การวินิจฉัยหน้าที่ของไต (Creatinine clearamce test)

Creatinine clearamce
Creatinine clearamce  test ใช้ในการวินิจฉัยหน้าที่ของไตได้ดีที่สุด ช่วยชี้ขาดว่าไตมีประสิทธิภาพอย่างไร  ช่วยยืนยันผลการตรวจค่าครีอะตินิน (creatinine) ในเลือด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อประเมินการกรองของไต (primarily   glomerular   filtration)
2.เพื่อติดตามความก้าวหน้าของไตวาย (renal  insufficiency)

ผลการตรวจที่เป็นปกติ
ค่าปกติ   creatinine   clearance  เปลี่ยนไปตามอายุ
                ในเพศชาย         =             94-140   mL / min / 1.73m
                ในเพศชาย         =             72-110   mL / min / 1.73 m2

ผลการตรวจที่ผิดปกติ

          Creatinine  clearance ในปัสสาวะต่ำ อาจเป็นผลมาจากมีการไหลเวียนเลือดในไต (renal  blood  flow) ลดลง (ร่วมกับภาวะช็อกหรือมีการตีบแคบของหลอดเลือดแดงที่ไต) ภาวะที่มีการทำลายอย่างเฉียบพลันของท่อหน่วยไต ไตอักเสบเฉียบพลันเรื้อรัง กรวยไตอักเสบเรื้อรัง มีรอยโรคที่ไต (ซึ่งอาจจะเกิดในโรคถุงน้ำในไต (polycystic  kidney  disease ) วัณโรคไต (renal  tuberculosis) และมะเร็งไต (cancer) ภาวะหัวใจล้มเหลว (heart  failure หรือขาดน้ำอย่างรุนแรง (severe  dehydration)

           Creatinine  clearance  ในปัสสาวะสูง สามารถพบในการขจัดน้ำที่ไม่ดี (poor  hydration)

[Total: 1 Average: 5]