เซโรโทนิน ซินโดรม (Serotonin Syndrome)

เซโรโทนิน ซินโดรม (Serotonin Syndrome) คืออาการข้างเคียงจากการใช้ยาที่รุนแรงมาก เกิดเมื่อระดับเซโรโทนินในร่างกายเพิ่มสูงเกินไป  ปกติเซลล์ประสาทจะสร้าง serotonin ซึ่งเป็นสารเคมีที่ช่วยในการส่งกระแสประสาท ทำให้ร่างกายควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้

  • การย่อยอาหาร
  • การไหลเวียนเลือด
  • อุณหภูมิของร่างกาย
  • การหายใจ

และยังมีบทบาทสำคัญในการทำงานของเส้นประสาทและสมองให้เป็นไปได้ดี และยังเชื่อว่ามีผลต่ออารมณ์ด้วย

กลุ่มอาการนี้เกิดเมื่อท่านได้รับยาชนิดใหม่ที่มีผลต่อการสร้างเซโรโทนิน หรือเพิ่มขนาดของยาเดิมที่รับประทานอยู่แล้ว มักเกิดจากปฎิกิริยาระหว่างกันของยาหลายชนิด และเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษา

สาเหตุ เซโรโทนิน ซินโดรม

โดยทั่วไปเกิดจากการใช้ยา หรืออาหารเสริมที่มีฤทธิ์เพิ่มเซโรโทนินในร่างกายร่วมกันสองชนิดขึ้นไป เช่น ใช้ยารักษาไมเกรนหลังจากรับประทานยาต้านเศร้า ยาบางชนิดเช่น ยาปฎิชีวนะ ยาต้านไวรัสที่ใช้รักษา HIV / AIDS และยาแก้อาเจียน แก้ปวดบางชนิดที่เพิ่มเซโรโทนินในเลือด

อาการ เซโรโทนิน ซินโดรม

Serotonin Syndrome อาการอาจเกิดทันทีหรือภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรับประทานยาใหม่ หรือเพิ่มขนาดยาที่เคยใช้ อาจมีอาการดังนี้

ในรายที่รุนแรง อาจมีอาการดังนี้

การรักษา เซโรโทนิน ซินโดรม

หากอาการไม่มาก แพทย์จะให้หยุดยาที่ทำให้เกิดอาการ

หากอาการรุนแรง ต้องไปโรงพยาบาล แพทย์จะสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และอาจมีวิธีการรักษาดังนี้

  • หยุดยาที่ทำให้เกิดอาการ
  • ให้สารน้ำทางเส้นเลือดดำเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอและลดไข้
  • ให้ยาที่ลดการแข็งเกร็งและกระตุกของกล้ามเนื้อ
  • ให้ยาบล็อคซีโรโตนิน
[Total: 0 Average: 0]