logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ ถ่ายเป็นเลือด

นอกเหนือจากอาการที่มีเลือดสีแดงสดไหลออกมาจากทวารหนัก ถ่ายอุจจาระแล้วมีเลือดหรือลิ่มเลือดปนอยู่ หรือถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีแดงเข้มแล้ว อาจพบอาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับโรคและการเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตุของอาการถ่ายเป็นเลือดด้วย

โดยอาการที่อาจพบร่วมกับการถ่ายเป็นเลือด หรืออาจเกิดขึ้นหลังจากถ่ายเป็นเลือด ได้แก่

[Total: 0 Average: 0]