ภาวะไตบวมน้ำ

ภาวะไตบวมน้ำ คือ ภาวะที่ไตเกิดการขยายของโครงสร้างภายในไตจึง ทำให้เห็นว่ามีน้ำไปสะสมอยู่ในไต (hydronephrosis) ทำให้ปัสสาวะไม่สามารถขับออกมาจากกรวยไตหรือท่อไตได้ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของกรวยไตและท่อไตภาวะไตบวมน้ำถ้าทิ้งไว้นานๆจะทำให้เนื้อไตถูกทำลาย การทำงานของไตเสื่อมลง สุดท้ายก็จะกลายเป็นไตวายเรื้อรัง

สาเหตุ ภาวะไตบวมน้ำ

สาเหตุหลักๆ ของภาวะไตบวม คือ เกิดจากมีการอุดตันเกิดขึ้น เช่น

  • นิ่วในไต นิ่วในท่อทางเดินปัสสาวะ
  • การตีบแคบของท่อปัสสาวะ
  • ก้อนเนื้อที่มากดเบียดท่อปัสสาวะ
  • โรคต่อมลูกหมาก
  • ความผิดปกติของโครงสร้างที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง

อาการ ภาวะไตบวมน้ำ

ในกรณีที่เกิดจากนิ่วท่อไตก็จะทำให้ปวดท้องแบบบีบๆ (colicky pain) คลื่นไส้ อาเจียน อาจจะมีไข้ร่วมด้วย ถ้ามีการอุดกั้นที่ท่อไตทั้ง 2 ข้าง จะทำให้ปัสสาวะน้อยลง (oliguria/anuria)

  1. ปวดรุนแรงในบริเวณเอวบนมือข้างหนึ่งคล้ายอาการปวดจุกเสียดไต
  2. อาการคลื่นไส้ อาเจียน
  3. อุณหภูมิร่างกายเปลียนแปลง
  4. ความดันโลหิตสูง
  5. จำนวนปัสสาวะอย่างเห็นได้ชัดจะลดลง

การรักษา ภาวะไตบวมน้ำ

ได้รับการทำ Left PCN
ได้ทำการผ่าตัดนิ่วในท่อไตโดยวิธีส่องกล้อง :Left URSL


[Total: 6 Average: 5]