โรคซีแฮน

โรคซีแฮน คือ ภาวะที่พบได้น้อยมาก พบใน ผู้หญิงที่มีประวัติตกเลือดรุนแรงหรือเป็นลมขณะคลอด บุตร ทำให้ต่อมใต้สมองขาดเลือด เซลล์บางส่วนตายไป เกิดภาวะต่อมใต้สมองทำงานน้อย (hypopituitarism) พลอยทำให้ต่อมไทรอยด์ ต่อหมวกไต และรังไข่ ซึ่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของต่อมนี้ไม่ทำงานไปด้วย ทำให้ มีอาการของภาวะขาดไทรอยด์  ร่วมกับอาการของโรคแอดดิสัน ขาดประจำเดือน และเป็นหมัน

อาการ โรคซีแฮน

                ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย เฉื่อยเนือย ทำงานเชื่องช้า คิดช้า ขี้หนาว หน้าตาดูแก่เกินวัย วิงเวียน ประจำเดือนไม่มา เป็นหมัน บางรายอาจมีอาการเบื่ออาหาร ซูบผอม

การป้องกัน โรคซีแฮน

  1. ภาวะต่อมใต้สมองทำงานน้อย นอกจากเกิดจากการตกเลือดหลังคลอดแล้ว ยังอาจมีสาเหตุจาก เนื้องอกต่อมใต้สมอง ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรง และอื่นๆ บางรายอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุก็ได้  
  2. โรคนี้มีทางรักษาให้เป็นปกติสุขได้ แต่ต้องกินยาเป็นประจำทุกวันอย่าได้ขาด

การรักษา โรคซีแฮน

หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องตรวจเลือด เอกซเรย์ และตรวจพิเศษ อื่นๆ ถ้าจำเป็น

การรักษา ให้ฮอร์โมนไทรอยด์ (เช่น เอลทร็อกซิน) และไฮโดรคอร์ติโซน (หรือเพร็ดนิโซโลน) โดยต้องกินยาไปจนตลอดชีวิต ในรายที่ยังต้องการมีบุตร  อาจต้องฉีดฮอร์โมนกระตุ้นให้รังไข่ทำงาน

[Total: 2 Average: 4]