Rattinan Medical Center รุก Anti- Ageing จับมือ ‘Medeze Group’ ผุดบริการเก็บ-แช่แข็งสเต็มเซลล์

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเสื่อมหรือความชราเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก หากแต่เราสามารถชะลอความเสื่อมหรือยืดอายุความชราให้นานขึ้นได้ ด้วยศาสตร์ใหม่แห่งการรักษาสุขภาพจากภายในที่เรียกว่าเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging medicine) ที่วิเคราะห์ลงลึกไปถึงระดับพันธุกรรม การทำงานของเซลล์ต่างๆ ของอวัยวะภายในร่างกายของคนเรา เป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคและชะลอความเสื่อมของร่างกาย ดังนั้นแล้วเวชศาสตร์ชะลอวัย จึงเป็นเทรนด์การดูแลสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ขนาดตลาดการชะลอวัยทั่วโลกมีอัตราการเติบโตสูง ล่าสุดในปี 2565 มูลค่าตลาดทั่วโลกสูงถึง 67.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.34 ล้านล้านบาท และมีการคาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา 5 ปี หรือในปี 2571 ตลาดนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 98.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3.43 ล้านล้านบาท พญ. รัตตินันท์ ตรีรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ กล่าวว่า เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการแพทย์แบบผสมผสาน ด้วยเทคโนโลยีการตรวจในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ทำให้ทราบถึงโอกาสและสาเหตุแท้จริงที่จะทำให้เกิดโรคได้ ช่วยชะลอโรคภัยที่มาพร้อมความเสื่อมของร่างกาย เพื่อให้ผู้คนมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น พญ. รัตตินันท์ กล่าวถึงแนวทางการดูแลสุขภาพของรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ว่า “เรามุ่งเน้นการรักษาแบบป้องกัน ฟื้นฟู“Rattinan Medical Center รุก Anti- Ageing จับมือ ‘Medeze Group’ ผุดบริการเก็บ-แช่แข็งสเต็มเซลล์” 계속 읽기

Teeraphol Ambhai เจ้าของรางวัล Most Influential MarTech Leader Thailand 2023 ด้าน Healthcare คนแรกของไทย

รางวัลครั้งแรกที่มีสาขา Most Influential MarTech Leader Thailand มอบโดยทาง International Business Magazine (Intlbm) นิตยสารชั้นนำสายธุรกิจและการเงิน จากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งดำเนินการคัดเลือกองค์กรธุรกิจชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก ที่มีผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของรางวัล  ได้รับเลือกให้ Teeraphol Ambhai (ธีรพล อำไพ) ได้รับรางวัลเป็นของแรกสุดในสาขาบุคคลของรางวัลประจำปี 2023 จากผลงานอันโดดเด่นด้าน MarTech ของ HealthCare Teeraphol Ambhai (ธีรพล อำไพ) คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มี Passion ในการทำ SEO มานานกว่า 12 ปี หนึ่งในผู้สร้างความสำเร็จผ่านการให้คำปรึกษาขององค์กรมากกว่า 33 แห่งผ่าน 22 ประเภทธุรกิจ (ส่วนใหญ่เป็น SME และ Startup เพื่อจุดประสงค์ในการยกระดับของธุรกิจเหล่านี้ให้มีความเข้าใจในด้าน SEO และนำไปใช้ได้จริง) ปัจจุบัน Teeraphol Ambhai“Teeraphol Ambhai เจ้าของรางวัล Most Influential MarTech Leader Thailand 2023 ด้าน Healthcare คนแรกของไทย” 계속 읽기

영국 의료기술 전략의 중심에 있는 혁신

영국 보건사회복지부는 최근 혁신적인 기술에 대한 접근을 가속화하기 위한 정부 최초의 의료 기술 전략을 발표했습니다. 이 전략 문서는 환자가 NHS(National Health Service)를 통해 기술에 액세스하여 진단, 치료 및 치료 제공을 가속화하고 임상의의 시간을 절약할 수 있도록 취해야 할 단계를 식별합니다. 이 전략은 올바른 제품을 올바른 가격과 올바른 장소에서 사용할 수 있도록 보장하는 것을 목표로 COVID-19“영국 의료기술 전략의 중심에 있는 혁신” 계속 읽기

