โรคสมอง

สมองเป็นหนึ่งในอวัยวะมหัศจรรย์ มีความสลับซับซ้อนในการทำงาน เซลล์สมองมีความจำเพาะและเปราะบาง มีมากมายเป็นพันๆล้านเซลล์ สมองทำให้เรามีความสามารถที่จะพูด คิด แก้ปัญหา จำ สั่งการการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ การหายใจ ทำหน้าที่แทบทุกอย่างที่คนเราทำ การดูแลรักษาให้สมองทำงานเป็นปกติ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ในสหรัฐอเมริกา มีรายงานโรคทางสมองเรียงตามลำดับจากพบบ่อยที่สุด ไปจนถึงที่พบได้น้อยที่สุดใน 8 ลำดับ คือ

 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคอัลไซเมอร์
 • อุบัติเหตุทางสมอง
 • โรคลมชัก
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (โรคเอมเอส)
 • สมองเสื่อมจากโรคเอดส์
 • และโรคเนื้องอกสมอง

โรคที่เกี่ยวข้องกับ โรคสมอง

 1. สมองขาดออกซิเจน
 2. สมองบวม
 3. โรคเลือดออกในสมอง
 4. โรคหลอดเลือดสมอง
 5. โรคสมองเสื่อม
 6. สมองขาดเลือด
 7. ฝีในสมอง
 8. โรคสมองจากโรคตับ
 9. โรคน้ำคั่งในโพรงสมอง
 10. สมองพิการ
 11. เนื้องอกสมอง
 12. มะเร็งสมอง
 13. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
[Total: 0 Average: 0]