สมิติเวชประเดิมต้นปี คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 (Thailand Best Employer Brand Awards 2022)

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล สุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 Thailand Best Employer Brand Awards 2022 จัดโดยสถาบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ World HRD Congress ได้ร่วมกับ Stars of the Industry Group เพื่อยกย่ององค์กรไทยที่ประสบความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการพัฒนาในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทำงานอย่างมีความสุข ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็น Agile Organization of Value โดยสมิติเวชมุ่งมั่นให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี ปรับตัวให้เท่าทันกับยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาการบริการที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง การใช้นวัตกรรมเพื่อตอบความสนองของผู้รับบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ส่งผลให้สมิติเวชได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

Samitivej Hospital in Bangkok, Thailand สมิติเวชประเดิมต้นปี คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 (Thailand Best Employer Brand Awards 2022) World HRD Congress ได้ร่วมกับ Stars of the Industry Group

โดยในปี 2021 ทางโรงพยาบาลสมิติเวชยังได้รับรางวัล ‘PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021′ อีกด้วย

แม้ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจด้านสุขภาพ (Healthcare) ในปีที่ผ่านมา จะเผชิญผลกระทบจากการระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) รวมไปถึงการ Disruption ของเทคโนโลยีไม่ได้น้อยไปกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่หากจะพูดถึงโรงพยาบาลที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายแบบนี้ โรงพยาบาลนั้นคือ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

และอีก 5 รางวัลจาก GlobalHealth Asia-Pacific Award 2021 ได้แก่

  1. Smart Hospital of the Year in the Asia-Pacific
  2. Best Hospital of the Year in Thailand
  3. Hospital COVID-19 Healthcare Service Provider of the Year in the Asia-Pacific
  4. Paediatric Cardiology Service Provider of the Year in the Asia-Pacific
  5. Gastroenterology Service Provider of the Year in the Asia-Pacific

สำหรับรางวัลในปีที่แล้วเป็นทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ได้ไป Thailand Best Employer Brand Awards 2021 – สาขา Thailand Best Employer Brand และสาขา Excellence in Training

[Total: 20 Average: 5]

One thought on “สมิติเวชประเดิมต้นปี คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 (Thailand Best Employer Brand Awards 2022)

Leave a Reply