เลือดออกใต้ตาขาว

เลือดออกใต้ตาขาว เกิดจากหลอดเลือดฝอยที่อยู่ใต้เยื่อตาขาวแตกเป็นรอยห้อเลือด เห็นเป็นปื้นแดงที่บริเวณตาขาว ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กและผู้ใหญ่

สาเหตุ เลือดออกใต้ตาขาว

ส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บ เช่น ถูกตีถูกต่อย ถูกชน ถูกแรงกระแทก หรือเผลอขยี้ตาแรงๆ 

บางรายอาจเกิดจากอาการไอหรือจามรุนแรงจน หลอดเลือดฝอยในตาขาวแตกได้ เช่นไอกรน หลอดลมอักเสบ เป็นหวัด เป็นต้น

ผู้ป่วยเยื่อตาขาวอักเสบจากเชื้อไวรัส บางครั้งอาจมีรอยห้อเลือดในตาขาวได้

ส่วนน้อยที่อาจเกิดจากภาวะเลือดออกง่าย เช่น โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ ไอทีพี มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น พวกนี้มักมีจุดแดงจ้ำเขียวตามตัว และอาจมีเลือดออกตามส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ร่วมด้วยหรืออาจเกิดจากโรคติดเชื้อรุนแรง เช่น เล็ปโตสไปโรซิส เป็นต้น

อาการ เลือดออกใต้ตาขาว

ตาขาวเป็นปื้นแดง หรือรอยห้อเลือด อาจเป็นข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้างก็ได้

มักมีประวัติและอาการอื่นๆ ร่วมด้วยตามแต่ สาเหตุที่เป็น เช่น การได้รับบาดเจ็บ การไอ จามแรงๆ มีไข้ หรือมีจุดแดงจ้ำเขียวตามตัว เป็นต้น

การรักษา เลือดออกใต้ตาขาว

  1. ในรายที่มีสาเหตุจากการได้รับบาดเจ็บที่ตา ถ้า มีอาการปวดตา ตามัว หรือมีเลือดออกในช่องลูกตาหน้า ควรส่งโรงพยาบาลด่วน
  2. ถ้ามีจุดแดงจ้ำเขียว มีเลือดตามส่วนอื่นๆ ของร่างกาย มีไข้ ตับโต ม้ามโต หรือสงสัยมีสาเหตุที่ร้ายแรงควรส่งโรงพยาบาลด่วน
  3. ถ้ามีสาเหตุจากการไอจาม หรือไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ ไม่ปวดตาและยังมองเห็นชัดดี ก็ไม่ต้องทำอะไร รอยห้อเลือดจะค่อยๆ จางหายได้เองใน 1-4 สัปดาห์ ควรอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจเพื่อให้หายกังวล

[Total: 1 Average: 5]