่อคลอดออกมา หรือมาแสดงอาการมากขึ้นในภายหลังจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ในกลุ่มที่อาการยังไม่รุนแรงมากอาจมีอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมต่างๆ แต่ในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงจะทำให้เลี้ยงไม่โต ทารกมีอาการเหนื่อยขณะให้นมหรือติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อย ๆ เป็นต้น

  โรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ ผู้ป่วยของโรคนี้จะมีไข้ และมักเป็นอาการไข้แบบเรื้อรัง มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า หัวใจเต้นผิดปกติ หายใจหอบเหนื่อย ไอเรื้อรังแห้งๆ ขาบวม รวมไปถึงมีผื่นหรือจุดขึ้นตามบริเวณผิวหนัง

    โรคหัวใจรูมาติก เป็นโรคที่มักเกิดขึ้นกับเด็ก และมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดบวมที่ข้อ และมีผื่นที่ลำตัว ในรายที่เป็นมากจะทำให้หัวใจวายและเสียชีวิตได้ ถ้ามีอาการอักเสบซ้ำ หลายๆ ครั้ง จะเกิดพังผืดขึ้นที่ลิ้นหัวใจจนเปิดไม่เต็มที่หรือปิดไม่สนิท ทำให้ลิ้นหัวใจตีบแคบลงหรือรั่วได้

[Total: 34 Average: 4.7]

2 thoughts on “โรคหัวใจ: ความรุนแรงที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตแบบฉับพลัน

Leave a Reply