Rattinan Medical Center รุก Anti- Ageing จับมือ ‘Medeze Group’ ผุดบริการเก็บ-แช่แข็งสเต็มเซลล์

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเสื่อมหรือความชราเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก หากแต่เราสามารถชะลอความเสื่อมหรือยืดอายุความชร続きを読む “Rattinan Medical Center รุก Anti- Ageing จับมือ ‘Medeze Group’ ผุดบริการเก็บ-แช่แข็งสเต็มเซลล์”

Teeraphol Ambhai เจ้าของรางวัล Most Influential MarTech Leader Thailand 2023 ด้าน Healthcare คนแรกของไทย

รางวัลครั้งแรกที่มีสาขา Most Influential MarTech Leader Thailand มอบโดยทาง International Business Magazine (In続きを読む “Teeraphol Ambhai เจ้าของรางวัล Most Influential MarTech Leader Thailand 2023 ด้าน Healthcare คนแรกของไทย”

英国の医療技術戦略の中心にあるイノベーション

英国保健社会福祉省は最近、革新的な技術へのアクセスを促進するための政府初の医療技術戦略を発表しました。 戦略文書では、患者が国民保健サービス (NHS) を通じて技術にアクセスし、診断、治療、およびケアの提供を加速させ、続きを読む “英国の医療技術戦略の中心にあるイノベーション”

Rattinan Medical Center ย้ำความสำเร็จกว่า 2 ทศวรรษ มุ่งเปิด Wellness Destination แห่งใหม่ ลุยตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ชูวิสัยทัศน์อันมุ่งมั่น ยกระดับสู่โรงพยาบาลนวัตกรรมเพื่อความงามและการรักษาระดับสากล ผนึก FICO เปิด Wellness De続きを読む “Rattinan Medical Center ย้ำความสำเร็จกว่า 2 ทศวรรษ มุ่งเปิด Wellness Destination แห่งใหม่ ลุยตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์”

研究者が喫煙者の禁煙を助ける「スマートネックレス」を開発

米国の研究者は、喫煙者の習慣を追跡する「スマート ネックレス」を開発し、禁煙を支援する「ナッジ」を提供することさえできます。 スモークモンと呼ばれるこのネックレスは、ビジュアルを使用せずに温度センサーから熱の特徴を捉え、続きを読む “研究者が喫煙者の禁煙を助ける「スマートネックレス」を開発”

怒りの管理: 怒りを鎮めるための 10 のヒント

気性を抑えるのは難しい場合があります。怒りをコントロールするために、タイムアウトを取ることから「I」ステートメントの使用まで、簡単な怒り管理のヒントを使用してください。 誰かがあなたの交通を遮断したとき、あなたは発煙しま続きを読む “怒りの管理: 怒りを鎮めるための 10 のヒント”

心を変えて成長する

これらの成長マインドセットの戦術は、挫折からの回復を早め、批判を受け入れる能力を向上させるのに役立ちます。 自分自身についての考え方や考え方を変えることはできますか? それとも、考えを変えるだけで気分が良くなり続きを読む “心を変えて成長する”

無視してはいけない7つの兆候と症状

重要な徴候や症状 (原因不明の体重減少から突然の閃光まで) に注意して、いつ医療処置が必要かを判断してください。 胸の痛み、突然の視力や発語の喪失、および重度の胃の痛みは、直ちに医師の診察を受ける必要があります。しかし、続きを読む “無視してはいけない7つの兆候と症状”

アン・ハサウェイはあらゆる投資でフードテック分野に参入

アン・ハサウェイはフードテック企業のエブリィに投資しており、俳優としては初の B2B 投資となっています。 EVERY は、世界初のアニマルフリーのペプシンや卵タンパク質など、環境への影響が少ないアニマルフリーのタンパク続きを読む “アン・ハサウェイはあらゆる投資でフードテック分野に参入”

スマートホスピタルは、ヘルスケアの次の時代を切り開く鍵です

医療における新たなブレークスルーにより、革新的な技術がより効率的に医薬品を発見し、医療画像をより迅速に分析し、手術をより安全かつ正確にすることが可能になっています。 これらの技術が進歩するにつれて、ヘルスケアの未来に対す続きを読む “スマートホスピタルは、ヘルスケアの次の時代を切り開く鍵です”

แชทบอทด้านสุขภาพจิตได้รับสถานะอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นครั้งแรกในโลก

แชทบอท AI ที่สามารถทำนายความผิดปกติของสุขภาพจิตด้วยความแม่นยำ 93 เปอร์เซ็นต์ ได้กลายเป็นเครื่องแรกในโลกที่ได้ร続きを読む “แชทบอทด้านสุขภาพจิตได้รับสถานะอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นครั้งแรกในโลก”

THCa体験を最大限に活用する方法

THCaは、人々がこの大麻成分の治療上の利点にさらされるにつれて、大麻業界全体で人気を集めています. それは生きている新鮮な大麻植物から得られ、関節炎、激しい吐き気、痛み、不眠症などの状態を管理するのに役立ちま続きを読む “THCa体験を最大限に活用する方法”

初めて文書化された失読症の歴史

研究者たちは、失読症がどのように認識されるようになったかについての最初の詳細な歴史を共有しました. 世界中で 10 人に 1 人が失読症を患っていると推定されていますが、失読症がどのようにして専門的な診断を必要とする認識続きを読む “初めて文書化された失読症の歴史”

「Dr.Amp」ことタヌポン博士が、MFUによるAAMの特別講義、バッチ1に参加しました。

BDMS Wellness Clinicの最高経営責任者であるDr. Tanupol Wirunhakarun (Dr. Amp) は、コース「Anti-Aging and Wellness Managemen続きを読む “「Dr.Amp」ことタヌポン博士が、MFUによるAAMの特別講義、バッチ1に参加しました。”