Rattinan Medical Center ย้ำความสำเร็จกว่า 2 ทศวรรษ มุ่งเปิด Wellness Destination แห่งใหม่ ลุยตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ชูวิสัยทัศน์อันมุ่งมั่น ยกระดับสู่โรงพยาบาลนวัตกรรมเพื่อความงามและการรักษาระดับสากล ผนึก FICO เปิด Wellness Destination แห่งใหม่ ลุยตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ศูนย์การแพทย์ด้านความงามที่มีความเชี่ยวชาญการรักษาและมีชื่อเสียงระดับเอเชียแปซิฟิกของไทย ผนึกความร่วมมือกับ ฟิโก้ กรุ๊ป หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาและการแถลงข่าวร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ Town Hall Sukhumvit 49 เปิดตัว Rattinan Medical Center ยกระดับสู่โรงพยาบาลนวัตกรรมความงามและการรักษาแบบครบวงจรที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ตั้งเป้าเป็น One Stop Service Wellness Destination แห่งใหม่ย่านใจกลางกรุงบนถนนสุขุมวิท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จและจะเปิดให้บริการได้ในปีพ.ศ. 2567 พญ. รัตตินันท์ ตรีรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปี ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ ‘รัตตินันท์ คลินิก’ ในปี พ.ศ. 2542  รัตตินันท์คลินิกมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อให้ทันยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา สั่งสมความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมด้วยผลลัพธ์การรักษาที่โดดเด่นจนกลายเป็น“Rattinan Medical Center ย้ำความสำเร็จกว่า 2 ทศวรรษ มุ่งเปิด Wellness Destination แห่งใหม่ ลุยตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์” 계속 읽기

연구진, 금연 돕는 ‘스마트 목걸이’ 개발

미국의 연구원들은 흡연자의 습관을 추적하고 금연에 도움이 되는 ‘넛지’까지 제공할 수 있는 ‘스마트 목걸이’를 개발했습니다. 스모크몬(Smokemon)이라고 불리는 이 목걸이는 시각을 사용하지 않고 열 센서에서 열 신호를 캡처하여 흡연자의 프라이버시를 유지하는 데 도움을 줍니다. Northwestern University Feinberg School of Medicine의 예방 의학 부교수인 수석 연구원 Nabil Alshurafa는 다음과 같이 말했습니다. “이것은 사람이 하루에 피우는 담배의 양을“연구진, 금연 돕는 ‘스마트 목걸이’ 개발” 계속 읽기

분노 관리: 화를 다스리는 10가지 요령

화를 참는 것은 어려울 수 있습니다. 시간 초과에서 “나” 진술 사용에 이르기까지 간단한 분노 관리 요령을 사용하여 통제력을 유지하십시오. 누군가 교통 체증에서 끼어들면 화를 내나요? 자녀가 협조를 거부하면 혈압이 치솟습니까? 분노는 흔하고 건강한 감정입니다. 하지만 긍정적인 방식으로 대처하는 것이 중요합니다. 통제되지 않은 분노는 건강과 관계 모두에 악영향을 미칠 수 있습니다. 분노를 통제할 준비가 되셨습니까? 다음 10가지 분노 관리 요령을 고려하여 시작하십시오.“분노 관리: 화를 다스리는 10가지 요령” 계속 읽기

성장을 위해 생각을 바꿔라

이러한 성장 사고 방식 전술은 좌절에서 더 빨리 회복하고 비판을 받아들이는 능력을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다. 자신과 마음가짐에 대해 생각하는 방식을 바꿀 수 있습니까? 아니면 생각을 바꾸는 것만으로도 기분이 나아질까요? 알고 보니…네. 당신의 두뇌는 유연하고 지속적으로 조정됩니다. 이것은 (고맙게도) 평생 학습하고 적응할 수 있는 능력을 제공합니다. 그러나 때때로 당신의 생각 패턴이 당신을 이기게 됩니다. 고정된 사고방식 일생“성장을 위해 생각을 바꿔라” 계속 읽기

무시해서는 안 되는 7가지 징후 및 증상

중요한 징후와 증상(설명할 수 없는 체중 감소에서 갑작스런 빛 번쩍임까지)을 관찰하여 치료가 필요한 시기를 파악하십시오. 흉통, 갑작스러운 시력 또는 언어 상실, 심한 복통은 즉각적인 치료가 필요합니다. 하지만 증상이 경미하다면 어떨까요? 언제 치료를 받아야 하는지 알기 어려울 수 있습니다. 다음은 주의해야 할 7가지 증상입니다. 1. 설명할 수 없는 체중 감소 체중 감량을 시도하지 않고 체중을 줄이는 것은 건강 문제의“무시해서는 안 되는 7가지 징후 및 증상” 계속 읽기

Anne Hathaway는 모든 투자로 푸드테크 공간에 진출합니다.

