โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล: 4 ฤดูแห่งความเศร้า

ปวดหลัง

โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล (Seasonal Affective Disorder :SAD) คือ โรคซึมเศร้าประเภทหนึ่งที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล โรคซึมเศร้าตามฤดูกาลมักเริ่มต้นและสิ้นสุดในเวลาเดียวกันของทุกปี โดยทั่วไปผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลมักเกิดอาการเมื่อเริ่มต้น และมีอาการต่อเนื่องไปจนถึงฤดูหนาว ในช่วงนี้จะรู้สึกไม่มีความกระตือรือร้น และมักจะรู้สึกไม่สบายตัวได้ บ่อยครั้งที่โรคซึมเศร้าตามฤดูกาลจะเกิดอาการในช่วงฤดูใบไม้ผลิ หรือต้นฤดูร้อน

โรคซึมเศร้าตามฤดูกาลในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว

อาการเฉพาะของโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลที่ปรากฎอาการในฤดูหนาว บางครั้งอาจเรียกว่าภาวะซึมเศร้าในฤดูหนาว มีอาการรวมถึง:

โรคซึมเศร้าตามฤดูกาลในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน

อาการเฉพาะของโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลที่ปรากฎอาการในฤดูร้อน บางครั้งเรียกว่าภาวะซึมเศร้าในช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีอาการรวมถึง:

ภาวะแทรกซ้อนโรคซึมเศร้าตามฤดูกาล

หากสังเกตสัญญาณและอาการของโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลให้ดีจะพบว่าโรคนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับภาวะซึมเศร้าประเภทอื่น ๆ โดยโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลอาจแย่ลง และนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ได้ หากไม่รีบทำการรักษา ซึ่งภาวะแทรกซ้อนนั้นรวมถึง:

  • แยกตัวจากสังคม
  • ปัญหาในการเรียนรู้หรือทำงาน
  • การใช้สารเสพติดให้โทษ
  • ความผิดปกติของสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ เช่น ความวิตกกังวล หรือความอยากอาหารที่ผิดปกติ
  • ความคิดหรือพฤติกรรมอยากฆ่าตัวตาย

การรักษาสามารถช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากถ้าโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลได้รับการวินิจฉัย และรักษาก่อนที่อาการจะแย่ลง

[Total: 3 Average: 4.7]

Leave a Reply