โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มุ่งหน้าคว้า Thailand Influencer Awards 2021 รางวัลโรงพยาบาลที่สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยมในหมวด Health Care & Aesthetic Centers

6 อาชีพเสี่ยงโรคประสาทหูเสื่อม อาการ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สามารถคว้า Thailand Influencer Awards 2021 รางวัลโรงพยาบาลที่สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยมในหมวด Health Care & Aesthetic Centers

งาน Thailand Influencer Awards by Tellscore เป็นงานประกาศรางวัลสำหรับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด หรือ Influencer และแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศ ที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยม และโดดเด่นในช่องทางดิจิทัล จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรทัดฐานการสร้างคอนเทนต์ที่ดี และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ มีพลังในการสื่อสาร และมีสำนึกในสังคมให้แก่วงการสื่อสาร และโฆษณา รวมถึงเล็งเห็นคุณค่าของผลงาน และความตั้งใจ เพื่อผลักดัน และสนับสนุนให้กลุ่ม Influencer มีกำลังใจที่จะพัฒนาผลงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อไป

โดยในปีนี้ งาน Thailand Influencer Awards 2021 by Tellscore จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ภายใต้คอนเซปต์ “The Real Player” ภายในงาน จะได้พบกับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์คุณภาพ, สื่อมวลชน และนักข่าว, แบรนด์ และเอเจนซี่โฆษณา รวมถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการการตลาด และสื่อดิจิทัล
วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. เฟ้นหาคนคุณภาพ (Recognize Talents) ที่สามารถทำหน้าที่ส่งแรงกระเพื่อมทางความคิดได้ดี มีพลัง วัดผลได้ เป็นที่ยอมรับในสังคม
 2. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน (Social Conscience) การสร้างคอนเทนต์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีสำนึกที่ดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นตัวอย่างให้แก่วงการการสื่อสารได้
 3. สร้างสังคมอินฟลูเอนเซอร์ (Community Building) ให้เป็นเครือข่ายสังคมที่รวมเอาคนคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางการแชร์ประสบการณ์การด้านการสื่อสารในมุมมองต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

สำหรับผู้จัดงานอย่าง Tellscore คือผู้นำด้าน Influencer Platform แห่งแรกในประเทศไทย ที่นำเอาเทคโนโลยี AI/ML (Artificial Intelligence / Machine Learning) มาใช้เฟ้นหา Influencer คุณภาพที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบโจทย์การตลาด และการสื่อสารของแบรนด์ ให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการรับรู้ การมีส่วนร่วมในแคมเปญ รวมถึงการสร้างยอดขาย Tellscore ดำเนินธุรกิจมากว่า 4 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ Real Content, Real People, Real Time ปัจจุบันให้บริการกับนักการตลาด, เอเจนซี่ และเจ้าของธุรกิจในประเทศไทย และขยายสาขาไปยังประเทศอินโดนีเซีย มี Influencer ในระบบมากกว่า 65,000 คน ทั้ง Micro Influencer, Medium Influencer และ Macro Influencer ครอบคลุม 12 ประเภทความถนัด เพื่อถ่ายทอดความตั้งใจของนักการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง

นอกจากนั้น เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินรางวัล เรายังเน้นวัดผลในหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น การตัดสินที่ไม่ได้วัดผลกันแค่ในเชิงปริมาณ เช่นยอดผู้ติดตาม (Follower) หรือตัวเลขการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับแฟนๆ (Engagement) แต่ยังให้ความสำคัญกับการวัดผลในเชิงคุณภาพ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ มุมมองการนำเสนอ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้อินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลของเรา และสามารถต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ได้เช่นกัน โดยแบ่งเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

 1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Aspect & Format) – 25%
 2. การลำดับเรื่อง (Storytelling Aspect) – 20%
 3. ข้อมูลด้านผลลัพธ์ เชิงปริมาณและคุณภาพ ในรูปแบบสถิติตัวเลข เช่น การรับรู้, การมีปฏิสัมพันธ์ (Impact, Results, and Performance eg. Reach, Engagement) – 20%
 4. มุมมองด้านตัวตน บุคลิก ที่แสดงถึงศักยภาพในการเติบโต (Personal Branding Aspects that Display Growth) – 20%
 5. มุมมองด้านสำนึกที่ดีต่อผู้ฟัง สังคม สิ่งแวดล้อม (Social Conscience Aspects) – 15%

เหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ Thailand Influencer Awards 2021

นอกจากคะแนนโหวตแล้ว ยังมีเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอินฟลูเอนเซอร์ การตลาดดิจิทัล รวมทั้งผู้บริหารแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้ด้วย อาทิ คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), คุณภารุจ ดาวราย อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล และ MD Digitas, คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Co-Founder & CTO, Pantip, คุณสิริประภา วีระไชยสิงห์ Campaign and Content Operations Lead, Tiktok (Thailand), คุณชาญวุฒิ ลือชัยสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด LINE (Thailand), คุณจิรัฐติกาล สุทธิวรรณารัตน์ Director of Content, Twitch Live Streaming Platform, คุณณัฐชนน มหาอิทธิดล Director, The MATTER, คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ CEO, Marketing Oops!, คุณณัฐพล ม่วงทำ ผู้ก่อตั้ง การตลาดวันละตอน, คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ CEO & Founder Beartai, คุณพงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้ก่อตั้ง AdAddict, คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม ผู้จัดงาน Creative Talk และ CEO rgb72, คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ ผู้จัดงาน iCreator และ MD The Zero Publishing, คุณนภัสสร บุรณศิริ ผู้ก่อตั้ง โมเมพาเพลิน, คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้บริหารสายงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์, คุณวิยะดา ศรีนาคนันทน์ Country Leader & General Counsel, 3M (Thailand), คุณสมฤดี บุญให้เจริญ Head of Communication & Marketing Services, Nestlé (Thailand)

ประกาศผู้ได้รับรางวัล Thailand Influencer Awards 2021

 1. Best Beauty Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Beauty: Srichand Selene
 2. Best Mom & Baby Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Mom & Baby: Nestle
 3. Best Food & Beverage Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Food & Beverage: Lay Max
 4. Best Restaurant Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Restaurant: KFC
 5. Best Health Care & Aesthetic Center Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Health Care & Aesthetic Centers: Bumrungrad
 6. Best Consumer Electronics & Devices Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Electronics & Devices: Dyson
 7. Best Home Solution Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Home Solution: Schneider Electric
 8. Best Financial & Investment Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Financial & Investment: True Money Wallet
 9. Best Retail Store & Shopping Mall Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Retail Store & Shopping Mall: Makro
 10. Best Mobile Network & Data Service Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Mobile Network & Data Service: AIS
 11. Best Delivery & Logistics Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Delivery & Logistics: Food panda
 12. Best Energy Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Energy: ERC Power Fund
 13. Best Social Change Maker Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Social Change Maker: สสส
 14. Best Green Change Maker Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Green Change Maker: Greenery.org

โดยก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังกวาดรางวัลด้าน Social Media มาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น Thailand Zocial Awards 2021, YouTube Works Awards 2021 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย หรือ Thailand Mike Awards ที่แสดงให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม

[Total: 2 Average: 5]

2 thoughts on “โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มุ่งหน้าคว้า Thailand Influencer Awards 2021 รางวัลโรงพยาบาลที่สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยมในหมวด Health Care & Aesthetic Centers

Leave a Reply