앤 해서웨이가 푸드테크 기업 에브리(EVERY)에 투자하며 배우로서는 첫 B2B 투자를 기록했다. EVERY는 세계 최초의 무동물성 펩신 및 계란 단백질을 포함하여 환경에 미치는 영향이 적은 동물성 프리 단백질을 만듭니다. 이 회사는 ‘비동물성 단백질 로의 세계적 전환을 가속화 ‘하는 것을 목표로 합니다. 해서웨이는 이렇게 말했다. “우리 식품 시스템을 변화시켜야 할 필요성이 그 어느 때보다 명확하고 시급합니다. “퍼즐의 중요한 조각은“Anne Hathaway는 모든 투자로 푸드테크 공간에 진출합니다.” 계속 읽기

스마트 병원은 의료의 다음 시대를 여는 열쇠입니다

의학의 새로운 돌파구는 약물을 보다 효율적으로 발견하고, 의료 이미지를 더 빠르게 분석하고, 수술을 보다 안전하고 정확하게 만드는 혁신적인 기술을 가능하게 합니다. 이러한 기술이 발전함에 따라 의료의 미래에 대한 우리의 공동 비전은 현실에 가까워지고 있습니다. 그러나 우리는 아직 거기에 있지 않습니다. 이 비전을 전달하고 의료의 다음 시대를 열기 위해서는 필요 또는 제공자, 임상의 및 환자를 충족하는“스마트 병원은 의료의 다음 시대를 여는 열쇠입니다” 계속 읽기

정신건강 챗봇, 세계 최초 의료기기 지위 획득

93%의 정확도로 정신 건강 장애를 예측할 수 있는 AI 챗봇이 세계 최초로 Class IIa UKCA 의료 기기 인증을 획득했습니다. 이 인증은 Limbic Access의 임상 효과, 안전 및 위험 관리를 확립합니다. 또한 이 도구를 심리 치료 경로에 안전하게 통합하여 환자의 자기 추천을 지원하고 과도한 임상의를 지원하고 환자 결과를 개선하는 데 상당한 효율성을 높일 수 있음을 확인합니다.“정신건강 챗봇, 세계 최초 의료기기 지위 획득” 계속 읽기

THCa 경험을 최대한 활용하는 방법

THCa는 사람들이 이 대마초 성분의 치료 효과에 노출되면서 대마초 산업 전반에서 인기를 얻고 있습니다. 그것은 살아있는 신선한 대마초 식물에서 얻어지며 관절염, 심한 메스꺼움, 통증, 불면증 등과 같은 상태를 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 흥미롭게도 이것은 THC와 같은 사용자에게 정신 활성 효과가 없습니다. 그러나 사람들은 종종 THCa를 THC로 착각합니다. 둘 다 복용했을 때 동일한 치유력을 갖기 때문에 이것은 꽤“THCa 경험을 최대한 활용하는 방법” 계속 읽기

처음으로 기록된 난독증의 역사

연구자들은 난독증이 어떻게 인식되었는지에 대한 최초의 상세한 역사를 공유했습니다. 전 세계적으로 10명 중 1명이 난독증을 앓고 있는 것으로 추정되지만, 그것이 어떻게 전문적인 진단이 필요한 상태가 되었는지에 대한 뒷이야기는 지금까지 완전히 알려지지 않았습니다. 거의 140년 전에 ‘난독증’이라는 용어가 만들어진 이후 처음으로 연구원들은 많은 사람들이 인정하기를 거부하거나 실패한 상태로 어려움을 겪고 있는 자녀를 위해 투쟁을 이끈 사람들의“처음으로 기록된 난독증의 역사” 계속 읽기

“Dr. Amp” Dr. Tanupon, MFU의 AAM 특강 참가, Batch 1

BDMS Wellness Clinic의 CEO인 Dr. Tanupol Wirunhakarun(Dr. Amp)  이 “Mae Fah Luang 대학의 노화 방지 및 건강 관리” 1번 과정의 강사로 선정되었습니다(AAM by MFU, 1세대). 건강이 부를 가져온다는 주제에 대해 좋은 건강은 부와 성공을 가져올 것입니다. Kan Wongsupasawat 박사 와 함께  항노화재생의학대학원장 Mae Fah Luang University,  Tharida Kewsuwan  , BDMS Wellness Clinic의 마케팅 이사 및 관리팀은 최근 방콕 Surawong의 Montien Hotel에서 강의에““Dr. Amp” Dr. Tanupon, MFU의 AAM 특강 참가, Batch 1″ 계속 읽기

2023 의료 분야 BIG 혁신상

 Business Intelligence Group은 오늘 2023 BIG Innovation Awards 의 리더 및 수상자로 11명의 임원, 55개 회사 및 91개 제품을 선정 했습니다. 창의적인 방식으로 생명을 불어 넣었습니다. 비즈니스 인텔리전스 그룹의 최고 채용 책임자인 Maria Jimenez는 “혁신은 많은 조직의 원동력입니다. 우리의 세계와 문화가 계속 진화함에 따라” “올해 BIG 혁신상을 이들 임원, 회사 및 제품에 수여하게 되어 영광입니다.” 전 세계의 조직이 BIG“2023 의료 분야 BIG 혁신상” 계속 읽기