โรคถุงน้ำในไต

โรคถุงน้ำในไต เรียกว่า Polycystic Kidney Disease เรียกย่อว่า PKD คือ ภาวะที่มีถุงน้ำหลายถุงเรียกว่าcysts เกิดขึ้นในไต ทำให้ไตมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าปกติ ถุงน้ำเหล่านี้ทำให้ไตทำงานได้น้อยลงเมื่อ ไตทำงาน ได้ลดลงส่งผลเสียต่อร่างกายเกิดโรคความดันโลหิตสูง ไตอาจติดเชื้อได้ง่ายและไตวายเรื้อรังจน ถึงไตหยุดทำงานถาวร นอกจากปัญหาที่ไตแล้ว PKD ยังทำให้เกิดถุงน้ำที่อื่นได้ด้วยเช่น ตับ ตับอ่อน รังไข่ อัณฑะ และเกิดหลอดเลือดสมองโป่งพองได้ด้วย โรคถุงน้ำ ในไตส่วนใหญ่เป็นโรคที่สามารถถ่าย ทอดทางพันธุกรรม

สาเหตุ โรคถุงน้ำในไต

เป็นโรคที่ส่งผ่านทางพันธุกรรมได้ทั้งแบบ autosomal dominant และ autosomal recessive ซึ่ง90%เกิดในคนอายุ 30-40ปี

อาการ โรคถุงน้ำในไต

ถุงน้ำในไตมักไม่มีอาการหรือสิ่งบ่งชี้ อาการถุงน้ำในไตอาจไม่สามารถเห็นได้ชัดเจน หากถุงน้ำในไตไม่อุดกั้น และไม่ส่งผลต่อการทำงานของไต อย่างไรก็ดี ในผู้ป่วยอายุน้อย ถุงน้ำในไตสามารถลดการทำงานของไตให้ต่ำกว่าปกติได้

ผู้คนส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ หากมีอาการจะพบว่ามีระดับความรุนแรงแล้ว อาการเริ่มต้นพบการติดเชื้อที่ไตและความดันสูง อาการจะมากขึ้นเมื่อถุงน้ำขยายขนาดขึ้น ทำให้ปวดหลังและปวดเอว มีอ่อนเพลีย เหนื่อย บวม โดยเฉกพาะข้อเท้าและตา หายใจเร็วถี่ และคันผิวหนัง ถุงน้ำไตแบบ Autosomal dominant มีปัสสาวะเป็นเลือดและนิ่วในไตได้  ถุงน้ำที่ตับและตับอ่อน ลิ้นหัวใจผิดปกติ นิ่วในไต หลอดเลือดสมองโป่งพอง ผนังลำไส้มีถุงซึ่งโรคเหล่านี้พบได้บ่อยในผู้ป่วยถุงน้ำในไต

อาการที่พบได้ทั่วไปในผู้ป่วยถุงน้ำในไตคืออาการที่สัมพันธ์กับอาการถุงน้ำแตก (ภาวะเลือดออก) ปัสสาวะเป็นเลือด (hematuria) อาการปวด มีก้อนในท้องหรือติดเชื้อ และความดันโลหิตสูง

  • ถุงน้ำถุงเดียวแตกทำให้ปัสสาวะเป็นเลือด และ/หรือ มีอาการปวดเรื้อรัง
  • ถุงน้ำในไตติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการติดเชื้อ
  • การประคบโดยรอบถุงน้ำในไตอาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูง

อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่างๆ โปรดปรึกษาแพทย์

การรักษา โรคถุงน้ำในไต

แพทย์รักษา PKD ตามอาการที่พบ ตัวอย่างเช่น

  • รักษาความดันโลหิตสูง ด้วยการปรับการดำรงชีวิต การทานอาหาร และการใช้ยาลดความดัน การรักษาความดันโลหิตสูงสามารถช่วยยืดระยะเวลาให้ไตทำงานได้ดีนานขึ้น
  • รักษาการติดเชื้อในไตด้วยยาปฏิชีวนะ
  • รักษาอาการปวดท้องจากไตด้วยยาลดอาการปวด
  • การผ่าตัดรักษาหลอดเลือดในสมองโป่งพอง
  • การผ่าตัดรักษาไส้เลื่อนที่ผนังหน้าท้อง

การรักษาในไตวายระยะสุดท้าย — ถ้าไตหยุดทำงานถาวร ผู้ป่วยต้องการเครื่องไตเทียม ปกติไตทำหน้าที่ สร้างปัสสาวะเพื่อขจัดของเสีย เกลือแร่ และน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย มีการรักษาสองแนวทางในผู้ ป่วยไตวายระยะสุดท้าย

การฟอกเลือด –เรียกว่า Hemodialysis ระหว่างทำเครื่องจะดึงของเสีย เกลือแร่และน้ำส่วนเกินจากเลือด ผู้ป่วยจะต้อง ต่อเส้นเลือดกับเครื่องฟอก 2-3 ชั่วโมงอย่างน้อย 2-3ครั้งต่อสัปดาห์ และต้องทำไปตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะได้รับการ เปลี่ยนไต

การผ่าตัดเปลี่ยนไต — แพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนไตใหม่ให้ ปกติคนเราใช้ไตปกติเพียงข้างเดียวก็พอ ไตใหม่จะทำหน้าที่แทนไตที่เป็นโรคต่อไป

[Total: 2 Average: 4.5]