กล่องเสียงอักเสบ

กล่องเสียงอักเสบ คือ การอักเสบของกล่องเสียงเป็นภาวะที่พบได้บอยในคนทุกวัย ส่วนมากจะไม่มีอาการรุนแรงและหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์

กล่องเสียง (larynx) เป็นส่วนที่อยู่ถัดไปจากคอหอย (pharynx) และอยู่ตรงส่วนบนของท่อลม (trachea)

สาเหตุ กล่องเสียงอักเสบ

การอักเสบของกล่องเสียงมักเกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยมากจะเกิดร่วมกับไขหวัด เจ็บคอ หรือหลอดลมอักเสบ ส่วนน้อยที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

บางครั้งอาจเกิดจากการระคายเคือง เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือการใช้เสียงมาก (เช่น ร้องเพลง สอนหนังสือ เป็นต้น) หรือเกิดจากการระคายเคืองจากน้ำย่อยในผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อน

อาการ กล่องเสียงอักเสบ

  ที่สำคัญ คือเสียงแหบแห้ง บางรายอาจเป็นมากจนไม่มีเสียง อาจรู้สึกเจ็บคอเวลาพูด บางรายอาจมีอาการไข้ เป็นหวัด เจ็บคอ หรือไอร่วมด้วย โดยทั่วไป มักเป็นอยู่ไม่เกิน 7 วัน ถ้าเกิดจากการระคายเคืองมักมีอาการเสียงแหบเรื้อรัง

การรักษา กล่องเสียงอักเสบ

  1. งดแอลกอฮอล์ บุหรี่ และพักการใช้เสียง (ควรหยุดพูดรวมทั้งการกระซิบ) จนกว่าอาการจะดีขึ้น ควรให้ดื่มน้ำอุ่นมาก ๆ หรือสูดไอน้ำร้อนบ่อย ๆ
  2. ให้การรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ ยาแก้ไอ
  3. เฉพาะในรายที่สงสัยจะมีการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น มีเสมหะเหลืองหรือเขียว หรือคอแดงจัด ให้ยาปฏิชีวนะ เช่น เพนิชิลลินวี อะม็อกซีซิลลิน หรืออีริโทรไมซิน 
  4. ถ้ามีอาการหอบ ควรส่งโรงพยาบาลด่วน  อาจมีสาเหตุจากคอตีบ หรือครู้ป 
  5. ถ้าเสียงแหบเป็นอยู่นานกว่า 3 สัปดาห์ ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุให้แน่ชัด 

รายอาจต้องส่งต่อให้แพทย์ทางโรคหู- คอ-จมูก ตรวจวินิจฉัย


[Total: 1 Average: 5]