logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

苹果的9大好处

Health Me Now / 食物和营养  / 苹果的9大好处
ประโยชน์ apple cider vinegar แอปเปิ้ล น้ำ ผลไม้ อาหารโภชนาการ

苹果的9大好处

“苹果”是 泰国人耳熟能详的水果之一,除了可以吃新鲜外,它还可以用于各种菜肴,既咸甜可口,又能提供许多健康益处,例如帮助抗癌。抗癌、减肥、促进消化系统、更好地工作、养心等。慢的真好,快来吃吧!

苹果是所有年龄段的人都广泛食用的另一种水果。除了能够处理各种 容易找到 尝起来很美味 它还富含许多被认为对身体有益的好处。是否有助于腹泻或便秘。减小石头的大小 预防癌症 或富含有助于滋养身体的重要营养素。也有研究研究苹果在治疗各种健康问题方面的特性。证明 Apple 是否拥有声称的属性。

关于苹果的好处有几种说法。这不仅限于彼此交谈过的信仰 但也有医学研究研究苹果对健康的益处。每个问题都有不同的实验结果如下:

★  1. 减肥 
研究表明,那些开始吃苹果的人比不吃苹果的人少了 200 卡路里,因为苹果富含纤维和水。让吃饱的人 一项研究发现,吃苹果 10 周的超重女性平均体重减轻了 1 公斤。

★  2. 帮助消化 
吃富含纤维的食物 根据哈佛健康出版社的说法,苹果可以帮助你的消化系统更好地工作。苹果(帮助你感觉饱)和不溶性纤维(帮助消化,缓解便秘)对你的身体都有好处,苹果同时含有这两者。

★  3. 降低患糖尿病的风险 
苹果中的多酚有助于防止胰腺中β细胞的组织损伤。哪些β细胞通常对糖尿病患者产生负面影响。研究发现,每天吃一个苹果可将患糖尿病的风险降低 28%(与吃苹果的人相比)。

★  4. 降低胆固醇和高血压 
如上所述,苹果富含可溶性纤维。根据伊利诺伊大学 厄巴纳-香槟 进行了研究,发现 可溶性纤维可以帮助防止胆固醇在血管内层积聚。美国临床营养学杂志说,它还可以帮助降低血压水平。每天吃两个苹果可以降低坏胆固醇和甘油三酯水平。

★  5. 帮助对抗哮喘 
苹果含有丰富的抗氧化剂。它可以帮助保护您的肺部免受哮喘发作。一项研究发现,经常食用苹果的人患哮喘的风险降低了 10%。

★  6. 滋养大脑 
苹果的有趣好处之一。它滋养大脑 因为它增加了乙酰胆碱的产生 它具有滋养神经细胞和大脑的能力 它可以帮助您延长记忆力并减少患阿尔茨海默病的机会。

★  7. 对肠胃好 
苹果有果胶。它是一种充当益生元的纤维。增强胃中好细菌的功能 此外,苹果还含有苹果酸。增加唾液的产生 帮助促进健康的牙齿和牙龈质量。

★  8. 骨骼保养 
很多人可能不知道。吃苹果可以帮助保持强壮的骨骼。因为它含有类黄酮,这是一种抗氧化剂。有能力帮助防止自由基对细胞和身体组织的破坏 防止骨骼过早退化

★  9. 预防癌症 
儿科学杂志上的一项研究发现,经常食用苹果等高纤维饮食的女性患乳腺癌的风险低于不食用的女性。此外,研究人员还发现,苹果中发现的抗氧化剂也能抑制癌细胞的生长。公共卫生营养学还显示,经常吃苹果可以降低患某些癌症的风险,比如结肠癌。食道癌 和丰胸等。

100克苹果的营养价值

营养素益处
给予能量52 大卡
糖类13.81 克
糖 10.39 克
纤维2.4 克
胖的0.17 克
蛋白质0.26 克
85.56 克
维生素A3微克
β-胡萝卜素27 微克
6毫克
0.12 毫克
5毫克
0.035 毫克

各种维生素

 • 维生素A 3微克
 • β-胡萝卜素 27 微克
 • 维生素 B1 0.017 毫克
 • 维生素 B2 0.026 毫克
 • 维生素 B3 0.091 毫克
 • 维生素 B5 0.061 毫克
 • 维生素 B6 0.041 毫克
 • 维生素 B9 3 微克
 • 维生素 C 4.6 毫克
 • 维生素 E 0.18 毫克。
 • 维生素 K 2.2 微克
[Total: 32 Average: 5]

No Comments

Leave a Reply